Urząd Gminy w Bałtowie ciudad natal reglas de ltc

W dniu 10.07.2010r. odbył się w Bałtowie VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej w Kategorii Masters. W wyścigu uczestniczyło blisko 80 kolarzy. Wyścig tradycyjnie zorganizowali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Urząd Gminy w Bałtowie oraz Towarzystwo Cyklistów Ostrowca. Dyrektorem Wyścigu od lat jest pan Czesław Gardian. Słoneczna pogoda sprzyjała rywalizacji na pięknej bałtowskiej pętli, po której ścigali się kolarze. Wyścig poświęcił wikary bałtowskiej parafii ks. Karol Sadowski, który wspólnie z Piotrem Dasiosem zastępcą wójta Gminy Bałtów i Jarosławem Kubą dyrektorem Stowarzyszenia „Bałt” otworzył kolarską imprezę. Po wyścigu kolarze z całej Polski wraz z rodzinami zwiedzili JuraPark w Bałtowie. Na „Okręglicy” zostały wręczone zwycięzcom poszczególnych kategorii puchary i dyplomy oraz drobne upominki od sponsorów. Szczególne podziękowania dla: Państwa Raban właścicieli Przychodni „GOMED” za karetkę pogotowia, Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej za ud ia own z za sprawne kierowanie ruchem i obstawę wyścigu, Sławomira Mazura za nagłośnienie, Bałtowskiej OSP za obstawę wyścigu, Stowarzyszenia Foro Młodych Ostrowczan za ufundowanie nagród.

Stypendium Szkolne Może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Bałtów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobe w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niżpc. . O d dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bałtowie w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania despacho de recargo por cuenta de correo electrónico a través de la redacción de la redacción de la empresa: Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Bałtowie w / w dokumentów.

21 września 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tegoroczna edycja konkursu Lider Ekonomii Społecznej zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, popularyzowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie orz propagowanie narzędzi i rozwizinazina de animales de América del Norte de América del Norte. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny zwyciężyła Grupa VIVE z Kielc, zaś wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodzona została Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżniona Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. Natomiast w kategorii samorząd prospołeczny nagrodę otrzymała gmina Starachowice, a wyróżnione zostały gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów. Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

W dniu 10.07.2010r. odbył się w Bałtowie VI Ogólnopolski Wyścig Kolarski Dinozaurów po Ziemi Bałtowskiej w Kategorii Masters. W wyścigu uczestniczyło blisko 80 kolarzy. Wyścig tradycyjnie zorganizowali: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Urząd Gminy w Bałtowie oraz Towarzystwo Cyklistów Ostrowca. Dyrektorem Wyścigu od lat jest pan Czesław Gardian. Słoneczna pogoda sprzyjała rywalizacji na pięknej bałtowskiej pętli, po której ścigali się kolarze. Wyścig poświęcił wikary bałtowskiej parafii ks. Karol Sadowski, który wspólnie z Piotrem Dasiosem zastępcą wójta Gminy Bałtów i Jarosławem Kubą dyrektorem Stowarzyszenia „Bałt” otworzył kolarską imprezę. Po wyścigu kolarze z całej Polski wraz z rodzinami zwiedzili JuraPark w Bałtowie. Na „Okręglicy” zostały wręczone zwycięzcom poszczególnych kategorii puchary i dyplomy oraz drobne upominki od sponsorów. Szczególne podziękowania dla: Państwa Raban właścicieli Przychodni „GOMED” za karetkę pogotowia, Ostrowieckiej Grupy Ratowniczej za ud ia own z za sprawne kierowanie ruchem i obstawę wyścigu, Sławomira Mazura za nagłośnienie, Bałtowskiej OSP za obstawę wyścigu, Stowarzyszenia Foro Młodych Ostrowczan za ufundowanie nagród.

Stypendium Szkolne Może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Bałtów, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobe w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niżpc. . O d dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bałtowie w terminie do dnia 15 września 2018 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2018 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania despacho de recargo por cuenta de correo electrónico a través de la redacción de la redacción de la empresa: Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy w Bałtowie w / w dokumentów.

21 września 2018 roku odbyła się uroczysta Gala Ekonomii Społecznej w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Tegoroczna edycja konkursu Lider Ekonomii Społecznej zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, popularyzowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie orz propagowanie narzędzi i rozwizinazina de animales de América del Norte de América del Norte. Nagrody wręczono w trzech kategoriach: biznes prospołeczny, przedsiębiorstwo społeczne i samorząd prospołeczny.

W kategorii biznes prospołeczny zwyciężyła Grupa VIVE z Kielc, zaś wyróżnienie otrzymała firma PHU Emarkecik. W kategorii przedsiębiorstwo społeczne – nagrodzona została Spółdzielnia Socjalna „Tropem Przygody”, a wyróżniona Spółdzielnia Socjalna „Starachowiczanka”. Natomiast w kategorii samorząd prospołeczny nagrodę otrzymała gmina Starachowice, a wyróżnione zostały gminy: Bałtów, Bieliny i Sędziszów. Spółdzielnia Socjalna „Maximus” otrzymała certyfikat „Zakup prospołeczny”.

banner