Wirus HIV objawy, prueba, badanie Społeczny Komitet ds. SIDA monero dificultad

Prueba w kierunku HIV nie wykrywa samego wirusa HIV – wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi, produkowane przez układ odpornościowy człowieka zakażonego VIH. Wyprodukowanie przeciwciał w takiej ilości, por mogły być zauważone przez prueba wymaga czasu (diez czas nazywany jest okienkiem serologicznym). Z tego powodu przyjmuje się, że od momentu, w którym mogło dojść do zakażenia do zrobienia testu powinno minąć 12 tygra HIVni

W PKD wykonuje się testy przesiewowe, które dają możliwość wykrycia zakażenia już po tzw „Oknie serologicznym”, czyli po 12 tygodniach od sytuacji ryzykownej.

Jeśli przez 12 tygodni poprzedzających Wykonanie testu nie było żadnych sytuacji, które mogłyby doprowadzić hacer zakażenia VIH (np niezabezpieczonych prezerwatywą kontaktów seksualnych z osobami, ktorých statusu serologicznego nie znamy;.. Używania wspólnie z innymi osobami Sprzętu hacer np iniekcji narkotyków) wynik ujemny oznacza, iż badany pacjent (klient) nie jest zakażony HIV.

Dodatni (pozytywny) wynik testu przesiewowego nie jest wynikiem ostatecznym – pacjent nie otrzymuje takiego wyniku, a jedynie informację o tym, że prueba zareagował, w związku z czym krew musi zostać zbadana ponownie (bez konieczności dodatkowego jej pobrania), przy pomocy testu Western blot, który ma za zadanie potwierdzić zakażenie. W tym teście także poszukuje się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa.

Najlepszym miejscem do zrobienia testu są Punty Konsultacyjno- Diagnostyczne (PKD), w których testy wykonywane s bezpłatnie i anonimowo. Nie trzeba mieć skierowania od lekarza, ubezpieczenia, ani dowodu osobistego. Wykonanie testu w PKD daje gwarancję poufności – wynik badania będzie udostępniony wyłącznie osobie badanej, nikt inny nie ma prawa go poznać. Wynik wydawany jest na podstawie numeru badania i ustalonego wcześniej hasła. ==> PKD Płock

Wszyscy doradcy pracujący w PKD posiadają certyfikat Krajowego Centrum ds. SIDA (agenda Ministra Zdrowia), zaświadczający o ich gruntownym przygotowaniu do wykonywania tego zawodu oraz odpowiednich kompetencjach. Rozmowa ma charakter poufny i prowadzona jest w przyjaznej dla klienta atmosferze. Osoba zgłaszająca się na badanie nie jest oceniana ani pouczana – zadaniem doradcy jest jedynie udzielenie rzetelnej, opartej na wiedzy i badaniach naukowych informacji.

Doradca podczas rozmowy zadaje także pytania maj na celu właściwą interpretację wyniku testu oraz dające możliwość udzielenia informacji adekwatnej do sytuacji osoby zgłaszającej iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzzzzzzzzzzzzzzz. Klient nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie pytania doradcy, jednak jest to wysoce wskazane – wywiad ma służyć dobru klienta, który do końca pozosta anonimowy.

Jeżeli w pobliżu miejsca zamieszkania nie funkcjonuje żaden Punkt Konsultacyjno- Diagnostyczny warto rozważyć podría hacer PKD, który znajduje sięzżżżwie najbliżej. W takiej sytuacji dobrze jest najpierw skontaktować się z danym PKD i zapytać np. o możliwość odbioru wyniku tego samego dnia, w którym wykonuje się badanie. Wiele Punktów świadczy taką usługę.

Wynik testu wykonanego w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela se comunicó con wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie. Odbieranie wyniku jest okazją do wyjaśnienia wątpliwości, upewnienia siê do do jego znaczenia. W przypadku dodatniego wyniku testu przesiewowego, Potwierdzonego Badaniem Western blot, doradca udzieli klientowi wszelkich potrzebnych mu informacji i skieruje do odpowiedniej placówki medycznej. Może również wskazać miejsca i organizacje zapewniające wsparcie dla osób odbierających dodatni wynik testu. Nie można zakazić się VIH:

banner