Categorías
Crypto

Lata 70 XX wieku – Strona 2 litecoin новости – Crypto Currency: ¿qué es Bitcoin? Información, cotizaciones y gráficos de Bitcoin (BTC)

Na początku lat 70-tych klub brał wielokrotnie udział w konkursach na najaktywniejszy klub turystyki kolarskiej organizowany przez ZG PTTK. O klubie „BIENVENIDO» wielokrotnie ukazywały się artykuły w prasie regionalnej, w Informatorach ZG PTTK, O / Miejskiego PTTK w Lublinie oraz w „Światowidzie». Klub przez wiele lat uczestniczył na antena Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia w audycjach propagujących turystykę między innymi w programie „SZTUKA ODPOCZYWANIA».

W latach 60-70-tych pod różnymi hasłami odbywałł się ogólnopolskie imprezy turystyki kolarskiej, w których wielokrotnie brali udział członkowie klubu zdobywając różne Takie imprezy jak n / wymienione, w sposób wyjątkowy były traktowane i wspomagane między innymi finansowo przez poprzedni system (PL). Między innymi były a:

W 1971 roku klub wzbogacił się o kolejne 5 rowerów marki Albatros i 3 komplety sakiew rowerowych. Klub na swoim stanie oprócz różnego sprzętu turystycznego (głównie sakwy, namioty) posiadał łącznie 15 rowerów marki: Albatros, Kormoran, Merkury, Maraton, Bałtyk, Rusałka. Z tego zestawu wynika, że ​​część turystów w tym czasie przemieszczała się trasami wycieczek i rajdów na rowerach typu składak.

i spotkania klubowe, na których uczono serwisowania rowerów oraz prawidłowej jazdy i pozycji kolarza na rowerze, zapraszając na nie doświadczonych kolarzy jeżdżących wyczynowo i mechaników rowerower. Członkowie klubu często brali udział w różnych konkursach krajoznawczych i sprawnościowych na rowerze podczas trwania niektórych imprez turystyki kolarskiej. W pierwszych latach istnienia klubu „WELOCYPED» uczestnicy wycieczek (głównie niedzielnych) zbierali się i wyjeżdżali na trasę spod siedziby O / Miejskiego PTTK Placu Zamkowego). Leer más 80-tych do chwili obecnej ponownie miejscem wyjazdu na trasêest Plac Litewski (koło fontanny).

Po 1975 roku mimo pewnego kryzysu w działalności, klub nadal funkcjonował na tyle, aby wypełniać w sposób dostateczny swoje obowiązki statutowe. Pojawiły się nowe twarze, co spowodowało pewne ożywienie w klubie. Byli a: Wiesław Janiszewski, Jerzy Kustodowicz, Klaudiusz Kołodziej, Tadeusz Szemberg, Kazimierz Rejmak, Stanisław Drążkazkason, Parques de caracoles, Parásitos de la carne, Parásitos de los animales, Parásitos de la carne, Parásitos de los animales, Parásitos de los animales, Parásitos de los animales, Parásitos de los animales, Parques de animales de compañía.

W 1977 roku klub „BIENVENIDO» był współorganizatorem Międzynarodowego Rajdu AIT w Kazimierzu Dolnym, połączonego z Centralnym Zlotem Turystów Kolarzy PTTK. Pod koniec k 70 70 80 wchodzili w skład zarządu klubu.

Ze zmianek w kronice i zdjęć w niej umieszczonych, wynika, że ​​w różnych imprezach klubu „WELOCYPED» brało udział wielu członków Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów (powstałego w 1893r.) na czele z nestorem kolarstwa na Lubelszczy guia a su Był on wieloletnim prezesem LTC, un w latach międzywojennych i po II wojnie światowej, zawodnikiem uprawiającym wyczynowo kolarstwo. W późniejszych latach jako trener i mechanik oraz działacz na rzecz kolarstwa sportowego i turystycznego w Lublinie. Wielu członków klubu „WELOCYPED» korzystało z jego rad jako trenera i jako dobrego mechanika rowerowego.

W historię klubu wpisał się również Jerzy Witeska, por el momento, ha sido kolarz lubelskich klubów w latach 60-tych. Później, będąc handlowcem i mechanikiem oraz właścicielem firmy P.H. WITEX w branży rowerowej, zaopatrywał turystów kolarzy, między innymi z klubu „WELOCYPED», w rowery i osprzęt wyższej klasy (firm zagranicznych). Był wieloletnim prezesem LTC (obecnie honorowy). Na początku lat 90-tych z ramienia LTC kilkakrotnie wchodził współorganizację (z WELOCYPEDEM) imprez w ramach Cyklosportu i Cykloturystyki. Między innymi takich jak: Maraton Kolarski „Po Powiślu Lubelskim» oraz podczas imprezy ŚWIĘTO ROWERU – Maraton Kolarski „Po Lubelszczyźnie». Niezależnie od powyższego wielokrotnie był jednym ze sponsorów w / wym. imprez z ramienia swojej firmy PH „WITEX».