Zwiazkowiec, 15 de marzo de 1978, página 4 SFU Digitized Newspapers litecoin vs bitcoin mining

~ Akt upov? Ażnia JS? ^ D diQ f 9 wchodzą 3 osahy, który bpdą Rady transport jc ^ g pąd – {‘egulowanla ^ tych ąpraw "1 ópra ‘orzeczenie’obu’ njłnlatr ^, przę> ś-fędł i musiano ograniczyć się powywania specjalnych w tym słlichu | ę daną. psobę i zaleca de, do bezmięsnej diety. Ponie \ vaż? Akrfesle przepisów d ^ ą lckar? Y, ‘POrtgwiJ ^ P W czy też pozosta. «C s | cład łych sił ONZ wfehodzą obejmującycłi zaga ^ iepi? ‘ zdro- v5riehTe. Ostateczną decyzja cq żołnierze różnydi krajów ł róż-5i’ia fizycznego i psychicznego do t ^ go jleży w kompetencji Ga- nych wyznań, najeży pilnloprze-kandydatów do Imigraccio CJ ^ W ‘Wpetij. JążęlJ diodzi o osoby strzegąc ich przepisów – nie nymi tu założeniami są: ‘stan .mające, prawo, stałego -pobytii wolnó; aprowiiować muzułma-fdrowia, pozwalający na ń ^ byj okohcznościach. ^ Sekcje, 8&— 42J; un bardo ^ P. | O lubią ^^^^^ ^ yzyko z rapji" niekontrplwRi 78 (3) (a) Aktu). ‘s (lwie do tych pierwszych, któ-

Z przyjemnością stwierdzam, że na łamach „Związkowca" nie gaśnie zainteresowanie moim artykułem pt. yo, ziemia i zdrowie", Dziękuję Panu za udzielenie mi miejsca 1 rzeczowy komentarz, Takich niedowiarków jak inż; Polański jest ciągle wielu, Trudno się dziwić, gdyż różdż-karstwo: zaczyna być dopiero rozpoznawane przez świat nauki i fascynuje ciągle swoją tajem, niczością. Podobnie rzecz się miała ze znachorstwem, aż wreszcie zostało on pe wni uiznane, tylę że pod nazwą medycyny lu. Dowej Coraz szersze jest zainr teresowanie’różdżkarstwem (czadem zwanym radiestezją) w / środowisku lekarskim. Inż; Polański najwidoczniej przeoczył sze. reg nazwisk lekarzy z zach, Eu. ropy poważnie traktujących nlC; bezpiec2fiĄstw9 związane z dłuż – szym pnebywaniem a szczególnie snem w miejscach objętych

– metrów. Po wyjeździe z Polski dalej zajmowałem się różdżkarstwem w Austrii. W.obu przypadkach starałem się ramach pewnej swobody przysługującej :, pracownikom naukowym prowadzić rzetelne badania w bierunr ku. wykrycia istoty / zjawiska a: * szczególnie -wpływu promieniowania .ziemskiego na zdrowie. Emigracja do Kanady przerwała badania, lecz gdy tylko warunki. finansowe na to pozwolą, powró-

zbawienne są ZIOŁA ZAKONNIKA * pomagają a ni: gdy nie szkodzą. Znane w Polsce i w Ameryce .. Mamy tysiące zadowolonych. Polecamy znane herbaty ziołowe: Nr 1 "HERBOVIT" na artretyzm. wątrobę, żółć, serce, paczka $ 3.00; Nr 2 "GASOL" na nlestrawnośćrzgage; Gazy $ 2.7S, vj ^ r 3 "H ^^ LAX ‘łagodnie przeczyszczające $ 2.50; N ° 4J’NER-VOL" na nerWY, bezsenność, zmęczenie $ 3.00; N ° 5 "UROL" na nerki, pęcherz $ 3.00; N ° 10 "REUMOL"; na reumatyzm; servicio $ 3.00; Nr 11 ‘^ FIGOL’ ^ ułatwia chudniecie bez głodowania: $ 3.00; Nr 12 HERBATĄ ZDROWIA aromatyczna, aołowa na co dzień $ 2.75. Paczki sa duże, z objaśnieniami po polsku, z datą ^ ważności ._ ^ Ceny sa w dolarach USA. UWAGAI Mamy też cenne ZIOŁA ZAKONNI-RA, w ł ^ blełkłich, wygodne w użyciu, skuteczne. Polecamia: Nr 16 f ^ FIGOL" 100 tabletek ułatwiających odchudzenie $ 3.50 ;. N ° 25 ‘^ CHOLECOŁ", -80 kapsułek ziołowych na actretyzm, wtrobę, wo: reczek żółłciowy $ 3.50; N ° 27"NERVQL" na nerwy, bezsenność. ;; a kaP8 «łek $ 2.25} Nr 51 "CONSTIP". 80 kapsułek ziołowych na nrzeczyszczenie $ 1.95; Nr. 20 KROPLE WALERIANA pa ^ nenw, serce, pero. $ 4.25; Nr 57 "REUMOLINA", 80 kaps. ziołowych na reuriiatyzm $ 3.25; N ° 59 "UROŁIN’V 80 kaps. zloł; na nerki i PC-chm $ 3.25; N ° 13 ^ ‘MULTI.VIT": – wszystkie naturalne witaminy razem, 100 tak $ 5.00; N ° 38 "GERIATRlC-VIT" komplet naturalnych witamin dla starszych, 100 tabl. $ 5.00; "GINSENG" słynny Chiński korzeń życia, 80 kapa. $ 12.00; Nr. 461) ZIURAWIEG nalewka na wątrobę, żołąąk.: Pero. $ 3.90; Nr 47 TYWOKOST nalewka. cabaña / $ 3.90rNr37BWitamliia”E’f na serce kaps. 200 un. $ 6.00; Nr 48 Mydło I ^ MAAIANKOWE wydelikatnia, do rąk i twarzy, duże, sztuką 95 ^ 08AJC1E O ZPHOWIEI Każdemu bezPłMMe wysyłamy Srosauw JAK UŻYWAO ZIOŁA? Wyślijcie zaraz Numery wybra-łiych lek ^ w naturalnych; załączyć M.O. lub czek Trzeba doliczyć: ita przesyłkę po od kata.ego US dolara. Bez zapłaty, ani na C.O.D. nie wysyłamy. Adresujcie: CENTRO DE HIERBAS DE MONK. 2928 Milwaukee Ave. CHICAC | 0, | LL. 60618.

banner