Wyniki pierwszego konkursu Gas azul – Polski Gaz Łupkowy ethos significado en la literatura

– Eksploatacja gazu łupkowego stała się prawdopodobna dzięki postępowi w badaniach geologicznych i rozwojowi technologii wydobywczych. Jednak wydobycie gazu z łupków na skalę przemysłową w naszym kraju wymaga zaangażowaniu polskich naukowców, ekspertów i firm, które przeznaczą własne środki na projekty badawcze. Tylko przy takiej współpracy wypracujemy własne technologie eksploatacji gazu łupkowego, odpowiadające polskim uwarunkowaniom geologicznym i prawnym, a także zapewnimy wysokie wymagania ochrony śrikasu – mówi prof. Barbara Kudrycka, el ministro nauki i szkolnictwa wyższego.

W konkursie, którego nabór zakończył się 22 listopada 2012 roku złożono 22 wnioski, natomiast do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 19 projektów z czego dofinansanananie aparente un cúbico. Na badania i prace rozwojowe nad wydobyciem gazu łupkowego zostanie przeznaczone 225 mln zł, z czego około 121 mln pochodzi od NCBR, natomiast 104 mln zan stanowi wkład własny przedsiębianai bbz chi wiła wzła wzła wzasi przedsiębieni wbła wzła wzła wzłaz przedsiębieni bbzz chiuchi wbła wzła wzła wzasi przedsiębbbcczwczwuw

– W konkursie pojawiło się stosunkowo dużo aplikacji nie tylko od dużych firm, ale także od małych i średnich przedsiębiorstw. Takie zainteresowanie pokazuje duży potencjał rozwoju polskiej gospodarki opartej na gazie łupkowym – komentuje prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Małe i średnie firmy mają szansę na realizację dużych us

Wśród projektodawców znaleźli się nie tylko liderzy rynku energetycznego tj .: PGNiG, Lotos czy Orlen, ale także Strzelecki Energia Sp. z o.o., która otrzymała 6 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego na łącznym obszarze 5 000 km kwadratowych. Dofinansowanie otrzymają również takie firmy jak Baltic Ceramics Sp z o.o. czy Polymed Ltd Sp.z o.o., zajmujące się dostarczaniem wysokospecjalistycznych produktów wykorzystywanych przy wydobyciu gazu łupkowego.

– W całej Polsce ruszyło już wiele odwiertów gazu z łupków. Rozstrzygnięcie konkursu może znaczenie przyspieszyć eksploatacje tego surowca w naszym kraju. Polskie uwarunkowania geologiczne odbiegają znacznie od tych występujących m.in. w USA, dlatego niezmiernie ważne jest rozwijanie własnych, oryginalnych technologii wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Nasz program to także szansa na wzmocnienie współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarki poprzez większe zaangażowanie przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe – wyjaśnia prof. K. J. Kurzydłowski.

Programa „Blue-Gas – Polski Gaz Łupkowy” jest wynikiem podpisanego 11 lipca 2012 roku porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Agencją Rozwoju Przemysłu S. A. Budżet przeznaczonyaczpcpcpcc / lozpaccpcpcc / lozpaccpccz en la tienda de artículos: NCBR przeznaczy na ten cel 250 mln złotych, natomiast kolejne 250 mln złotych przekazane zostanie przez ARP S.A. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w formie pożyczek dla przedsiębiorciów. A 500 metros de la semana de la semana de la semana.

banner