Xse.pl – WatchTV – Telewizja i Radio przez Internet eth eur kurs

WatchTV – Telewizja i Radio przez Internet TELEWIZJA PRZEZ INTERNET REWOLUCJA W DZIEDZINIE OPROGRAMOWANIA !!! TELEWIZJA I RADIO 60-ciu KRAJ? W PRZEZ INTERNET W TWOIM PC Blisko 260 stacji TV i 120 radiowych i te liczby rosn? z dnia na dzie? !!! + 3 x GRATIS !!! (czytaj na dole) G ?? wne cechy programu WatchTV: – ¿Qué hago? Kilkuset stacji telewizyjnych i radiowych – nie wymaga karty telewizyjnej ani anteny – ¡BRAK ABONAMENTU! – Jedynie 56kbps aby s? Ucha? radia i 256kbps dla Telewizji !!! WatchTV 1 MO? LIWO? CI PROGRAMU WatchTV jest programem, kt? Ry umo? Liwia u? Ytkownikowi ogl? Danie na? Ywo stacji telewizyjnych oraz s? Uchanie radia poprzez sie? Internet. Tylko w przypadku niekt? Rych stacji nadawane s? wcze? niej nagrane audycje, zmieniaj? ce si? cyklicznie co kilka godzin. Haga wi? Kszo? Ci stacji, zar? Wno radiowych jak i telewizyjnych do? Czony jest "programa", czyli u? ytkownik ma mo? liwo? podejrzenia co b? dzie nadawane o okre? lonej porze. Dodatkowo niekt? Re stacje zawieraj? tak? e swoj? w? asn? telegazet ?, kt? r? b? dziesz m? g? Oczywi? cie przegl? da? ¿Dowolny spos? b. WatchTV to darmowa telewizja internetowa, ogromny zbi? R stacji TV z Polski i ze? Wiata. Liczba dost? Pnych stacji ro? Nie w niesamowitym tempie, w ko? Cu i Internet jest coraz popularniejszym no? Nikiem informacji. Na dzie? dzisiejszy broma a blisko 260 stacji telewizyjnych i 120 radiowych. Programa WatchTV zawiera w sobie modu? aktualizacji Bazy dost? pnych stacji telewizyjnych i radiowych, wystarczy,? e w oknie g ?? wnym programu wci? Niesz przycisk Aktualizuj stacje un w ci? gu kilku sekund Twoja wersja programu pobierze aktualne dane z serwera mojego. WatchTV dzia? A na zasadzie pobierania strumienii z internetu. Observe el formato de SHOUTcast, RealAudio oraz NETShow. 2 BEZP? ATNA AKTUALIZACJA Ka? Dy u? Ytkownik programu upowa? Niony jest do BEZP? ATNEJ aktualizacji programu oraz do pobrania nowych baz danych stacji telewizyjnych i radiowych. Aktualizacja jest autoryzowana, dzi? Ki czemu tylko posiadacze legalnego oprogramowanie b? D? mogli z niej korzysta ?. 3 ROZSZERZENIE BAZY DANYCH PROGRAMU WatchTV Poza g ?? wn? aplikacj? otrzymasz dodatkowo specjalny edytor umo? liwiaj? cy dodanie do bazy danych WatchTV swojego w? asnego programu telewizyjnego b? d? radiowego. Dzi? Ki temu edytorowi Twoja baza stacji en línea b? Dzie ros? A jeszcze szybciej,? Cz? C opcj? edytora w? asnych stacji i wbudowan? aktualizacj? programu otrzymujesz w zasadzie swoj? w? asn? prywatn? kabl? wk? ! 4 ULUBIONE STACJE TELEWIZYJNE I RADIOWE Je? Li kt? Ra? ze stacji wyj? tkowo przypadnie Ci do gustu nic nie stoi na przeszkodzie aby zapami? ta? j? w wygodnym miejscu, je? li cz? sto korzystasz z okre? lonej stacji telewizyjnej b? d? radiowej mo? esz doda? j? hacer ulubionych! Aby doda? stacj? hacer ulubionych wystarczy wybra? j? i z menu do? pnego pod prawym klawiszem myszki wybra? opcj? ¿Dodaj do ulubionych 5 PRZYK? ADOWE ZRZUTY EKRANU WYKONANE PODCZAS DZIA? ANIA PROGRAMU 6 POMOC TECHNICZNA ¿Programar zosta? A przygotowana specjalna szczeg? Owa pomoc techniczna, aby nikt nietia? problema? w z zainstalowaniem oraz obs? ug? programu 7 3 x GRATIS SmartXP2005 ¿está programado? Tuningu komputera i optymalizacji po? Czenia z sieci? Internet. InternetInfo s? U? Cy do programowego tuningu komputera i optymalizacji po? Czenia z sieci? Internet. Alarm Wy? Cznik komputera i alarm w jednym programie Ju? musisz wychodzi ?! Un brakuje tylko kilka minut! Pami? Tasz takie sytuacje, gdzie do? Ci? Gni? Cia pliku, lub nagrania p? Yty CD pozosta? O Ci zaledwie kilka minut, a Ty ju? musisz wychodzi? na ca? y dzie ??! A m? E cz? Sto: – nagrywasz p? Yty CD – przesy? Asz komu? pliki przez Gadu-Gadu – wysy? asz lub odbierasz du? ego e-maila -? ci? gasz pliki w nocy i idziesz spa? – programa pobierasz aktualizacje? w przez internet – drukujesz spory dokument – musisz zdefragmentowa? dysk – kompresujesz filmy do r? nych format? w – nagrywasz programme z TV na komputer – kopiujesz du? e pliki pomi? dzy komputerami lub dyskami – kompresujesz lub obrabiasz muzyk? – nagrywasz muzyk? z komputera na kaset? – chcesz uruchomi? jaki? programa o ustalonej godzinie – cz? sto zapominasz o r? nych rzeczach pracuj? c na komputerze 8 PRAWA AUTORSKIE Posiadamy pe? ne prawo do dystrybucji wy? ej wymienionych program? w na podstawie pisemnej umow programa autor w?. Programy te podlegaj? ochronie zgodnie z ustaw? z dn. 04.02.1994r. Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211) 9 DZIA? POBIERANIA PLIK? W Aby pobra? plik z programem WatchTV kliknij w link Aby pobra? plik z programami InternetInfo, SmartXP2005, Alarm kliknij w link 10 ODPOWIEDZIALNO ?? Strona www.XSE.pl prowadzona jest na zasadzie "jak wida?" ("COMO ES") Browarek Divx Mania Dowcipy Filmy Divx Funny Horses Hot 100 Tapety ?? wie Jajca Katalog z wysokim PR Kieszonkowe Wy? Cigi Konne Artículos gratis

banner