Uczelniane Centrum Aparaturowe debo comprar bitcoin o ethereum o litecoin

Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe otrzymało, decyzją Ministra Środowiska z dnia 02.07.2018, estado Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) kategorii II. Oznacza a zezwolenie na Prace z genetycznie zmodyfikowanymi mikroorganizmami (GMM), zaliczonymi hacer II kategorii zagrożenia (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000624/O/D20160624.pdf). Uprawnienie ZIG umożliwia realizację projektów naukowych z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, do których niezbędne jest wykorzystanie wektorów wirusowych i / lub bakteryjnyp Warunkiem realizacji wspomnianych badań w ZIG jest uzyskanie indywidualnej zgody w Ministerstwie Środowiska.

Z przyjemnością informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe pozyskało wysokiej klasy cytometr przepływowy GUAVA EasyCyte 6HT-2L. Instrument wyposażony jest w 2 najczęściej wykorzystywane lasery (488 nm i 642 nm o mocy 40 mW) i cztery kanały odczytu (zielony – 590/30 nm; / 19 nm). Unikatową cechą urządzenia jest możliwość pracy w tradycyjnym systemie probówkowym lub w systemie płytkowym, umożliwiającym jednoczasowe pobranie i analizę 96 prostic! Innym, niezaprzeczalnym walorem cytometru GUAVA jest możliwość wykonywania wartościowych pomiarów z użyciem zaledwie 2 000 komórek (przy optymalnej, zalecanej liczbie 20 000).

Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe dołączyło do Polskiej Sieci Biobanków, tj. zrzeszenia krajowych jednostek naukowo-badawczych specjalizujących się w tematyce bankowania materiału biologicznego. Sieć przynależy do Europejskiego Konsorcjum Badawczego (BBMRI), którego celem jest zapewnienie rozwoju i kontrolowanego dostępu do zasobów biobanków jednostkom akademickim i przemysłowym. W najbliższych dwóch latach, UCA posiadało będzie status Obserwatora, który prócz rozwinięcia oferty jednostki w zakresie bankowania materialłasasasasasasasasasasasasasasasasasas de animales en este tipo de información en la página web Wszystkich badaczy Uniwersytetu Medycznego, w tym przedstawicieli nauk klinicznych oraz nauk podstawowych, gorąco zachęcamy hacer współpracy z UCA w obszarze bankowania materiálu biologicznego oraz hacer Pracy Wspólnej na rzecz Wiedzy rozwijania i doświadczeń na TYM polu medycyny doświadczalnej.

Z przyjemnością informujemy, że w Uczelnianym Centrum Aparaturowym uruchomiona została ultrawirówka Thermo Sorvall MX120, wyposażona w rotor stałokątowy, umożliwiający wirowanieepéz z comas de las personas de la naturaleza. Zachęcamy Państwa do korzystania z tego ultranowoczesnego urządzenia oraz planowania nowych badań, uwzględniających możliwość jego wykorzystania.

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową odsłonę strony internetowej Uczelnianego Centrum Aparaturowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wreazymy v

banner