Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu POMNIKI HISTORII gráfico de precios de litecoin

Zespół zamkowo – parkowy w Krasiczynie to dzie o Obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zespołu z zamkiem wraz z reliktami murów odkrytych w badaniach archeologiczno – architektonicznygon las partes de la embarcación:

Zespół zamkowy z XVI – XIX wieku usytuowany po wschodniej stronie miasta. Wczesnobarokowy zamek fundowany został przez Stanisława Lubowmirskiego, w latach późniejszych odbudowywany i przebudowywany, obecnie mieści się tu muzeum historia. Wielką atrakcją Łańcuta jest istniejące tu Muzeum Powozów, którego podstawę kolekcji stanowią pojazdy Elżbiety i Romana Potockich.

Zespół składa się z: budynku murowanego pałacu d. zamku wzniesionego w l. 1610-1620, przebudowanego w latach 1629-1641 oraz w okresie od 3 ćw. XVIII w. hacer pocz XIX w. przebudowanego z warowni na rezydencję pałacową wg proj. Christiana Piotra Aignera, fortyfikacji bastionowych kamienno-ceglanych / ziemnych z 1629-1641 wg proj. arco. Macieja Trapoli, wielokrotnie przebudowywanych m.in. w 1661 r. Znaczniejsze zmiany wyk. przez Tylmana z Gameren w poł. XIX w. zniesiono ostatecznie wały ziemne, oranżerii mur. De acuerdo. 1799-1802 wg proj. Ch.P. Aignera, sztukaterie Fryderyk Bauman, w latach 1958-59 adaptacja na Ogród Zimowy, Zameczku Romantycznego mur. 1795-1802 wg proj. arco. Jana Griesmayera, sztukaterie wnętrz z 1807 r. F. Bauman, przebudowa rotundy w 1806 r. arco de przez. Ch.P. Aignera, 1825 r. brote. galerii, 1835-36 prace restauracyjne, 1894-1903 przebud., 1939 r. remont, w latach 1967-69 konserwacja, budynku d. Zarządu Ogrodów Łańcuckich mur. 1899 r. (wg wzoru z "Vida de campo") przebud. wg proj. Armanda Bauqué w 1913 r. , ujeżdżalni mur. z lat 1828-1830 wg proj. arco. Ludwika Bogochwalskiego o cechach klasycystycznych, restaurowanej w 1903 r., Stajni cugowych mur. 1829-1831 wg proj. arch.L.Bogochwalskiego, przekształconych w 1898 r. wg proj. A. Bauqué w stylu francuskiego baroku, powozowni mur.1902 r. wg proj. A. Bauqué, w 1962 r. remont, wozowni mur. 1828-29 wg proj. arco. L. Bogochwalskiego, rozbudowanej w 1871 r. przez Karola Richtera, wartowni z bramą główną mur. 1890-1904, portiernii przy bramie wjazdowej od połud.-wsch. mur 1890-1904, pawilonu "Elizin" mur XIX / XX w. altanowego w półn.-wsch. części parku, glorietty mur. De acuerdo. 1810 r. wzniesionej przez F. Baumana wg proj. Ch.P. Aignera, odnawianej w 1954 r. szklarni metal. oszklonych ok. 1920 r. z częścią mur. XIX w. tzw storczykarnią, mostów kamienno-ceglanych na grobli przez fosę k. XIX w. brama gł. z żeliwa i pozostałych kutych z bramkami wkomponowanymi w ogrodzenie, parku wraz z zespołem rzeźby ogrodowej k.XVIII w. i 1 ćw. XIX w. rozbudowanego na wsch. jako założenie romantyczno-krajobrazowe połączone systemem alei z innymi założeniami ogrodowymi, obecne rozmiary ok. . Oranżerii i Ogród Włoski od strony wsch. Zamku, neorenesansowy, wg proj. Arco de włoskiego. Alberta Pio.

banner