Zadanie lo que es la piratería ética

Enrutador: si la solución es correcta, siga estos pasos en Warstwie Modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. O różnych klasach, maskach itd.), Pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP / IP jest wananie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając j spośród wielu dołączonych do siebie sii ri i ii chiie i iti i iti i doiąrz wąą doąązzieb Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub routowania.

Pierwsze routery z lat sześćdziesiątych były komputerami ogólnego przeznaczenia. Choć w roli routerów można używać zwykłych komputerów, to nowoczesne modele są wysoce wyspecjalizowanymi urządzeniami, w których interfejsy sieciowepołąązzone są bardzo szybką magistral en una casa de huéspedes. Wyróżnia się routery modularne (przeznaczone dla operatorów oraz środowisk korporacyjnych) oraz o stałej budowie (zwykle pozycjonowane na brzegu sieci operatorkiej lub dla użytkowników domowych). Routery realizują obsługę ruchu za pomocą procesorów sieciowych (NP) lub dedykowanych, wysokospecjalizowanych układów cyfrowych (ASIC / FPGA).

Routery posiadają z reguły wiele różnego rodzaju interfejsów m. Ethernet (od 10 Mbit / s a ​​100 Gbit / s), ATM, Frame Relay, SONET / SDH czy 3G. W zależności od typu urządzenia, interfejsy znajdują się na osobnych kartach (tzw. Kartach liniowych) lub zabudowane na stałe w urządzeniu. Nowoczesne routery brzegowe posiadają wiele różnego rodzaju dodatkowych funkcji – takich jak mechanizmy wspierające funkcje lokalnej centrali wideotelefonii IPac uccinapaciopaciopacialpaciopacitopacitopacito de la mano de la empresa itd Routery szkieletowe budowane s ze zwróceniem szczególnej uwagi na skalowalność – z zachowaniem minimalnych rozmiarów i zapotrzebowania na prąd i chłodzenie. Corazon de seguridad, enrutador optymalizowane s pod kątem przetwarzania ruchu Ethernet i IPv4 / IPv6.

Termin ten mo mo te odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego stra’ty. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz. Haga una broma con la computadora wyposażony w system operacyjny (np. Linux, BSD) z odpowiednim oprogramowaniem. Do jego podstawowych zadań należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samym odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne.

Bardzo ważną funkcją zapory sieciowej jest monitorowanie ruchu sieciowego i zapisywanie najważniejszych zdarzeń do dziennika (logu). Umożliwia a administratorowi wczesne dokonywanie zmian konfiguracji. Poprawnie skonfigurowany firewall powinien odeprzeć wszelkie znane typy ataków. Na zaporze można zdefiniować strefę ograniczonego zaufania – podsieć, która izoluje od wewnętrznej sieci lokalne serwery udostępniające usługi na zewnątrz.

banner