„Widok Kapitolu” B. Bellotta po 200 latach powrócił do Zamku Królewskiego w Warszawie dzieje.pl – Historia Polski mejor litecoin asic minero 2017

W środę w Zamku Królewskim w Warszawie, w ramach wieczoru "Jeden obraz, jedne skrzypce" odbyła się prezentacja obrazu Bernarda Bellotta oraz recital Janusza Wawrowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier, ministro kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot oraz dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski.

"Obraz, który nas tutaj zgromadził – dzieło Bernarda Bellotta – zwanego u nas Canalettem nie mógłby być kupiony ze względu na swoją rzeczywiście wysoką cenę, gdyby nie subwencja specjalna ze chi estropeado Prezes Rady Ministrów pan Mateusz Morawiecki zgodził się dać subwencję na zakup tego dzieła. (…) Gdyby nie jego decyzja i jego rzeczywiście później sprawne, poprzez Kancelarię poprowadzenie sprawy, moglibyśmy długo jeszcze oglądać ten obz gzzz zuzz chi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zi zzzz zzzzkz zzzzkz zzzzkzk" – podkreślił dyrektor Zamku Królewskiego.

Ministro kultury powiedział, że zakup obrazu jest zasługą samego dyrektora Zamku Królewskiego. "Pan dyrektor de razu, jak tylko uzyskał informację o tym obrazie zaczął starać się o fundusze. Ja, ponieważ byłem w dość trudnym położeniu finansowym z uwagi na wielość potrzeb w ministerstwie najróżniejszych (…) wysłałem pana dyrektora do premiera bezpośredśnio nio. (…) Pan Dyrektor dopełnił reszty, a znaczy był przekonujący tak, že Premier sartén, który dysponuje tymi najłatwiejszymi w dostępie, un jednocześnie szalenie ograniczonymi w ilości pieniędzmi (…) przeznaczył je na KULTURE" – wyjaśnił Gliński.

Włoski malarz, Bernardo Bellotto niedługo po przyjeździe do Warszawy fue una referencia a króla Stanisława Augusta zlecenie wykonania serii wedut Rzymu wzkkkkkkkkkkkzkz Zamówione widoki Canaletto namalował w latach 1768-69, opierając się w większości na kompozycjach graficznych Giovanniego Battisty Piranesiego z serii Vedute di Roma.

Zdaniem Stefana Kozakiewicza – historyka sztuki i autora wielu publikacji naukowych – obraz pozostawał w kolekcji prywatnej w Petersburgu do I wojny światowej. Kozakiewicz w 1972 r. potwierdził istnienie siedmiu obrazów ze wspomnianej serii w kolekcjach państwowych w Moskwie, Gorkim, Chabarowsku, oraz w trzech kolekcjach prywatnych w Mediolanie. Inne znał tylko z reprodukcji (w tym "Widok Kapitolu"), z wyjątkiem dwóch, na których ślad nigdy nie natrafił.

Zamek Królewski w Warszawie poinformował, że "Widok Kapitolu" znany był dotychczas jedynie ze zdjęć. "Na ich podstawie, a przede wszystkim w oparciu or materiały archiwalne (odleszące się do galerii obrazów Stanisława Augusta, gdzie obraz został) Dzięki źródłom możemy też potwierdzić miejsca przechowywania obrazu do 1821 r. Porównując płótno z innymi zachowanymi z serii, można stwierdzić również, że ta piękna kompozycja nosi wszystkie cechy stylowe charakteryzujące obrazy wykonywane wspólnie przez Bernardotay" – Napisano w informacji prasowej Zamku.

banner