Wode – со всех языков на все языки ethtraderpro

1. (= narząd słuchu) oreja; ośle uszy przen. orejas de perro ból ucha pat. dolor de oidos; zapalenie ucha pat. inflamación de la oreja, otitis; zapalenie ucha środkowego pat. Inflamación del oído medio, otitis media; dostać po uszach consigue un golpe en los nudillos; kłaść uszy po sobie (o zwierzęciu) recostó sus orejas; przen tragar el orgullo de uno; mieć kogoś / czegoś po uszy estar harto de sb / sth; mieć muzykalne ucho tiene un oído para la música; nadstawić ucha l. uszu aguzar las orejas; natrzeć komuś uszu przen. dar un poco de vestir a alguien nie wierzyć własnym uszom no creamos los oídos; powiedzieć coś komuś na ucho susurra algo a la oreja de alguien; puszczać coś mimo uszu hacer oídos sordos a algo; słuchać jednym uchem escucha con media oreja; strzyc uszami t. przen pinchar las orejas; tkwić w czymś po uszy estar hasta los oídos en algo; coś wychodzi komuś uszami sb está harto de algo; od ucha do ucha de oreja a oreja; na własne con los propios oídos; zadłużony po uszy hasta sus oídos en deuda; zakochany po uszy cabeza sobre tacones en el amor; dzwoni mi w uszach sonaron mis oídos; hałas, od którego uszy puchną ear-splitting noise; uszy my więdną od tego co mówisz lo que dices me pone enfermo; obiło mi się us uszy, że … ha llegado a mis oídos que …; ściany mają uszy paredes tienen orejas; Uszy do góry! ¡alegrarse!

1. (np. Picia) agua; woda bieżąca agua corriente; woda brzozowa tónico para el cabello a base de extracto de abedul; woda deszczowa agua de lluvia; woda gazowana agua con gas; woda gruntowa agua subterránea; woda kolońska eau de Cologne; woda królewska chem. agua regia; woda kwiatowa eau de colonia con aroma a flores; woda letejska Lethean agua; agua mineral mineral; woda ognista (= mocny alkohol, zwł. whiskey) firewater; agua potable de woda pitna; woda przegotowana agua hervida; woda przemysłowa agua industrial; woda różana agua de rosas; woda sodowa agua de soda; woda toaletowa baño de agua; woda wródlana agua de manantial; miękka / średnia / twarda woda soft / medium / hard water; słodka woda agua dulce; słona woda agua salada; czystej wody (diament, łgarz itd.) primera agua; warzywa / karp z wody kulin. verduras hervidas / carpa; wody płodowe anat. aguas, líquido amniótico; ciężka woda chem. agua pesada; woda destylowana chem. agua destilada; woda utleniona peróxido de hidrógeno, peróxido; woda święcona rel. agua bendita; woda wapienna limewater; woda z kranu agua del grifo; ujęcie wody l. ingesta de agua wodne; nastawić wodę (na herbatę itp.) puso el hervidor; burza w szklance wody storm en una taza de té; jak ogień i woda przen. como el aceite y el agua; (ci dwoje) są jak ogień i woda nunca se reunirán los dos; krew nie woda (o kimś) él / ella es de sangre tan caliente; o chlebie i wodzie sobre pan y agua; spływać jak woda po gęsi l. kaczce ser como el agua de la espalda de un pato; wylać komuś kubeł zimnej wody na głowę throw l. vierta agua fría en sb; szło jak woda se vendía como pan caliente; nie bądź w gorącej wodzie kąpany no seas tan exaltada; podobni do siebie jak dwie krople wody como dos guisantes (en una vaina); utopiłby mnie w łyżce wody no le gustaría nada mejor que verme perecer; nabrać wody teníamos que mantener la boca cerrada, no respirar una palabra (acerca de algo); chyba mu woda sodowa uderzyła do głowy parece que tiene la cabeza hinchada, parece el cerebro que tenía en la cabeza; Bać się czegoś jak diabeł święconej wody ten miedo de algo como un vampiro teme una estaca de olivo; Lać wodę pot. gofre; póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie el lanzador va a menudo al pozo pero se rompe por fin.

banner