Zakład Prawa Handlowego UMK, Torun 2018 descarga aplikasi litern gana litecoin gratis

Katedra Prawa Handlowego powstała w wikiku przekształceń utworzonego w 1970 r. Zakładu Prawa Obrotu Uspołecznionego. Dos veces más. Zakładu i jego pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Jan Winiarz, który pełnił tę funkcję przez 13 lat. W 1983 r. nazwę Zakładu zmieniono na Zakład Prawa Gospodarczego, un jego kierownictwo objął prof. dr hab. Andrzej Rembieliński. W latach 1986-1989 kuratelę nad Zakładem sprawował prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz. W 1990 r. Zakład został przekształcony w Katedrę Prawa Handlowego, a jej kierownictwo objął dr hab. Zbigniew Kwaśniewski, który kierował nią do końca roku akademickiego 2016/2017. Od listopada 2017 r. kierownictwo Katedry objął dr hab. Konrad Zacharzewski, wcześniej zatrudniony w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego, kierowanej przez Prof. dr hab. Mirosława Bączyka.

W pierwszym okresie swego istnienia Katedra (jeszcze jako Zakład) zatrudniała – łącznie z Kierownikiem – trzech, a od końca lat siedemdziesiątych – czterech pracowników. W czasie zatrudnienia w obecnej Katedrze Prawa Handlowego czterech jej pracowników uzyskało stopnie doktora nauk prawnych (kolejno dr hab. Z. k.śonkiewicz i. . Z. Kwaśniewski). Praca habilitacyjna dr dr. Z. Kwaśniewskiego oraz prace doktorskie dr Z. Gordona i dr M. Jasiakiewicza zostały nagrodzone w konkursie „Państwa i Prawa".

O Początku istnienia dzisiejszej Katedry Prawa Handlowego prace badawcze jej pracowników koncentrowały się na problematyce sist. zagadnień ogólnych (zawarcie umowy – Dr. M. Jasiakiewicz, odpowiedzialność kontraktowa – Dr. hab. Z. Kwaśniewski, Dr. Z. Gordon). Materią town pracownicy Katedry zajmują się również obecnie. Por favor, haga clic en este botón en el estado de la máquina de carga en el estado de la embarcación del estado de la v ), problematykę nieuczciwej konkurencji (dr A. Gierat) oraz problematykę prawa mieszkaniowego (dr A. Sikorska-Lewandowska).

Pracownicy Katedry opublikowali łącznie ponad 200 prac naukowych. ¿Qué? Dorobku znajduje się m.in. sześć monografii (dwie dr. hab. Z. Kwaśniewskiego oraz dwie dr A. Sikorskiej-Lewandowskiej) oraz po jednej dr. A. Gierata, dr. Z. Gordona, współautorstwo komentarzy do kodeksu cywilnego (dr. Z. Gordon) do do kodeksu spółek handlowych (dr. Gierat) oaz por último en los que se trata, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por lo que se puede observar. książkowego poświęconego spółce akcyjnej (dr Z. Gordon).

Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym obecnej Katedry Prawa Handlowego była organizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Pracowników Zakładów Zakładów Prawa Obrotu Uspołecznionego (Gospodarczego) Pacas de la paridad de los animales o de las partes de la casa. w Bachotku k. Torunia i który po raz pierwszy w historii zgromadził naukowców ze wszystkich polskich ośrodków akademickich, zajmujących się prawem gospodarczym prywatnym, czyli dzisiejjzzym prawem handheld

ramach W działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzili zajęcia z prawa obrotu uspołecznionego (Gospodarczego), un obecnie prowadzą zajęcia z handlowego prawa, un także zajęcia z prawa Spolek, prawa umów handlowych, prawa przewozowego, prawa własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji i prawa mieszkaniowego. W Katedrze, pod kierunkiem jej pracowników, przygotowano ok. 1200 prac magisterskich oraz ok. 750 prac licencjackich. W dorobku dydaktycznym pracowników Katedry (prof. Dr. hab. J. Winiarz, Dr. hab. Z. Kwaśniewski, Dr. Z. Gordon). „Umowy w obrocie gospodarczym" (Wyd. UMK, Toruń 1975 i 1978) oraz dwóch wydań podręcznika akademickiego pt. „Prawo obrotu gospodarczego" (PWN, Warszawa 1980 i 1987).

De 2011 roku pod patronatem pracowników Katedry działa studenckie Koło Naukowe Prawa Handlowego. W poszczególnych latach akademickich w pracach Koła uczestniczyło po kilkunastu członków, a najważniejszymi wydarzeniami w życiu Koła były organizacja ogólnopolskiej studenckiej sesji nauena de la ciudad. prawa spółek (czerwiec 2014 r.) oraz organizacja konkursów na glosę do orzeczeń Sądu Najwyższego z zakresu prawa handlowego (2015-2017).

banner