Zespół Szkół w Barcinie Szkoła Podstawowa nr 2, Gimnazjum i Liceum litecoin mining pool address

Klasa Ic o profilu artystyczno-językowym zaprezentowała sięne scenie piosenką: ,, Hola, hola es hora de inglés ahora". Był to ich debiut artystyczno – językowy. Ponadto uczniowie z wyżej wymienionej klasy Wiktor Czyźewski i Lena Nawrocka zaprezentowali scenkę w języku angielskim dotyczącą prawidłowego powitania sięw tym języku. W świetlicy szkolnej podczas przerw uczniowie mieli możliwość rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek oraz wypełniania kolorowanek związanych z Europą.

Na lekcjach języka angielskiego podczas zadania polegającego na przypisywaniu odpowiedniego koloru hacer flagi danego Państwa, uczestnicy projektu utrwalali nazwy barw w języku angielski Wychowawczynie Klas: Agnieszka Blazejewska, Jolanta Gołębiewska, Olga Nowicka, Anita Rzepka, Agata Baczynska, Elżbieta Wojtkowiak Renata Dziurzyńska, Elżbieta Rydlewska Marzena Błaszak, czuwały nad motywowaniem swoich uczniów do czynnego udziału w wydarzeniu. Pani pedagog Barbara Krause i pani psycholog Anna Rucińska – Niesyn podczas przerw lekcyjnych rozmawiały z dziećmi na temat trudności w przyswajania języka angielskiego; jakie są ich największe obawy przed opanowaniem materiału do sprawdzianu, kartkówki, testu odpowiedzi ustnej.

7 Września 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie działający w Trzech barcińskich drużynach harcerskich hufca Pałuki mieli przyjemność być gospodarzami ogniska dla seniorów z Chełmna, Mogilna, Gąsawy i Barcina biorących udział w jubileuszowym zjeździe z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Spotkanie odbyło się nad Notecią na terenie stanicy żeglarskiej "Neptun". Harcerzom towarzyszyła komendant naszego hufca – hm. Alicja Przybyłowicz.

Gdy seniorzy przybyli na miejsce, czekały już na nich rozstawionee ławki i śpiewniki z pieśniami patriotycznymi. Wyboru pieśni i opracowania me informé o nich podjęła się była wieloletnia nauczycielka naszej szkoły, obecnie aktywna członkini Klubu Seniora Wrzos – pani Urszula Trawińska. Po przywitaniu licznej grupy przez druhów Halinę Kolińską i Marka Kolińskiego, wyznaczeni goście, m.in. szefowie klubów seniora z poszczególnych miast zostali zaproszeni zgodnie z harcerskim zwyczajem do rozpalenia ogniska. Następnie druhna Katarzyna Wszelaki opowiedziała gawędę nawiązującą do odzyskania przez Polaków niepodległości. Potem rozpoczęto wspólne śpiewy pieśni patriotycznych. Każdą pieśń poprzedzał komentarz odczytany przez wyznaczonych harcerzy, wyjaśniający genezę danej pieśni, rok powstania oraz autora słów, muzyki itp. Nie obyło się bez zabaw i pląsów.

„W krainie dzieciństwa” – tak zatytułowany jest zbiór 28 wierszy Pani Zofii Jesionowskiej. Promoca tego tomiku miała miejsce 5 września 2018 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin. W spotkaniu autorskim z twórczynią przepięknej poezji wzięli udział również uczniowie i nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Pani Zosia jest emerytowaną nauczycielką tej szkoły. Zawsze uwielbiała pracę z dziećmi, a teraz, kiedy ma wiècej czasu wolnego, poświęca go wnukom i prawnuczce. Wiersze, które zawarte s w zbiorze pt. „W krainie dzieciństwa”, pozwalają nie tylko dzieciom, ale i dorosłym odnaleźć w sobie dziecięcą wrażliwość. Wiele z tych utworów poświęconych zostało córkom, synom i wnuczętom autorki. Emanują pozytywnym podejściem do życia, szczególnie tego rodzinnego, prezentują wartości, które w dzisiejszym świecie trzeba przypominać. Poezja Pani Zosi, pisana na podstawie jej własnych przeżyć, podkreśla wagę prostych, czasami jakże niedocenianych elementów budujących więzi rodzinne, jak np. wspólne spędzanie czasu czy też rozmowa z dzieckiem.

Podczas spotkania utwory autorki były czytane przez nią samą, ale również przez uczniów naszej szkoły, którzy na pamiątkę otrzymali tomiki wierszy. Książkę „W krainie dzieciństwa” przepięknie zilustrowały dwie panie – córka Pani Zosi Anita Jesionowska i Lucyna Fic. Oczywiście po prezentacji tekstów można było osobiście porozmawiać z autorką i otrzymać jej autograf.

banner