Wywiad z Piotrem Pietraszem – kandydatem do Sejmu RP – blog FM PiS Katowice, la mejor manera de vender bitcoin uk

– Spędziłem 10 lat na solidnej pracy na rzecz sukcesu PiS a wcześniej 9 lat w Porozumieniu Centrum. Po rozbiciu klubu radnych PiS w radzie miasta Katowice (powstało koło Polski Plus) odbudowałem w ostatniej kampanii samorządowej pozycję PiS w Katowicach odtwarzając utracone koło radnych, funkcję wiceprezydenta miasta i udział we władzy wykonawczej. Zablokowałem próbę wykorzystania kampanii samorządowej do akcji promocyjnej PJN za pośrednictwem kandydatury Andrzeja Sośnierza na prezydenta Katowic. Ktoś docenił moją pracę na rzecz partii.

– Decyzją Komitetu Politycznego PiS na 10 z 41 pierwszych miejsc znalazły się zupełnie nowe osoby spoza partii, głównie wybitni naukowcy. Sporo interesujących postaci wsparło listy PiS z miejsc drugiego czy trzeciego – w naszym województwie np. Krzysztof Czabański w okręgu bielskim. Bajen a jednak nie tyle otwarcie do centrum co znaczące podniesienie poziomu merytorycznego kandydatów. W analizie „Rzeczyspospolitej” pisano o ekspertach jako najsilniejszej wśród liderów grupie jedynek – obok „zakonu PC” i prezesów Zarządów Okręgowychych.

– PC było moją pierwszą partią polityczną. Formalnie wstąpiłem w lutym 1991 r., Chociaż wcześniej uczestniczyłem w kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy. Podczas pierwszych wyborów władz partii zostałem wybrany hacer zarządu miejskiego. Jesienią 1991 r. po raz pierwszy kierowałem kampanią wyborczą do parlamentu w okręgu. Rok później zostałem wybrany najmłodszym członkiem Zarządu Wojewódzkiego PC. Tworzyliśmy towarzystwo gospodarcze, próbowaliśmy wydawać gazety. Uczyliśmy się tego wszystkiego. PiS kontynuuje w swojej działalności wiele wątków PC jak walka z przestępczością, praktyczny antykomunizm czy prospołeczna wizja kapitalizmu.

Doświadczenie polityczne zbierałem w trudnych latach 90-tych. Wtedy PC podejmowało próby stworzenia obozu politycznego centroprawicowego a zarazem antykomunistycznego. Jak to kiedyś celnie skomentował prezes Jarosław Kaczyński na prawicy było wtedy dużo wodzów a mało Indian. Pierwszym silnym ugrupowaniem dającym nadzieję na dłuższe i stabilne funkcjonowanie był AWS. PiS jako stabilna i zorganizowana formacja prawicowa to spełnienie oczekiwań wielu Polaków.

– Tworzyliśmy NZS na uczelni od zera, na przełomie 1988 i 1989 r. W przeciwieństwie do Uniwersytetu Śląskiego nie było struktury podziemnej. Od zera zorganizowaliśmy samorząd studencki, wybieraliśmy rektora (w 1990 r. Wygrał nasz kandydat), przed wyborami w 1989 roku sprzedawaliśmy na uczelni "Gazetę Wyborczą". Jako wiceprzewodniczący Parlamentu Studentów negocjowałem regulamin studiów. Tworzyliśmy zalążek, funkcjonującego obecnie jako prywatny, Studenckiego Klubu "Arkada". W 1990 r. zorganizowałem strajk okupacyjny na uczelni jako protest przeciwko projektowi ustawy o szkolnictwie wyższym autorstwa rządu Mazowieckiego.

W NZS na szczeblu krajowym byłem w opozycji do rządzących liberałów z Pawłem Piskorskim na czele. Wiosną 1993 r. powołaliśmy w NZS frakcję antykomunistyczną a w listopadzie 1993 r. przewodniczyłem krajowemu zjazdowi, na którym odsunięto liberałów od władzy. NZS zaszokował dziennikarzy podejmują uchwałę o poparciu dekomunizacji i lustracji gdy wszystkie antykomunistyczne ugrupowania por la poza parzem. Na zjeździe po raz pierwszy przewodniczącym Komisji Krajowej NZS został przedstawiciel Śląska. Podsumowaniem mojej aktywności jest specjalny numer "Marchołta" zawierajScy historię NZS AE w latach 1980-1989.

Zakończyłem działalność w NZS współpracując z utworzonym w 1994 r. a funkcjonującym do dziś miesięcznikiem "Gwóźdź Programu". Podczas czasów dominacji SLD i prezydenta Kwaśniewskiego współtworzyłem Ligę Republikańską. Tygodnik "Nowe Państwo" zamieścił moją relację z imprezy "Dni Nowego Pokolenia" w dawnym Domu Powstańca Śląskiego. W 1993 r. współtworzyłem Forum Młodych PC pisząc statut tej organizacji.

banner