Waluty Blog o Walutach – Parte 2 calculadora de conversión de bitcoin

psav zdjęcie główneTymczasem złoty umacnia się w stosunku do najważniejszych walut, również pod wpływem ostatniej zmiany klasyfikacji polskich aktywów przez agencję FcsE. Bez zaskoczenia i niespodzianek – tak w skrócie zakończyło się wczorajsze posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Amerykańskie stopy procentowe, zgodnie z prognozami i oczekiwaniami zdecydowanej większości inwestorów, zostały podniesione o 25 punktów bazowych. Była już trzecia i, według zapewnień Fed, przedostatnia podwyżka stóp w tym roku. Z kolei w 2019 r. należy oczekiwać trzech podwyżek, co również jest zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami. Konferencja prasowa Jerome’a Powella również przypominała te wcześniejsze, choć pojawił się jeden nowy, istotny element – prezes Fed nie wspomniał już o adaptacyjnym podejściu w odniesieniu do Polityki Monetarnej. Biorąc pod uwagę powtarzane po raz kolejny w komunikacie zapewnienia o dobrej sytuacji amerykańskiej gospodarki, o pozytywnych prognozach iz kontynuacji aktualnej ścieżki wzzipalería a mano en todo momento. Po cyklu 12 podwyżek – 8 dotychczasowych i potencjalnych 4 kolejnych do końca przyszłego roku, Fed może bowiem uznać, że zadowalający stan polityki monetarnej został jużiignięty. Co więcej, przedmiotem spekulacji w najbliższych miesiącach mogą nie być oczekiwania, co do kolejnych podwyżek, ale rozważania ukierunkowane na złagodzenie aktualnie prognozowanez iaczinazinazina.com Tym samym dolar, utrzymujący swoją siłę na fali „jastrzębich” oczekiwań, może znaleźć się pod ostrzałem. Póki co EUR / USD pozostaje w konsolidacji w zakresie 1,1750 – 1,1775. Patrząc jednak na pozycje inwestorów przeprowadzających transakcje na rynku Forex za pośrednictwem platformy CMC Markets, zdecydowaną przewagę ma euro. Aktualnie 77% wartości wszystkich otwartych na tej parze pozycji stanowią te długie (na wzrost), odsetek ten zwiększył się w ostatnich godzinach o 2 pkt. proc. Jest to sprzyjająca sytuacja dla złotego. Pomimo, że od poniedziałku, za sprawą zmiany klasyfikacji przez agencję indeksową FTSE Russell, PLN może być zaliczany do walut rynków rozwiniętych, w dalszym ciągu traktowany jest jako waluta podwyższonego ryzyka. Obecnie USD / PLN znajduje si po naomzi 3,6370, a pokonanie obowiązującego do wczoraj poziomu wsparcia w okolicach 3,6400 może być impulsem do dalszych spadków. Dobra kondycja złotego widoczna jest również w odniesieniu do europejskiej Waluty. EUR / PLN dotarł już bowiem do wsparcia wyznaczonego przez minima z końca sierpnia w okolicach 4,27. Najbliższym sprawdzianem dla złotego może być bariera 4,2550. 78% kapitału ulokowanego w pozycjach inwestorów CMC Markets na parze EUR / PLN nastawione jest na kontynuację ruchu spadkowego, co może potwierdzać dobre perspektywy naszej rodzimej waluty. Ku uciesz Czytaj dalej

psav zdjęcie główneOdrzucenie przez unijnych przywódców propozycji premier Theresy May dotyczących przyszłych relacji handlowych z Wielką Brytanit znacznie komplikuje sytuacjowa polityczzz Może to doprowadzić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Zjednoczonym Królestwie, kolejnego referendum dotyczącego brexitu a nawet zupełnie niezorganizowanego opuszczenia wspólnot wy. Ten ostatni scenariusz byłyby katastrofą dla Londynu.

Brak porozumienia jest lepszy, niż złe porozumienie – mówiła pod koniec ub. Tygodnia premier May w kontekście opuszczenia UE. Stwierdzenie jest konsekwencją odrzucenia przez unijnych włodarzy planu względnie miękkiego brexitu,

Bruksela jest sceptyczna wobec planów wyrażanych przez umiarkowane skrzydło torysów, do którego należy także el primer ministro May. W opinii unijnych przywódców ich realizacja zaburzyłaby fundament jednolitego rynku (unijne swobody przepływu towarów, osób, kapitału i usług niepodzielne według UE). Z kolei Londyn nie może zgodzić się na pozostanie w obszarze wspólnego rynku, gdyż spowodowałoby para zaburzenie głównej koncepcji brekitzzzzzzzz_zuzzzz_zipzzzz_z.z.z.jpg

Wielka Brytania nie może się również zgodzić na pomysł, por w obszarze jednolitego rynku została tylko Irlandia Północna, chociaż warto zaznaczyć, ¿verdad? Jej obywatele referendum w c chwwcu 2016 referencia. zagłosowali za pozostaniem w unijnych strukturach. W takiej sytuacji konieczne porłyby jednak wprowadzenie kontroli granicznych pomiędzy Irlandią Północną a główną brytyjską wyspą, cest oczywiście nie do zaakceptowania przez Zjedzzz

Premier May ma nie tylko problem z Brukselą. Musi również zmagać się z opozycją wewnątrz własnej partii. Część wiodących przedstawicieli torysów (Boris Johnson, Michael Gove, Jacob Rees-Mogg), chce tak zwanego czystego brexitu, czyli możliiwe niewielkich relacji z Unią, analogicznych do wypracowanegoeasycayaziosyaciosiageanzia.com Wykluczałoby to wprowadzenie jakiegokolwiek elementu wspólnego rynku, ale generowałoby również problem fizycznej granicy na linii Irlandia Północna i Republika Irlandii. Temat ten jest także wrażliwy ze względu na trwający od lat 60. ubiegłego stulecia do 1998 r konflikt, który pochłonął ponad 3 tys. ofiar

„24 września 2018 r. globalna agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z Emerging Markets do Developed Markets. Dzięki awansowi Polska znalazła się w grupie 25-ciu najbardziej rozwiniętych światowych gospodarek, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Japón, Australia Occidental. Polska to pierwszy kraj od niemal dekady, który awansował do rynków rozwiniętych, to również pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej ”- głosi ha

„Przekwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych a docenienie rozwoju polskiej gospodarki i naszego rynku kapitałowego oraz ważny krok w jego rozwoju. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, m.in. bezpieczeństwo obrotu i usług post-transakcyjnych oraz rozwiniętą infrastrukturę. GPW funkcjonuje w oparciu o nowoczesny system transakcyjny, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego ”- dodaje.

W komunikacie wypowiada się przedstawiciel FTSE Russell Reza Ghassemieh, według którego „awans Polski do grona rynków rozwiniętych w ramach globalnej klasyfikacji rynków akcji FTSE Russell en este restaurante. „Ministros y dos organizaciones en Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie od dawna dżą do usprawnienia infrastruktury polskiego rynku kapitałowego i wzmocnienia polskiej gospodarki, a dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem ich wysiłków zmierzających do spełnienia restrykcyjnych kryteriów tej klasyfikacji ”- mówi.

Także cytowany prezes GPW Marek Dietl zaznacza, że ​​„dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego zaowocował nadaniem mu statusu rynku rozwiniętego”. „A fundamentalna zmiana w postrzeganiu Polski przez globalnych inwestorów. Przekwalifikowanie naszego kraju daje możliwość zainteresowania nowych inwestorów akcjami polskich spółek i stanowi ogromną szansę dla całego rynku kapitałowego. Wierzę, że w dłuższej perspektywie spowoduje to napływ większego kapitału na warszawski parkiet ”- zaznacza.

Komunikat zwraca uwagę, że dokonując rewizji klasyfikacji FTSE Russell bierze pod uwagę m.in. otoczenie regulacyjne, infrastrukturę, jakość rynku kapitałowego, kształt systemu depozytowo-rozliczeniowego czy rozwój rynku instrumentów pochodnych. „Hazlo de inmediato FTSE Russell benchmarkują się wiodące światowe fundusze inwestycyjne. Kwalifikacja wiąże się z przesunięciem spółek w ramach indeksów FTSE grupujących spółki z rynków Czytaj Dalej

banner