Ukrywanie kodu HTML przed ciekawskimi cryptorchid cirugía de perro recuperación

Chyba wszystkie przeglądarki internetowe posiadają opcję pokaż ródło, po wykonaniu której, na ekranie jest wyświetlany kod HTML oglądanej witryny. Internauci odwiedzający witrynę mogą, jeśli tylko są zainteresowani, przeanalizować jej zawartość od podszewki. Haga una broma a przydatne – z punktu widzenia osoby odwiedzającej witrynę – między innymi do nauki projektowania witryn WWW. Natrafiając na ciekawie wykonaną stronę możemy ją przeanalizować i poznać wykorzystane w niej rozwiązania. Cryptorchid La cirugía de caballos no cuesta właśnie. A jeżeli, wykonaliśmy stronę, która swoim urokiem podbije internet i nie chcemy się nią podzielić?

Nakreślmy wyraźnie cel, jaki Przed nami stoi. Zadaniem jest przygotowanie witryny, która będzie wyświetlana w przeglądarce internetowej w zwyczajny sposób. Bez żadnego zabezpieczenia hasłem. Po wpisaniu adresu witryny w przeglądarce użytkownik powinien ujrzeć treść strony. Natomiast źródło strony ma być zaszyfrowane tak, por wykonanie operacji pokaż źródło (lub zapisanie witryny na dysku i otworzenie jej edytorem) nie ujawniło kodu HTML.

Szyfrowanie źródła strony przypomina nieco tworzenie samorozpakowujących się archiwów. Zwykłe archiwum, po spakowaniu jest wzbogacane o procedurę dekompresującą. Podobnie jest w przypadku szyfrowania witryny. Kod HTML najpierw szyfrujemy, un potem wzbogacamy o procedurę deszyfrującą. Tak przygotowaną stronę przekazujemy do przeglądarki. Przeglądarka otrzymaną witrynę automatycznie deszyfruje (bez wiedzy użytkownika) i przedstawia na ekranie w rozszyfrowanej postaci.

W jaki sposób powyższe funkcje mogą być użyte do ukrycia kodu strony? Para proste. Windows bitlocker drive encriptación recuperación clave ponieważ posiadają one parametr będący napisem, na podstawie którego generowana jest zawartość strony, wystarczy napis vat vá vá gá vá já vá vá já vá vá vá vá v e v já vájese

Transformacje takie są wykonywane w javascript przez funkcje escape () oraz unescape (), zaś w PHP, przez urlencode (), urldecode () i bliźniacze (różniące się kodowaniem spacji) rawurlencode () i rawurecode () Wszystkie wymienione funkcje kodujące, czyli escape (), urlencode () i rawurlencode (), przekształcają wyłącznie znaki, uznawane za niebezpieczne w adresach URL (np.,) Listado 1 przedstawia funkcję escape (), napisaną w PHP, która koduje wszystkie znaki napisu w postaci kodów% HH.

Na bazie funkcji zakodujlitere () oraz dekodujlitere () implementujemy funkcje zakodujnapis () oraz dekodujnapis (). Będą one odpowiedzialne za przekształcenie dowolnego napisu w szyfrogram (będący również napisem) oraz ponowne jego odkodowanie. Funkcja zakodujnapis () jest napisana w PHP, zaś dekodujnapis (), podobnie jak dekodujlitere () w javascript.

Funkcje javascript escape () i unescape () konwertują, oprócz znaków zabronionych w adresach URL, acceso polskie znaki diakrytyczne. Litery z ogonkami s konwertowane przez funkcję escape () do postaci% uhhhh, gdzie hhhh oznacza cyfry systemu szesnastkowego. Na przykład litera „Ź” jest zakodowana jako% u0179, zaś „ą” jako% u0105. Kod diez a szesnastobitowy unikod. Jeśli chcemy polskie znaki diakrytyczne umieszczać w treści szyfrowanych stron, to musimy przed dokonaniem szyfrowania przekształcić litery z ogonkami do unikodu.

Korzystając z powyższych funkcji należy stronę poddawaną szyfrowaniu przekształcić tak, por polskie literki z ogonkami porły kodowane unikodem. Criptorquidia cirugía edad dzięki temu napisy odkodowane funkcją unescape () (w javascript) będą zawierały poprawne polskie znaki diakrytyczne. W zależności od stosowanego kodowania strony wejściowej, stosujemy funkcję hex2unicodewin () lub hex2unicodeiso ().

Biblioteka mcrypt jest wieloplatformowym zestawem podprogramów realizujących szyfrowanie i deszyfrowanie danych. Funkcje zawarte w mcrypt umożliwiają między innymi operowanie szyframi DES, tripledes, pez globo oraz RIJNDAEL. Bibliotekę mcrypt, dostępną na platformę windows w postaci plików .Dll, instalujemy w PHP dodając w pliku php.Ini wpis:

Szyfrowanie danych przy użyciu podprogramów zawartych w bibliotece mcrypt rozpoczynamy od ustalenia stosowanego algorytmu szyfrowania. Haga tego stosujemy funkcje mcrypt_module_open (), mcrypt_enc_get_iv_size () oraz mcrypt_create_iv (). Cirugía criptorquídea abdominal perro poniższy przykład przygotowuje w zmiennej $ td deskryptor, który jest później przekazywany do procedur szyfrujących i deszyfrujących dane. Zwróćmy uwagę, że klucz szyfrujący jest przekazany jako parametr do funkcji mcrypt_generic_init (), zaś nazwa algorytmu szyfrowania (v przykładzie jest to tripledes) stanowi paq uccina / a mano / / / / / przykładzie

Pracę rozpocznijmy od zaszyfrowania pojedynczego napisu. Kompletny skrypt zawierający takie rozwiązanie jest oznaczony numerem 7-1 w tabeli 1. W skrypcie PHP definiujemy dwie zmienne $ klucz oraz $ napis. Pierwsza z nich będzie kluczem szyfrowania, a druga – szyfrowaną wiadomością. Wiadomość ta ma się pojawić w przeglądarce użytkownika odwiedzającego stronę WWW w rozszyfrowanej postaci, podczas, gdy w kodzie HTML generowanej strony, tekst wiadomości będzie zaszyfrowowow. Oto definicje zmiennych:

Para kończy działanie po stronie PHP. Pozostało przekazanie zmiennej $ szyfr do javascriptu. Ponerlo en marcha desde la biblioteca de Zawarta pod adresem http://www.Laynetworks.Com/des.Htm operuje danymi w postaci tablic 32 bitowych liczb całkowitych, musimy zmienną $ szyrf oraz klucz $ klucz przekształciic do teni do. Za zadanie to odpowiada funkcja o nazwie tablicadojs (). Jej działanie możemy prześledzić analizując przykłady 6-1 oraz 6-2.

Kolejnym popularnym chwytem utrudniającym analizę źródła strony jest „zanieczyszczenie” kodu HTML. Termin obfuskacja, pochodzący od angielskiego słowa ofuscado oznaczającego zanieczyszczanie i ściemnianie, oznacza w żargonie informatycznym taki zapis kodu programu, por jego analiza była utrudniona. Innymi słowy należy wykonać wszystko przeciwnie do zaleceń notacji węgierskiej oraz technik formatowania kodu. Zmienne nazywamy idiotycznymi wyrazami, które trudno powtórzyć, instrukcje pętli organizujemy tak, por la parte de la que véalo, v. jedynie zamęt, i tak dalej, tak dalej. Oczywiście ręczne wykonywanie tego typu operacji było by bardzo podatne na błędy. Dlatego stosuje się do tego programy nazywane potocznie obfuskatorami.

Oprócz obfuskacji samego kodu javascript, niemal wszystkie programy ukrywające kod stron WWW wstawiają ogromne ilości białych znaków na początku strony i na końcu strony. Cryptorchid perro neutro tiempo de recuperación dodatkowo wszelkie linijki zawierające jakikolwiek tekst są poprzedzone ogromną ilością spacji lub tabulatorów. W ten sposób, zaglądając do źródła mamy wrażenie, że plik jest pusty.

Pora odpowiedzieć na pytanie zawarte we wstępie. Czy źródło strony może być zabezpieczone w sposób pewny przed możliwością podejrzenia? Odpowiedź jest negatywna. Nie, nie da się zabezpieczyć źródła strony WWW. Cryptorchid perro cirugía recuperación fakt, że przeglądarka wyświetla witrynę na ekranie użytkownika oznacza, że ​​kod witryny jest dostępny dla przeglądarki. Potrzebna jest jedynie wiedza, w jaki sposób do niego dotrzeć.

Najprostszym sposobem złamania zabezpieczeń stosowanych przez wszystkie programy zawarte w tabeli 2 jest wykonanie operacji zapisz jako w przeglądarce firefox lub netscape (najnowsza wersja). Dowodzą tego przykłady z tabeli 4, szczególnie kolumna zatytułowana strony zapisane w firefoxie. Przeglądarki firefox i netscape najpierw ściągają kod strony z serwera, następnie interpretują wszystkie zawarte w nich skrypty, tworząc drzewo elementów HTML odpowiadające bieżącej zawartości okna przeglądarki. Podczas wykonywania operacji zapisz jako zapisowi podlega nie oryginalny kod pobrany z serwera, kod otrzymany po interpretacji skryptów. Innymi słowy przeglądarka najpierw deszyfruje witrynę, dopiero później ją zapisuje. Utworzony plik zawiera – oprócz żmudnie ukrytego kodu – także jego rozszyfrowaną postać. (ciekawym efektem ubocznym takiego postępowania jest powielenie dwu, a czasami i trzykrotne treści strony wynikające z tego, że dokument zawiera tkst tzst las partes de las partes de las partes de los animales?

Tabela 4 przedstawia wyniki szyfrowania strony WWW siedmioma popularnymi programami. W tabeli zawarto zaszyfrowaną postać witryny, witrynę po otrzymaną wykonaniu operacji Zapisz Jako w FirefoxIE oraz ręcznie przeanalizowaną witrynę wzbogaconą o instrukcje javascript powodujące wyświetlenie okienek informacyjnych zawierających kod źródłowy witryny.

banner