Zaszyfrowane! = Bezpieczne live market watch crypto

Bruce schneier powinien być znany każdemu, kto interesuje się bezpieczeństwem. Nawet jeśli ktoś nie interesuje się tym tematem zbyt intensywnie, prawdopodobnie miał okazję w jakiś sposób z nim się zetknąć. Można o nim powiedzieć, że jest celebrytą, aczkolwiek na swoją pozycję sobie zapracował. Zapracował na nią między innymi książką criptografía aplicada, w której w stosunkowo przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z kryptografią. Por ksiżką zrobił wiele dobrego, ale też trochę złego … Wiele osób uznało, że po przeczytaniu tej książki wiedzą na temat kryptografii już wystarczająco wiele, de projektować i implementować własaska wasaskaaska wasaskaaskyaskyaskyaskyaskyaskyaskyaska.com Niestety, skutki takiego postępowania są zwykle tragiczne. Por sytuację choć trochę poprawić, schneier napisał inną książkę, criptografía práctica.

Jedną z podstawowych zasad jest to, por nie wymyślać własnych algorytmów. Tipos de cambio criptográfico należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonych, zweryfikowanych rozwiązań. Nie należy tych algorytmów implementować we własnym zakresie, lecz należy korzystać wyłącznie ze sprawdzonych bibliotek. Trzeba jednak pamiętać, ¿cómo se sabe? No se puede hacer nada, ¿ewynik naszej pracy spełnia nasze oczekiwania. Nie wystarczy używać sprawdzonych algorytmów i sprawdzonych bibliotek, trzeba jeszcze robić a w sposób prawidłowy, wzzzz czego trzeba użyzz chi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi ha zi esti zado en el hotel.

Dzisiaj chciałem opowiedzieć o jednym, katastrofalnym w skutkach błędzie, który powoduje, że zaszyfrowane dane wcale nie są bezpieczne. Atakujący może je odszyfrować bez znajomości klucza, bez znajomości klucza może też zaszyfrować dowolnie wybrane przez siebie dane. Mowa o relleno oráculo. Często pierwszym skojarzeniem ze słowem oracle jest baza danych. W tym wypadku chodzi jednak o wyrocznię. Wyrocznię, do której możemy przesłać pewne dane i na podstawie jej odpowiedzi wyciągać pewne wnioski. Las mejores carteras criptográficas del año 2018 son muy divertidas y están disponibles en el CBC, con las mejores noticias de todos los tiempos. Szyfry Blokowe

Szyfr blokowy, jak sama nazwa wskazuje, operuje na blokach danych. Wiadomość, która ma zostać zaszyfrowana dzielona jest na bloki o wielkości takiej, jak rozmiar bloku, na którym operuje dany szyfr. Na przykład w 3DES rozmiar bloku a 64 bity, dla AES jest a 128 bitów. Dalej tak przygotowane dane wpadają do czarnej skrzynki, którą jest nasz szyfr blokowy. Czarna skrzynka przyjmuje na wejściu również klucz, a wynikiem jej działania jest blok zaszyfrowanych danych. W przypadku dobrego szyfru blokowego rezultat szyfrowania jest nierozróżnialny od losowych danych.

Oczywiście wiadomości mają to do siebie, że wcale ich rozmiar nie musi być wielokrotnością rozmiaru bloku szyfru. Por diez problemas rozwiązać stosowany jest relleno. Polega on na uzupełnieniu wiadomości do pożądanej długości pewnymi danymi. Jeśli przypadkiem tak się składa, że ​​długość wiadomości jest wielokrotnością rozmiaru bloku szyfru, wówczas dodawany jest cały blok paddingu.

Struktura paddingu nie jest przypadkowa. Jednym z najczęściej stosowanych paddingów jest padding zgodny z PKCS # 7. Zasada jego działania jest prosta – brakujące bajty uzupełniane są pewnymi wartościami, przy czym wartość paddingu zależy od jego długości. Czyli jeśli padding ma rozmiar jednego bajtu, a wstawiana jest wartość 01, jeśli brakuje dwóch bajtów, wówczas padding ma wartość 02 02, jeśli trzech – 03 03 03, i tak dalej aż do pełnego bloku. Cryptocurrency market cap 2016 warto zapamiętać te informacje o strukturze paddingu, bo są one bardzo pomocne w ataku, o którym mowa. Tryby ECB i CBC

Niewiele wiadomości mieści się w jednym bloku. Zaszyfrowanie dłuższej wiadomości polega po prostu na zaszyfrowaniu jej wszystkich bloków. Cartas criptomonedas vivir W najprostszym przypadku, trybie ECB, każdy blok wiadomości szyfrowany jest kompletnie niezależnie od pozostałych bloków. Ma para swoje zalety, na przykład wydajność – operacja szyfrowania wielu bloków może być wykonywana równolegle, ale i wady.

Trzeba pamiętać, że szyfr blokowy jest algorytmem deterministycznym. Oznacza to, że jeśli na wejściu otrzyma taki sam klucz i takie same dane do zaszyfrowania, to zaszyfrowane dane będą również takie same. W praktyce oznacza a, iree jeśli w szyfrowanej wiadomości znajdują się jakieś regularności, powtarzające się ciągi any

Tym trybem pracy jest CBC. Dane zaszyfrowane z jego wykorzystaniem s praktycznie, jako całość, nierozróżnialne od losowego szumu. Jeśli atakujący przechwyci wiadomość zaszyfrowaną w trybie CBC to w zasadzie nie dowie się na jej temat niczego poza tym, jaki ma rozmiar. To te może być przydana informacja, wystarczy wspomnieć atak CRIME, ale to już trochę inny temat.

¿Na czym polega tryb CBC? Po pierwsze pojawia się losowy wektor IV o rozmiarze równym rozmiarowi bloku szyfru. Wartość IV powinna być unikalna dla każdej szyfrowanej wiadomości i powinna być losowa. W trakcie operacji szyfrowania przed przekazaniem pierwszego bloku tekstu jawnego do szyfru blokowego, bromea en poddawany operacji XOR z wektorem IV. Dopiero tak przekształcony blok poddawany jest operacji szyfrowania. Operacja ta powtarzana jest w kolejnych blokach, przy czym zamiast wektora IV używany jest rezultat szyfrowania poprzedniego bloku.

Analogicznie sytuacja wygląda w trakcie operacji rozszyfrowania danych. Zaszyfrowane dane sajajier przepuszczane przez szyfr blokowy, rezultat tej operacji jest poddawany operacji XOR i dopiero w jej wyniku otrzymywany jest tekst jawny. W przypadku pierwszego bloku do operacji XOR wykorzystywany jest wektor IV, w przypadku kolejnych bloków – poprzedni blok tekstu zaszyfrowanego.

¿Czym skutkuje takie podejście? Po pierwsze spadkiem wydajności. W tej chwili operacja szyfrowania i staje się operacją sekwencyjną. Nie można zaszyfrować drugiego bloku przed zaszyfrowaniem bloku pierwszego, ponieważ wówczas nie wiadomo jeszcze co użyć przy XOR jawnego tekstu. Ważniejsze jest jednak para, że ​​w przypadku losowych i unikalnych IV dwie zaszyfrowane tym samym kluczem wiadomości są kompletnie do siebie niepodobne, nawet jeśli są takie same. Również ewentualne regularności w obrębie jednej wiadomości zostają efektywnie ukryte. Crypto monedas O CBC nieco dokładniej

W jaki sposób atakujący może generować takie błędy i co mu to w zasadzie daje? Popatrzmy jeszcze raz na operację rozszyfrowyania danych. Wyobraźmy sobie, że pierwszy blok zaszyfrowanego tekstu zastępujemy kompletnie losową wartością. Ejemplos de malware criptográfico rezultatem rozszyfrowania pierwszego bloku będą prawdopodobnie śmieci, ale nie jest para specjalnie istotne. Bardziej istotne bromea para, że ​​ostatni blok po rozszyfrowaniu i wykonaniu operacji XOR nie będzie zawierał prawidłowego paddingu, a więc powinien wystąpić oczekiwany błąd.

Kolejnym krokiem atakującego będzie modyfikacja ostatniego bajtu przedostatniego bloku tekstu zaszyfrowanego. Wartość ta będzie używana przy operacji XOR na rezultacie operacji deszyfrowania ostatniego bloku wiadomości. Jeśli atakujący przejdzie wszystkie możliwe wartości tego bajtu, od 00 do FF, to w jednym przypadku system powinien odpowiedzieć troszkę inaczej inaczej. Dlaczego? Dlatego, że na ostatnim bajcie ostatniego bloku pojawia się wartość 01. W tej chwili wystarczy popatrzeć jaka wartość jest na recíproco v.

Atakujący mając taką wiedzę modyfikuje ostatni bajt przedostatniego bloku w taki sposób, por teraz po operacji XOR dawał wartość 02, modyfikuje przedostatni bajt przedostatniego bloku, znów od 00 do FF. I znów w jednym przypadku aplikacja zachowuje się nieco inaczej. Atakujący zna już dwa bajty, które w ostatnim bloku wychodzą z naszej czarnej skrzynki. Powtarzając ten sposób postępowania ustala on wartość całego bloku. Pozostaje mu w tej chwili wykonać operację XOR na ustalonej wartości i oryginalnej wartości poprzedniego bloku, a w rezultacie otrzymuje on tekst jawny. Całą zabawę powtarza dla kolejnych bloków, średnio 128 prób na bajt i wcześniej lub później dowie się, co było zaszyfrowane.

Na koniec pytanie – po co a wszystko? Niestety, istnieje przeświadczenie, że dane zaszyfrowane s bezpieczne i atakujący nie może ich w żaden sposób zmodyfikować. Z tego powodu w wielu aplikacjach dane, które nie powinny być modyfikowane przez użytkownika, są szyfrowane. Mówię tu oczywiście o tych przypadkach, gdy te dane są przechowywane (na przykład w polu ukrytym) po stronie klienta. Crypto conference singapore takie rozwiązania s stosowane na przykład do przechowywania stanu jakiejś operacji składającej się z wielu kroków w przypadku, gdy z jakiegoś powodu ten stan nie moiezi por un gran número Zajrzenie i ewentualna modyfikacja tego stanu może przynieść atakującemu spore korzyści. Yo, wiem to z doświadczenia, często przynosi.

Jak się bronić przed takim atakiem? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że co do zasady szyfrowanie danych nie chroni przed ich modyfikacją. Co do zasady, bo istnieją już tryby pracy szyfrów blokowych, które poza poufnością zapewniają również integralność i autentyczność danych. Takie tryby to na przykład CCM, GCM, EAX czy OCB. Niestety, bardzo często okazuje się, że w powszechnie wykorzystywanych bibliotekach te tryby szyfrowania nie są dostępne.

Innym rozwiązaniem jest użycie algorytmu HMAC do zapewnienia integralności i autentyczności zaszyfrowanych danych, przy czym koniecznie należy stosować podejście encrypt-then-mac. ¿Na czym ono polega? Po zaszyfrowaniu do danych należy dodać tag będący wynikiem wykonania algorytmu HMAC na zaszyfrowanych danych. Odbiorca przed rozszyfrowaniem danych najpierw weryfikuje poprawność wartości etiqueta i odszyfrowuje dane wyłącznie w przypadku, gdy wartość jest prawidłowa. Atakujący nie jest w stanie generować wartości tag dla zmodyfikowanych przez siebie danych, nie zna używanego w HMAC klucza, a w związku z tym atak padk oracle staje się niemo noemożliwy.

banner