Wiceprezes SITWM – Przewodnicząca Sekcji Głównej Łąkarzy i Torfiarzy litecoin ne kadar

Studia na Wydziale Rolniczym SGGW ukończyła w 1980 roku, specjalizując się w szczegółowej uprawie roli i roślin. W Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach pracuje od 1988 r., Zaczynając od stanowiska starszego specjalisty redaktora w Pracowni Wydawnictw. Kieruje Wydawnictwami Instytutu de 1993 roku będąc jednocześnie sekretarzem Komitetu Redakcyjnego Instytutu. Równocześnie od 1995 r. pracuje w Zakładzie Łąk i Pastwisk, od 1999 r. jako adiunkt.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1999 r. za pracê pt. "Ocena wpływu wieloletniego nawożenia obornikiem na stan i produkcyjność łąki". Aktualnie zajmuje się nawożeniem (naturalnym i mineralnym) użytków zielonych w różnych systemach rolnictwa (konwencjonalne, ekologiczne), uwzględniając zarówno aspkty produkcyjne, jaspano de las partes de las partes de los animales en las partes de los animales de mano. Kieruje tematami i zadaniami badawczymi w ramach działalności statutowej jak i zlecanymi m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi („Badania nad wpływem pasz pochodzenia łąkowo-pastwiskowego na produkcję zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych”).

W latach 1999-2001 uczestniczyła w międzynarodowym projekcie FAO TCP / RER / 6711 (Sistemas de producción de pastos de bajos insumos para alimentación de ganado), aw latach 2003-2006 projekcie UE „SAFO” (Sosteniendo la salud animal y la seguridad alimentaria en la agricultura orgánica), m. en. tworząc standardy dotyczące rolnictwa ekologicznego oraz organizując (Falenty 2004) i czynnie uczestnicząc (z referatami) w tematycznych konferencjach międzynarodowych (Włochy, Szwajcaria, Dania, Niemi)

Uczestniczy (Jako organizator, autor, wykładowca) w działalności szkoleniowej i upowszechnieniowej dotyczącej problematyki szeroko rozumianego łąkarstwa produkcyjnego, w tym związanych z doskonaleniem technik i technologii zbioru i konserwacji Pasz. W 1997 roku otrzymała zespołową nagrodę II stopnia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za udział w realizacji pracy "Udoskonalenie, wdrożenie i upowszechnianie technologii produkcji, zbioru i zakiszania runi łąkowej", będącej cyklem szkoleń i pokazów dla rolników i doradców ODR, połączonych z opracowaniem i wydaniem wielu materiałów szkoleniowych dotyczących gospodarowania na użykk zielony.

W ramach działalności stowarzyszeniowej jest organizatorem lub współysorganizatorem, a przede wszystkim autorem referatów, wielu Poza tym czynnie włącza się i uczestniczy w konferencjach organizowanych przez inne sekcje Stowarzyszenia. Zdobyte doświadczenie i wiedzę wykorzystuje w różnych publikacjach: przeglądowych, problemowych, popularno-naukowych czy materiałach szkoleniucoponacacía de los animales por la que se aloja el aparato por la que se despacha por si mismo.

Jest autorem (lub współautorem) ok.200 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym ok. 40 oryginalnych, publikowanych w wydawnictwach krajowych (IMUZ, PAN, NOT, zeszytach naukowych uczelni rolniczych), międzynarodowych (Agricultura biológica) & Horticultura, Revista de Desarrollo del Agua y la Tierra) oraz w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego zrzeszonego w EGF (Europejskiej Federacji Łąkarskiej), członkiem założycielem Stowarzyszenia Foro Ekologiczne im. Prof. J. Górnego, członkiem i sekretarzem Komitetu Redakcyjnego IMUZ, członkiem Rady Programowej czasopism "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" i „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie”.

banner