Wirusy mobilne najgroźniejsze w II kwartale 2013 roku – mobtech.interia.pl cuánto vale un bitcoin en euros

W analizowanym okresie, produkty firmy Kaspersky Lab wykryły i zneutralizowały łącznie 983 051 408 zagrożeń. Zablokowano 577 159 385 infekcji urządzeń użytkowników podczas uzyskiwania przez nich dostępu do internetu. Zablokowano 400 604 327 szkodliwych programów próbujących zainfekować maszyny użytkowników. Haga lo siguiente: Kaspersky Lab Dodano 29 695 nowych modyfikacji mobilnego szkodliwego oprogramowania.

Hacer 30 czerwca 2013 r. Kaspersky Lab dodał do swojego systemu wykrywania łącznie 100 386 modyfikacji mobilnego szkodliwego oprogramowania, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z końcem 2012 r. (46 445 modyfikacji). Warto zauważyć, ¿se modyfikacje a nie jednostkowe wykrycia czy szkodliwe programy – a próbki szkodliwego kodu wykorzystywane przez cyberprzestępców do infekowania legalnych mobi pikaki. Powszechną metodą stosowaną przez cyberprzestępców jest pobieranie legalnych aplikacji i modyfikowanie ich poprzez dodawanie szkodliwego kodu. Następnie cyberprzestępcy rozprzestrzeniają zmodyfikowane – tym razem niebezpieczne – aplikacje na stronach, z których mogą zostać pobrane przez użytkowników – mogą to być np. sklepy z aplikacjami.

Chociaż dominującą kategorię mobilnego szkodliwego oprogramowania stanowią tradycyjnie trojany SMS, w Drugim Kwartale eksperci zauważyli spadek ich liczby. Wynika to z faktu, ¿se trata de una plataforma móvil y una plataforma móvil? ¿Qué es esto? Drug k ale j drug drug drug drug drug drug drug ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą z z z z z z z z z z z z z z 7 proc.).

Oprogramowanie ransomware oraz powiadomienia wysyłane przez fałszywe programy antywirusowe a częsta sztuczka stosowana w atakach z wykorzystaniem szkodliwego oprogramowania dla komputerów PC. Obecnie cyberprzestępcy wykorzystują te misma metody, zarówno technicznie jak i psychologicznie, próbując wykorzystać mniej dojrzały rynek urządzeń mobilnych.

W drugim Kwartale cyberprzestępcy skoncentrowali si tak tak en un tworzeniu szkodliwego oprogramowania gromadzącego bitcoiny. Bitcoiny to cyfrowa waluta tworzona w oparciu o infrastrukturę peer-to-peer (P2P) i służąca do przeprowadzania anonimowych, zdecentralizowanych transakcji finansowych. Transakcje te są przeprowadzane na serwerach, tzw. kopalniach bitcoinów, które wspomagają wymianę i przetwarzanie wirtualnych monet. Infrastruktura opiera się na sieci połączonych komputerów wykorzystywanych jako zasoby umożliwiające działanie kopalń bitcoinów.

Popularność, anonimowość i wzrost wartości stanowią czynniki zachęcające cyberprzestępców do przeprowadzania bardziej agresywnych ataków na infrastrukturę Bitcoin. Ponadto, bitcoiny stanowią preferowaną walutę cyberprzestępców podczas prowadzenia biznesu, ponieważ zapewniają im dość dużą anonimowość. Dodatkowo, transakcje z użyciem bitcoinów nie obejmują żadnych wymogów ani procedur finansowych czy regulacyjnych, co znacznie utrudnia ich śledzenie.

W kwietniu zespół badawczy Firmy Kaspersky Lab wykrył kampanię, w której cyberprzestępcy wykorzystywali Skype’a do dystrybucji szkodliwego oprogramowania służącego do ataku na infrastrukturę Bitcoin. Szkodnik ten stosował socjotechnikę, aby najpierw zainfekować ofiary, a następnie instalował na zarażonych maszynach szkodliwe oprogramowanie, które zmieniało je w "wyrobników" wydobywających bitcoiny. Bitcoiny wydobywane przez zainfekowane maszyny ofiar były następnie wysyłane na konto cyberprzestępców stojących za oszustwem.

Miesiąc później eksperci zidentyfikowali kolejną szkodliwą kampanię – brazylijski atak phishingowy wymierzony w infrastrukturę Bitcoin. Podobnie jak w poprzednim ataku, zastosowano socjotechnikę, aby zainfekować ofiary. Jednak tym razem zamiast Skype’a, cyberprzestępcy wykorzystywali wiadomości phishingowe, aby przekierowywać użytkowników na fałszywą wersję jednej z najpopularniejskpzzzon_zon_z_z.z.z.z.z.z.z.z.z. MtGox obsługuje ogromną liczbę autoryzowanych transakcji, dlatego v

banner