Warunki umowy – Cumplimiento – BlackRock es la mejor manera de ganar dinero en línea en la India

Po potwierdzeniu akceptacji niniejszego regulaminu oraz zasad zachowania prywatności (przez wyrażenie zgody powyżej) umieścimy na twoim komputerze plik cookie. Dzięki niemu będziemy mogli cię rozpoznać i przy ponownych odwiedzinach w tej witrynie lub innych witrynach firmy BlackRock nie zobaczysz już tej strony. Plik cookie jest ważny przez sześć miesięcy. Firma BlackRock zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu w wybranym przez siebie czasie poprzez umieszczenie dodanych treści w tej witrynie. Modyfikacje regulaminu zobowiązują użytkownika do jego przeczytania i ponownego wyrażenia zgody na jego postanowienia.

(I) użytkownik zgadza się, że niniejszy regulamin będzie mieć zastosowanie przy wszystkich Jego przyszłych wizytach w sekcji “Los inversores individuales” (Inwestorzy indywidualni) tej witryny, oraz że BEDA wtedy obowiązywać zrzeczenia wszelkie, ostrzeżenia o zagrożeniach i Inne informacje umieszczone w niniejszym regulaminie i innych miejscach witryny,

Niniejsza witryna i zawarte w niej informacje nie stanowią oferty sprzedaży tytułów uczestnictw w żadnym z funduszy BlackRock w żadnej jurysdykcji, w której składanie takiej oferty lub dystrybucja tytułów uczestnictwa broma niezgodna z prawem, lub w ktorých osoba składająca Oferte nie broma hacer tego uprawniona. Nie stanowi również oferty wobec osoby, w stosunku do której przedstawianie takich ofert jest niezgodne z prawem.

Pamiętaj, że o ile część funduszy BlackRock para fundusze „wyodrębnione”, to inne mogą być częścią określonej spółki i ich status może być inny. W sytuacji, gdy zobowiązania jednego z funduszy BlackRock, który nie jest „wyodrębniony” (czyli nie ma statusu Spółki. A continuación, encontrará información detallada sobre la privacidad del cliente y el gobierno de la Asociación de Abogados de Blackberry.

Wszelkie informacje znajdujące się w tej witrynie są zastrzeżone i mają do nich zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Ich powielanie, kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości jest zabronione. Wszystkie dobra intelektualne i inne zawarte w tej witrynie pozostają własnością grupy firm BlackRock i w żadnej formie nie przechodzą na użytkowników witryny.

Información general de la publicación de la publicación de la publicación de la publicación. BlackRock Investment Gestión (Reino Unido) Limited ani żadna osoba nie deklarują i nie udzielają jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że będą one dokładne i kompletne i nie należy ich traktować jako takich. BlackRock Investment Administración (Reino Unido) Limited nie ponosi odpowiedzialności (poza ewentualną odpowiedzialnością z tytułu obowiązującej w wielk) straty i szkody powstałe w wyniku korzystania z zawartych tu informacji, w tym między innymi za straty dochodu i inne szkody, bezpośrednie i wynikowe. Más información en este sitio web, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por correo electrónico, por correo electrónico y por correo electrónico.

W przypadku roszczenia wobec BlackRock, zgłoszonego przez stronę trzecia w związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny, użytkownik zgadza się w PELNI wyrównać BlackRock wszystkie straty, wydatki, Koszty działań i postępowań, straty spowodowane przez roszczenia oraz wydatki (w tym, hacer rozsądnej wysokości , koszty prawne) i koszty zobowiązań będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z tej witryny. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej za straty i szkody spowodowane czynnikami, na która dana strona nie ma wpływu, takimi jak na przykład awaria zasilania.

Uyytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza W przypadku ujawnienia haseł komukolwiek innemu poza użytkownikiem i jego uprawnionymi pracownikami należy natychmiast zmienić przedmiotowe hasła za pomocą odpowiednich funkcji dostępnych wc

Część łączy znajdujących się witrynie BlackRock może prowadzić poza tę witrynę. Skorzystanie z nich może spowodować wejście na stronę organizacji, której działalność nie jest regulowana przez obowiązującą w Wielkiej Brytanii ustawę Servicios financieros y mercados Act 2000. Firma Gestión de inversiones BlackRock (Reino Unido) Limited nie badała żadnej z tych witryn i nie przyjmuje odpowiedzialności za ich zawartość ani oferowane usługi i produkty.

BlackRock no es compatible con transmisji danych, takie jak utrata, uszkodzenie czy jakiekolwiek zniekształcenie, w tym m.in. za szkody bezpośrednie, pośrednie i wynikowe powstałe w wyniku korzystania z usług oferowanych w tej witrynie. Firmy z BlackRock grupy, które NIE prowadzą działalności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii, podlegają NIE postanowieniom brytyjskiej Servicios Financieros ustawy y la Ley de Mercados de 2000. W związku z tym inwestorzy zawierający umowy inwestycyjne z takimi firmami NIE BEDA korzystać z ochrony, Jaka zapewniają postanowienia wspomnianej ustawy oraz wynikające z niej przepisy i zasady, jak na przykład obowiązujący w Wielkiej Brytanii Programa wypłat odszkodowań finansowych (Plan de compensación de servicios financieros).

Operatorem i wydawcą tej witryny jest firma Gestión de inversiones BlackRock (UK) Limited, która działa za pozwoleniem urzędu Autoridad de conducta financiera (FCA) i jest regulowana przez ten organ (numer rejestracji 119293). Zasady i wytyczne FCA można znaleźć pod adresem www.fca.gov.uk. Firma BlackRock Investment Management (Reino Unido) Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii pod numerem 2020394. Dirección siedziby: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. BlackRock a nazwa handlowa BlackRock Gestión de inversiones (Reino Unido) Limited. N ° IVA GB 888 4204 87. Pytania ogólne dotyczące tej witryny prosimy kierować na adres EMEAwebmaster@blackrock.com. Prosimy nie wysyłać na ten adres zapytań dotyczących inwestycji.

banner