Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, 2013 – Profinfo.pl mejor inversión bitcoin o litecoin

Zasada swobodnego przepływu osób, jedna z podstawowych w prawie unijnym, jest realizowana m.in. Poprzez przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Znajomość tych przepisów przez osoby przemieszczające się na terenie UE pozwala na pełne skorzystanie z zasady swobody przepływu osób oraz na uniknięcie ewentualnych problemów w zakresie zabezpieczenia Społecznego. Dotyczy a m.in. pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących działalność na własny rachunek.

W książce zawarto kompleksową analizę aktualnego prawa unynego pork unynota de la parilla de la p Analiza ta została przeprowadzona na podstawie literatury zagranicznej oraz ostatnich raportów dla Komisji Europejskiej, które są podstawą zmiany prawa UE w zakresie zappieczenia społecznego.

Monografia przeznaczona broma dla specjalistów prawa UE z zakresu zabezpieczenia Społecznego, przedstawicieli instytucji ubezpieczeniowych, sędziów, partnerów Społecznych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za stanowienie i Stosowanie standardów zabezpieczenia Społecznego osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej. Może być również przydatna w procesie dydaktycznym tej złożonej i trudnej tematyki.

Azyl i uchodźcy | Diálogo społeczny | Emerytury i renty z FUS | Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego | Granice | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej | Legalność pobytu cudzoziemców | Obywatelstwo | Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych | Podróże służbowe | Podstawowe zasady prawa pracy | Pomoc dla bezrobotnych | Praca | Prawa człowieka i obywatela | Prawa pacjenta | Promocja zatrudnienia | Rezydent długoterminowy UE | Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług | Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej | Swoboda przepływu towarów | Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju | Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego | Świadczenia rodzinne | Świadczenie rehabilitacyjne | Świadczenie usług | Traktaty unijne | Tworzenie Prawa | Tworzenie Prawa Unijnego | Umowy międzynarodowe | Zakaz dyskryminacji | Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | Zasiłek chorobowy | Zasiłek dla bezrobotnych | Zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne | Zasiłek macierzyński | Zasiłek opiekuńczy | Zasiłek rodzinny | Zasiłek wyrównawczy | Zbieg prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Azyl i uchodźcy | Diálogo społeczny | Emerytury i renty z FUS | Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego | Granice | Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej | Legalność pobytu cudzoziemców | Obywatelstwo | Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych | Podróże służbowe | Podstawowe zasady prawa pracy | Pomoc dla bezrobotnych | Praca | Prawa człowieka i obywatela | Prawa pacjenta | Promocja zatrudnienia | Rezydent długoterminowy UE | Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług | Swoboda przepływu osób w Unii Europejskiej | Swoboda przepływu towarów | Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju | Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego | Świadczenia rodzinne | Świadczenie rehabilitacyjne | Świadczenie usług | Traktaty unijne | Tworzenie Prawa | Tworzenie Prawa Unijnego | Umowy międzynarodowe | Zakaz dyskryminacji | Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | Zasiłek chorobowy | Zasiłek dla bezrobotnych | Zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne | Zasiłek macierzyński | Zasiłek opiekuńczy | Zasiłek rodzinny | Zasiłek wyrównawczy | Zbieg prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zobacz wszystkie

banner