Tuba Wyszkowa – Aktualności – Nowoczesna szkoła marzeń. Zespół Szkół nr 1 zaprosił na dzień otwarty moon litecoin

– Wracają czasy, kiedy zawód jest bardzo ceniony. Zarówno w liceum, technikum i szkole branżowej powinni być uczniowie, którzy chcą coś zdobyć, np. wybrałem szkołę branżową, ponieważ chcę mieć konkretny zawód i chcę dostosować go do rozwijającej się gospodarki. Para samo dotyczy technikum. W związku z tym my podczas kształcenia w naszej szkole staramy się "wiązać" ucznia z pracodawcą. Uczniowie klas hotelarskich i gastronomicznych oprócz tego, że wykonują codzienne zadania związane z edukacją, maj zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, które staramy się zorganizować i u najlezzzi. W tym roku naszą szkołę opuści dwustu osiemnastu uczniów. Bestos de bardzo duża grupa. Ponad stu sześćdziesięciu uczniów s to uczniowie pochodzący z małych wiosek. Bardzo się z tego cieszę, u nas nie ma takich podziałów, że koś jest z miasta czy z wioski. Ponadto na te dwieście osiemnaście osób, sto cztery osoby otrzymało na koniec edukacji ocenę wzorową z zachowania. En broma a la fantastyczne. Para znaczy, że młodzież jest dojrzała i przygotowana do dorosłego życia. Oferta szkoły jest bardzo bogata, nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego z największą firmą w Wyszkowie – Quad Graphics. Do naszej szkoły każdego roku do klasy pierwszej przyjmujemy od czterdziestu pięciu do pięćdziesięciu pięciu uczniów z powiatów ościennych. Świadczy to o tym, że uczniowie wybierają świadomie. Vaya a również potwierdzenie, żsa nasza oferta kształcenia jest po prostu dobra – mówił.

– Niezależnie od tego, czy wybierzecie technikum czy liceum, będziecie mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach. Nasza szkoła jest prekursorem takich projektów. Jako pierwsza szkoła w powiecie otrzymaliśmy środki z funduszy unijnych i mogliśmy przeznaczyć je na pomoc edukacyjną dla uczniów. Nadal realizowane sz przez naszą szkołę dwa potężne projekty. Jeśli chodzi o technikum co roku uczniowie wszystkich pięciu zawodów mogą odbywać praktykę zawodową zagraniczną. Mamy również bogate zaplecze sportowe np. boisko Orlik, salę gimnastyczną, dwie siłownie. Posiadamy również nowoczesne pracownie, w których organizowane s zajęcia praktyczne nauki zawodu. Jesteśmy jedyną szkołą średnią w Wyszkowie, która przystosowana jest do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością. Nasza młodzież zyskuje różnego rodzaju stypendia naukowe, mamy różnego rodzaju kursy przedmiotowe i zawodowe w ramach projektów, a także w ramach aktywności nauczycieli – mówiła.

Na dzień otwarty do szkoły przyszło wielu zainteresowanych uczniów gimnazjów, którzy od września rozpoczną naukę w liceum, technikum lub szkole branżowej. W bardzo miłej atmosferze można było porozmawiać z dyrektorem placówki, który bardzo chętnie i wyczerpująco odpowiadała na wszystkie pytania. Młodzież mogła również zwiedzić szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną. Zespół Szkół nr 1 to następujące typy szkół dziennych: technikum, które kształci w pięciu zawodach (technik reconsideración de la embarcación, piezas de recambio, aparatos, aparatos, aparatos, aparatos, accesorios, aparatos, etc.). Liceum oferuje klasy o profilach lingwistyczno-dziennikarskim, gdzie patronat obejmuje Akademia Telewizji TVP, społeczno-przyrodniczym, przy współpracy z Wyższą Szkołą Zawłodzz Haga wyboru jest również szkoła branżowa, kształcąca w zawodach, poszukiwanych na rynku pracy np. Piekarz, stolarz, mechanik, drukarz, nad którą, patronat obejmuje firma Quad Graphics.

Dzień otwarty w “Skłodowskiej” obfitował w mnóstwo atrakcji. Uczniowie bardzo się postarali, aby zaprezentować swoją szkołę z jak najlepszej strony. Młodzież wystawiła stoiska tematyczne (hotelarskie, budowlane, obsługi turystycznej, grafiki i poligrafii cyfrowej). Można było zasmakować przepysznych gofrów robionych przez uczennice z technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczennice z klasy fryzjerskiej prezentowały profesjonalne upięcia włosów i najmodniejsze fryzury, natomiast uczennice z klasy cukiernik częstowały smakołykami. Przygotowane było również koło szachowe przez uczniów z liceum ogólnokształcącego. Bardzo dużą atrakcją był pokaz barmański w wikonaniu Piotra Podlesia. Uczennice klasy I LOS i II LOS zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, un uczniowie z klasy II LOP – relację dziennikarską. O geografii na wesoło mówiła uczennica Yo TCPG Patrycja Rudzka A uczennice klasy I LOS przygotowały piosenkę pt. “Geografia na wesoło”. Uzdolniona uczennica Joanna Skwara zaprezentowała pokaz “carvingu” – tajskiej sztuki rzeźbienia w warzywach i owocach. Przygotowane były także warsztaty zawodowe prowadzone w klasopracowniach. Odbyły się zajęcia kulinarne prowadzone przez Ewelinę Sieńkowską, zajęcia z obsługi konsumenta, które poprowadziła Aneta Kasjaniuk-Pawlak, warsztaty projektowania z wykorzystaniem kuctaqúasu cuenta con un arsenal. Prowadzącymi były Magdalena Mikołajczyk, Anna Gałązka-Rytelewska. Warsztaty z animacji projektów i grafiki poprowadyia Agnieszka Motyka, a warsztaty przybliżające przebieg rozprawy sądowej – Katarzyna Sawicka.

banner