W .pl ✦ wielkopolskie ✦ Panorama Firm (strona 15) la mejor manera de ganar dinero en línea en EE. UU.

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oaz w sprawie swpáz w RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych: Administrador danych oraz informacje kontaktowe

Administrador de la broma de danych Eniro Polska Sp. zoo. z siedzibą przy ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, correo electrónico: eniro@eniro.pl. Inspektor Ochrony Danych: Michał Sztąberek – correo electrónico: iod@eniro.com. Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej voyo vatzajoso vigo de los animales en la ciudad de los animales en la naturaleza de los animales b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych – na podstawie art. 6 ust. 1 litro c RODO oraz zabezpieczenia ew. Roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 litro RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, un po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Eniro, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Eniro na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do ś Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego Danych Osobowych Narusza Przepisy RODO. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. [więcej] Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Dane publikowane na stronie Panoramafirm.pl s powszechnie dostępne. Dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym, którzy wykupują licencje na korzystanie z baz danych Eniro Polska Sp. zoo. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartwarti umowza univ.

Przysługuje Pani / Panu hace un comentario sobre Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana Danych Osobowych.

zakresie W, W Jakim Pani / Pana danés są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie Zgody – przysługuje Pani / Panu także prawo hacer Osobowych przenoszenia danych, TJ. do otrzymania od administratora Pani / Pana Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

banner