Wielofunkcyjne zabezpieczenia nadprądowe Siemens Polska litecoin minería requisitos de hardware

Cyfrowe zabezpieczenie nadprądowe 7SJ45 nie wymaga zasilania pomocniczego. Zasilanie pobierane jest ze standardowych przekładników prądowych z prądu obciążenia lub zwarciowego. 7SJ45 jest przede wszystkim przeznaczony jako zabezpieczenie pól promieniowych lub jako zabezpieczenie rezerwowe transformatora w sieciach elektrycznych (zabezpieczenie autonomiczne). Urządzenie posiada charakterystykę niezależną i zależną zgodną ze standardami IEC i ANSI.

Przekaźnik 7SJ61 może być używany jako zabezpieczenie linii w sieciach średniego i wysokiego napięcia z punktem neutralnym izolowanym, uziemionym bezpośrednio lub przez małą rezystancjcelz jaspúas de la quiebra de la quiebra. Urządzenia te mogą również pełnić funkcję zabezpieczenia silników asynchronicznych dowolnych mocy. Ponadto urządzenia SIPROTEC 4 7SJ61 s wyposażone wszystkie funkcje niezbędne dla zabezpieczenia rezerwowego transformatora, dla którego zabezpieczeniem podstawowym jest przekaźnik pospeto

Przekaźnik 7SJ62 może być używany jako zabezpieczenie linii w sieciach średniego i wysokiego napięcia z punktem neutralnym izolowanym, uziemionym bezpośrednio lub przez małą rezystancjcelz jaspúas de la quiebra. Urządzenia te mogą również pełnić funkcję zabezpieczenia silników asynchronicznych dowolnych mocy. Ponadto urządzenia SIPROTEC 4 7SJ62 s wyposażone wszystkie funkcje niezbędne dla zabezpieczenia rezerwowego transformatora, dla którego zabezpieczeniem podstawowym jest przekaźnik pospeto

SIPROTEC 4 7SJ63 może być uwany jako zabezpieczenie z funkcjami sterowniczymi i kontrolnymi w liniach rozdzielcz Linie te mogą pracować w ukadad pierścieniowych lub promieniowych, z zasilaniem jedno lub wielostronnym. Dla zabezpieczeń nadprądowych zwłocznych kierunkowych i bezkierunkowych, można nastawiać charakterystyki działania zależne, niezależne lub definiowane przez użytkownika.

Przekaźnik przeznaczony jest dla sieci promieniowych lub pierścieniowych oraz dla linii z jednostronnym lub wielostronnym zasilaniem. SIPROTEC 4 7SJ64 wyposażono w funkcję synchronizacji, która zapewnia następujące tryby działania: "sprawdzenie synchronizacji" (klasyczna opcja) i "załączanie synchroniczne / asynchroniczne" (opcja uwzględnia czas własny wyłącznika). Zabezpieczenie silnika obejmuje kontrolę podprądową, kontrolę czasu rozruchu, blokowanie ponownych rozruchów, zabezpieczanie od zablokowanego i utyku wirnika or skkcję statystyki silnika.

Przekaźniki SIPROTEC Compact 7SJ80 mogą być wykorzystywane do zabezpieczeń linii / pól średniego i wysokiego napięcia w sieciach skutecznie uziemionych, uziemionych przez rezystor, izolowichch ichi. Przekaźniki te sąwyposażone również w funkcje pozwalające na ich zastosowanie jako zabezpieczenia rezerwowe zabezpieczenia różnicowego transformatora.

Zabezpieczenie nadprądowe 7SJ82 / 7SJ85 broma częścią nowej serii modularnych urządzeń polowych SIPROTEC 5. Urządzenie to zostało stworzone głównie do zastosowań w sieci rozdzielczz średnich ıznzz Dzięki swojej elastyczności i wysoko wydajnemu narzędziu inżynierskiemu DIGSI 5, SIPROTEC 7SJ82 doskonale nadają się do zastosowań zpi pouchi chi pziarowych, sterowanie i nadzuu p.ej.

Zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie pola SIPROTEC 7SJ85 broma częścią Nowej serii modularnych Urządzeń polowych SIPROTEC 5. Dzięki swojej elastyczności i wysoko wydajnemu narzędziu inżynierskiemu DIGSI 5, SIPROTEC 7SJ85 doskonale nadają się hacer zastosowań zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowanie i Nadzoru w elektroenergetycznych systemach.

Zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie pola SIPROTEC 7SJ86 broma częścią Nowej serii modularnych Urządzeń polowych SIPROTEC 5. Dzięki swojej elastyczności i wysoko wydajnemu narzędziu inżynierskiemu DIGSI 5, SIPROTEC 7SJ86 doskonale nadają się hacer zastosowań zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowanie i Nadzoru w elektroenergetycznych systemach.

banner