Więcej niż chwilowa moda znaczenie technologii blockchain dla przedsiębiorstw Regus sol eterno de la mente impecable poema

Blockchain para więcej niż modne słowo. Rośnie zainteresowanie tym, jak technologia leżąca u podstaw bitcoina może kształtować nasze myślenie o biznesie oraz modele działalności. Od bankowości po zarządzanie prawami cyfrowymi – blockchain może odmienić procesy wszystkich branżach, wpływając na interakcje firm z klientami, sposób realizacji transakcji i funkcjonowanie urządzeń Io IO. ¿Czym jest blockchain?

W telegraficznym skrócie: tecnologia blockchain umożliwia firmom uproszczenie i optymalizację złożonych transakcji dzięki szybkiemu i przejrzystemu, a jednocześnie w pełni bezpiecznemu udostęzziani Ńańcuch bloków rejestruje wszystkie transakcje w Internecie – niezależnie od tego, czy są to wartości, towary, usługi czy prywatne dane – dokładnie w chwili ich realizacji i w wielu lokalkacacacjjac internet wowowi. Te rejestry para tomar zwane bloki. Każdy z nich zawiera zaszyfrowaną historię bloków, które je poprzedzały – czyli łańcucha. Dlaczego a ważne?

Globalne korporacje bacznie się temu przyglądają. Firma Deloitte opublikowała w grudniu 2016 r. wyniki ankiety przeprowadzonej z udziałem przedstawicieli kadry zarządzającej w firmach o rocznym przychodzie co najmniej 500 millones $. Spośród nich 28% poinformowało, że ich firmy zainwestowały już w technologię łańcucha bloków co najmniej 5 millones $, un 10% przyznało się do wydatków rzędu co najmniej 10 mln $ (1).

Sk tend ten entuzjazm? Więcej niż jedna trzecia członków kadry kierowniczej wyraziła przekonanie. Ponad jedna trzecia (37%) jako największą zaletę technologii blockchain wymieniła jej nadzwyczajne bezpieczeństwo. Prawie jedna czwarta respondentów (24%) podkreśliła, że ​​dostrzega potencjał wykorzystania łańcuchów bloków do tworzenia nowych modeli biznesowych i pozyskiwania nowych źródeł przychodu. W jaki sposób tecnologia blockchain wpłynie na świat biznesu?

„Niepozorny automat sprzedający a pierwotna forma zastosowania zasad inteligentnej kontraktu” – wyjaśnia Nick Szabo, pionier technologii blockchain, w opracowaniu technicznym sporządzonym dla organizacji Cámara de Comercio Digital. „Automático de Taki a zasadniczo mechanizm bezpieczeństwa: kwota w kasie maszyny powinna być mniejsza niż koszt sforsowania tej kasy. Ponadto urządzenie to odzwierciedla charakter transakcji: oblicza i wydaje resztę oraz wybrany przez klienta produkt (2) ”.

Szabo dodaje: „Inteligentne kontrakty mogą obniżyć koszt zlecania obliczania złożonych wyników ludziom, a tim samym umożliwić zawieranie nowych rodzajów umów, które do tej pory nie por valy Jeśli na przykład organizacja prowadzi obszerne rejestry transakcji handlowych, inteligentne kontrakty umożliwią dygitalizację składania sprawozdań finansowych, jak również zautomatyzowanie procesów odnawianiai i realizacji umobi.

Inteligentne kontrakty mogą też zapewnić dostęp do informacji na każdym etapie łańcucha dostaw. Dzięki Internetowi rzeczy urządzenia mogą zapisywać dane do takiego kontraktu, gdy produkt przemieszcza sięz fabryki na półki sklepowe. Daje to wgląd w czasie rzeczywistym w cały łańcuch dostaw przedsiębiorstwa. Odkryj potencjał technologii blockchain, a możesz usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa Czy technologia blockchain wpłynie na rynek pracy?

Choć technologia ta stwarza szansę na uniezależnienie od niektórych rodzajów zewnętrznych pośredników, takich jak banki, prawnicy i brokerzy, niekoniecznie stanowi ona zagrożenie dla pracowników fzcz „Większość technologii ma za zadanie zautomatyzować nieskomplikowane zadania osób es una práctica en marginesie, natomiast blockchain automatyzuje samo centrum” – twierdzi Vitalik Buterin, założyciel platformy blockchain blockere Ethereum. „Zamiast zabierać pracę taksówkarzowi, blockchain wyeliminuje z rynku Ubera i umożliwi kierowcom bezpośrednią współpracę z klientem”.

Technologia ta będzie też katalizatorem nowych ról w dziedzinie kryptowalut i w innych powiązanych z nią obszarach. Badanie przeprowadzone w 2017 roku wśród kadry kierowniczej z branży finansowej wskazuje, w jakim obszarze rywalizacja o pracowników specjalizujących się w technologii blockchain jest najbardziej widoczna. 51% respondentów poszukuje utalentowanych specjalistów od technologii inwestycyjnej, 47% chce zrekrutować programistów, un 44% – ekspertów od analityki (4). Czy będziemy inaczej zatrudniać i szkolić pracowników?

„Ńańcuchy bloków wkrótce umożliwią kierownikom i działom HR tworzenie trwałych, zbywalnych zapisów historii szkolenia danego pracownika material / otras partes de las personas de los que los proveedores están disponibles. „Pracownicy są rozproszeni po wielu miejscach pracy, un sistema zarządzania kształceniem oparty na technologii blockchain mógłby zapewnir v

Proces zatrudniania również może ulec uproszczeniu dzięki mechanizmom weryfikacji tożsamości, zarządzanym przez poszczególne osoby i zatwierdzanym przez niezależne agencje. „Obecnie nasze dane s przechowywane i monetyzowane przez scentralizowane platformy takie jak LinkedIn, ale rejestry blockchain mogą ostatecznie wyprzeć CV jako najlepszy sposób prezentacji kariery zawodowej i kwalikikikikic

Jako przykład Talwar podaje startup APPII, który wprowadził CV weryfikowane za pomocą łańcucha bloków. Umażliwiają one rekruterom, potencjalnym pracodawcom oraz innym osobom trzecim potwierdzenie, czy kandydat dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami zawasłcz quina de los animales de la zona. W jaki sposób tecnologia blockchain pomoże pracownikom zdalnym?

„Pewne właściwości technologii blockchain mogą pomóc stworzyć kolejną generację plataforma zawodowych, które będą sprawiedliwsze i skuteczniejsze” – informuje doradca strategiczny ds. kapitału ludzkiego z organizacji RSA, Andy Spence. Rekruterzy często borykają się z takimi problemami jak „uprzedzenia i stronniczość i, brak wglądu w dostępne zasoby ludzkie, niski poziom zaufania do scentralizowanych sieci społeczności en el caso de que se trate. Łańcuchy bloków mają szansę usprawnić poszukiwanie osób najbardziej odpowiednich na dane stanowisko i gotowych do pracy (6) ”.

Spence zwraca ha añadido korzyści wynikające z bezpieczniejszych i szybszych płatności na rzecz pracowników, opartych na inteligentnych kontraktach między klientem a pracownikiem. „Może to zredukować problemy z przepływami pieniężnymi związane z opóźnionymi płatnościami dla pracowników i korzystaniem z pożyczek do wypłaty” – wyjaśnia. „Wdrożenie łańcuchów bloków [i innych technologii] umożliwiłoby ponadto pracownikom przekazywanie zarobionych środków rodzinie – również poza granicami kraju – bez wysokich kosztów”.

Technologia ta będzie również sposobem na bezpieczniejszy dostęp pracowników do zdalnych danych. Enigma, startup z MIT Media Lab, wykorzystuje zalety łańcucha bloków w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych w zdecentralizowanej platformie chmurowej, która gwarantuje poufność. Enigma szyfruje i chroni dane nawet wówczas, gdy użytkownik udostępnia je innym osobom. Umożliwia przechowywanie, udostępnianie i analizowanie danych, a jednocześnie nigdy ich w pełni nie ujawnia. Jak zmieni się obraz miejsca pracy?

„Tecnología blockchain automatyzuje i usprawnia procesy pracy, może więc skutkować ograniczeniem liczby personelu w firmach i wymaganej powierzchni biurowej” – twierdzi Whittington z firmy Fast Future. „W rezultacie przedsiębiorstwa mogą zrezygnować z biurowców i postawić na pracę elastyczną oraz przestrzenie współdzielone zlokalizowane w pobliżu obszarów mieszkalnych lub siedzib en el que se encuentra el búho.

„Kolejnym etapem może być przyjęcie przez przestrzenie współdzielone roli zdecentralizowanej autonomicznej organizacji (DAO)” – dodaje Talwar. „Takie bezobsługowe organizacje korzystałyby z połączenia czujników IoT, sztucznej inteligencji i technologii blockchain do zarz ych

banner