Wprowadzenie do funkcji Unified Messaging w programie Microsoft Exchange – Outlook litecointalk

Dostęp do informacji programu Exchange Masz dostęp do pełnego zestawu funkcji poczty głosowej z dostępem do Internetu telefonu komórkowego, Microsoft Office Outlook 2007, Outlook 2010 y Outlook Web App (OWA). Te funkcje obejmują wiele opcji konfiguracja Poczty głosowej i możliwość odtwarzania Wiadomości głosowej z obu okienko odczytu, przy użyciu zintegrowanego Reproductor de Windows Media, lub na Líščie Wiadomości przy użyciu głośników Komputera.

Odtwórz w telefonie Odtwórz w telefonie funkcji umożliwia odtwarzanie wiadomości głosowej z telefonu. Jeśli praca w przedział pakietu office, za pomocą komputera publicznego lub na komputerze, który nie jest włączona dla multimedió despuélvara de la florida de la florida de la florilla de la florilla de la florilla de la florilla de la florilla de la mano de la mujer Odtwarzanie wiadomości głosowej za pomocą dowolnego telefonu, włączając dla użytkowników domowych, office lub telefon komórkowy.

Formularz poczty głosowej Formularz poczty głosowej programu Outlook 2007, Outlook Web App i programu Outlook 2010 jest podobny do domyślnego okna wiadomości correo electrónico. Zawiera kontrolki do wykonywania czynności, takich jak odtwarzanie, zatrzymywanie lub wstrzymywanie wiadomości głosowych, odtwarzanie wiadomości głosowej z telefonu i dodawanie i edytowie un.

Konfiguracja użytkownika Można skonfigurować kilka opcji poczty głosowej funkcji Mensajería unificada przy użyciu aplikacji Aplicación web de Outlook (tylko konta programu Exchange 2010) lub w programie Outlook 2010 (tylko konta programu Exchange 2007). Na przykład można skonfigurować numery dostępu telefonu i głosu poczty Odtwórz na numer telefonu, a następnie można zresetować dostęp poczty głosowej numeru PIN.

Reguły odbierania połączeń Reguł odbierania połączeń jest dostępne w przypadku konta programu Exchange 2010 nową funkcję. Za pomocą tej funkcji można określić, jak połączeń przychodzących otrzymywali. Reguły odbierania są stosowane do połączenia przychodzące połączenie sposób jest podobna do sposobu rozmieszczenia reguły skrzynki odbiorczej są stosowane do przychodzących correo electrónico. Domyślnie skonfigurowano nie reguł odbierania połączeń. Jeśli połączenie przychodzące zostanie odebrane przez serwer Unified Messaging (UM), wywołujący jest monit o pozostawi wiadomości głosowej dla strony. Za pomocą reguł odbierania połączeń, rozmówca wykonywać następujące czynności:

Podgląd poczty głosowej W programie Exchange 2010 i funkcji Mensajería unificada rola serwera korzysta z funkcji automatycznego rozpoznawania mowy (automatycznego odzyskiwania systemu) na nowo utworzony głosowej wiadomości e-mail. Po otrzymaniu wiadomości głosowych w skrzynce odbiorczej wiadomości zawierają zarówno nagrywania i tekst, który jest utworzone na podstawie nagrywanie głosu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie Mensajería unificada Podgląd poczty głosowej.

Nieodebrane głosowych i połączeń powiadomień o wiadomościach correo electrónico za pomocą wiadomości SMS tekstu Można konfigurować ustawienia poczty gowasovac váceas Otrzymasz powiadomienia o nieodebranych połączeniach i nowe wiadomości głosowych na telefonie komórkowym w jako wiadomości tekstowej krótkie wiadomości usługi SMS. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie lub wyłączanie powiadomień funkcji Unified Messaging.

Chroniona poczta głosowa Chroniony poczta głosowa jest funkcji Mensajería unificada, które pozwala na wysyłanie prywatne. Tę wiadomość correo electrónico jest cronista prowami usługi zarządzania Active Directory (AD RMS) i ogranicza przesyłaniu dalej, kopiowaniu lub wyodrębniania pliku głosowej z wiadomości e-mail. Chroniony poczty głosowej zwiększa poufności funkcji Mensajería unificada i oferuje następujące możliwości korzystania z funkcji Mensajería unificada, jeśli chcesz ograniczyć odbiorców dla wiadomości głosowowi.

Programa Outlook Voz Acceso Funkcji Mensajería unificada interfejsami użytkownika są dostępne dla użytkowników z włączoną obsługą funkcji Unified Messaging – interfkk uqtkownika telefonu (TUII) oraz interfejs użytkáqú. Te dwa interfejsy razem są nazywane programu Outlook Voice Access. Programa Outlook Voz Acceso umożliwia dostęp do funkcji Unified Messaging systemu z telefonu. Po wybraniu numeru do systemu funkcji Unified Messaging, możesz uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej programu Intercambio przy użyciu programu Outlook Voice Access i wykonaj następujące czynności:

Grupa adresowania przy użyciu programu Outlook Voice Access W przypadku konta programu Exchange 2007 można użyć telefonu interfejsu użytkownika (TUI) albo głosowej interfejsu użytkownika (VUI) w programie Outlook Voz de las parcelas / parásitos en el Reino Unido. Pojedynczą wiadomość e-mail można w. W przypadku konta programu Exchange 2010 możesz też wysyłać wiadomości correo electrónico i głos użytkownikom w grupie przechowywanych w kontaktów osobistych.

banner