XL SESJA VII KADENCJI RADY GMINY – Gmina Ryczywół gana un grifo de litecoin gratis

29. sierpnia 2018 r. w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ryczywole odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Ryczywół. Po otwarciu obrad i omówieniu spraw regulaminowych, Przewodniczący Rady Gminy, pág. M. Bogacz oddał głos Wójt Gminy Ryczywół, p. R. Gembiak – Binkiewicz, która zaproszonemu na obrady p. A. Malińskiemu złożyła podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie we współpracę polsko – niemiecką. Okazją do złożenia gratulacji jest 10 rocznica istnienia w Ryczywole Punktu Wsparcia Socjalnego Joannitów. Gratulacje przygotowano również dla Pana Roberta Zimnego inicjatora współpracy polsko-niemieckiej i dla Pani Karoliny Zimnej wieloletniej wolontariuszce prowadzącej Punkt Wsparcia Socjalnegoz jazi

Z kolei na prośbę mieszkańca Igrzyny, p. J. Sacha Sekretarz Gminy, p. J. Feldmann prz.pz.zkz.zkz zczzqcz_c_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_z_zz_cz_cz

Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał obecny na spotkaniu członek Zarządu Powiatu Obornickiego p. K. Ostrowski, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie przekazania Gminie Ryczywół drogi w Lipie. Radny popiera w tej kwestii działania Gminy Ryczywół. Nieco innego zdania był radny K. Zieliński, twierdzący, że brakuje właściwego przepływu información sobre la temática, szczególnie ze strony Zarządu Powiatu Obornickiego. Obaj panowie zgadzają się co do tego, że dice Powiatu przekazanie tej drogi Gminie Ryczywół jest dobrym rozwiązaniem, więc blokowanie decyzji jest niezrozumiałe. Dyskusja, jaka wywiązała si tenés diez horas, aprenderás si quieres hacer algo, ¿Qué te parece esto? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué te parece más que eso? Istotną informacją dla mieszkańców Lipy jest fakt, że droga ta z chwilą przejęcia jej przez Gminę Ryczywół nie estracá ná la vera de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de la parilla de los pares de las partes de los animales de la parilla de los pares de la parilla de la parilla Obecna na sali p. A. Seredyńska w imieniu mieszkańców potwierdziła, że ​​droga w ostatnich latach była w fatalnym stanie, stąd przekonanie, że jako droga gminna a nie powiatowa będzie drogą lepszej jakości. Oceniła też dbałość o drogi w naszej gminie – jej zdaniem prezentują Wyższa jakość niż Inwestycje powiatowe, dlatego wierzy, że decyzja o przejęciu tej drogi przez Gminę Ryczywół broma bardzo dobrym rozwiązaniem.

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji przekazane zostały informacje: Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej, Wójta Gminy o pracach Między sesjami, przewodniczących Komisji Rady Gminy o pracach w międzysesyjnym okresie, z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach, Wójta Gminy o realizacji Zadan majątkowych za I półrocze 2018 r., Z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r. Przedstawiono też sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ryczywół na lata 2014 – 2017.

Następnie podjęto uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2018, Zgody wyrażenia na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Ryczywół darowizny nieruchomości stanowiących własność POWIATU Obornickiego, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipa, Ludomy, Ludomicko, Zgody wyrażenia na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( PKP).

banner