Trendy HR i na rynku pracy w branży TSL w mijającym roku ¿Qué es un litecoin?

Malgorzata Hornig, Dyrektor Personalny ID Logistics Polska S.A – Zmiany, które nastąpiły na rynku pracy w firmach logistycznych w przecigu mijająą Rynek ten staje się, przynajmniej w odniesieniu do niektórych grup stanowisk, coraz bardziej rynkiem kandydata. W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem dla zarządzających kadrami jest pozyskanie, utrzymanie i rozwój podstawowego zasobu jakim s ludzie. Przede wszystkim liczy się skuteczność rekrutacji oraz właściwe wdrożenie nowozatrudnionych. W warunkach silnej konkurencji dużego znaczenia nabierają działania budujące wizerunek i markę pracodawcy, umożliwiające potencjaln lo que vas a hacer por ejemplo. Kolejnym ważnym elementem jest utrzymanie pracowników w strukturach firmy. Nos wszystkich tych działaniach szczególnego znaczenia nabiera sprawna i przejrzysta komunikacja zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna. Jeśli chodzi o motywację, to zbudowanie w strukturach firmy zmotywowanego zespołu zawsze było wyzwaniem dla działów HR. Oczywiście wynagrodzenie i systemy premiowe nadal pełnią dużą rolę. Obecnie obserwuje się jednak wzrost znaczenia innych działań pracodawcy, które maja wpływ na zaangażowanie zespołu takich JAK uświadomienie pracownikom wartości firmy, strategii jej, znaczenia jakie wykonywana praca ma dla rozwoju przedsiębiorstwa, realizacji misji i wizji przedsiębiorstwa. Naczelnym zadaniem jest sprawienie aby cele firmy stały się celami pracowników. I tu znów fundamentalne znaczenie ma doskonała komunikacja wewnętrzna. Oczywiście należy również wspomnieć o takich czynnikach wpływających na motywację do pracy jak stabilność zatrudnienia oraz zapewnienia właściwej równowagi międęqyyyyyyyyyyoukoywoywoywoywebywikiwoywoywebywebwoywebywikyweb

Agnieszka Jóźwik – Dyrektor Personalny Dachser Sp. zoo. – Myślę, że motywatory zmieniają się wraz z etapem życia, na którym są poszczególni pracownicy. Niemniej jednak często słyszymy, że ważne dla specjalistów TSL (poza wynagrodzeniem) są możliwość rozwoju i poczucie bezpieczeństwa, ale również dobre warunki i atmosfera pracy. Coraz bardziej ceniona przez pracowników jest także równowaga między życiem osobistym a zawodowym. Szukają firmy, w której mogą ją realizować. Spottykamy się także, zwłaszcza na etapie rozmów rekrutacyjnych, z deklaracjami kandydatów, że do Dachsera przyciągnęła ich nasza specyficzna kultura organizacji.

Na przestrzeni ostatniego roku skupialiśmy się głównie na dalszej pracy nad rozwojem kompetencji pracowników (zarówno tych, którzy dołączyli do firmy na przestrzeni ostatniego roku oaz tka kaskas). Drugi obszar, który nas mocno angażuje (wyraźnie bardziej niż w latach ubiegłych) a pozyskiwanie nowych specjalistów. Na niektóre stanowiska udaje nam się znaleźć kandydatów z rekrutacji wewnętrznych, są jednak takie, na które musimy poszukiwać specjalistów na rynku. I z tym bywa różnie, w moim odczuciu coraz trudniej, zwłaszcza w obszarze sprzedaży. Obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie (zwłaszcza u młodych ludzi) tym rodzajem kariery. Kandydaci na stażystów na przykład, zapytani o preferencje dotyczące przyszłego miejsca pracy, bardzo rzadko deklarują chęć pracy w zespołach handlowych.

Miłosław Hetnał Director de RR.HH. Polonia y República Checa CEVA Logistics Poland Sp. z o.o – Na dzień dzisiejszy najważniejszym zadaniem osób zarządzających ludźmi w firmach logistycznych wydaje v. Mam tu na myśli działania zarówno pracowników działu personalnego, ale również bezpośrednich Menedżerów, którzy odpowiedzialni s za rozwój podwładnych. W pierwszej kolejności rozwój pracowników w połączeniu z rekrutacją wewnętrzną, może pomóc zarówno w zapobieganiu rotacji oraz uzupełnianiu wakatów. Pozyskiwanie specjalistów z zewnątrz traktujemy jako drugi krok, w sytuacji gdy nie mamy już wewnętrznych zasobów. W porównaniu z rokiem ubiegłym coraz trudniej jednak jest, przynajmniej dla naszej Firmy zaspokoić potrzeby kadrowe wewnętrznymi promocjami. Spowodowane para bromear zarówno szybkim wzrostem, wymagającym nowych zasobów, jak i rosnącą rotacją.

Na przestrzeni mijającego roku można też było zaobserwować duży wzrost działań konkurencyjnych na rynku logistycznym. Operatorzy logistyczni wiedzą, że cigłe poszukiwanie nowych klientów jest jedyną drogą do utrzymania się na rynku oraz rozwoju. W sytuacji, gdy umowy podpisywane s na dwa, trzy lata i nigdy nie ma pewności co do kontynuacji współpracy, nowi klienci lub rozwój działalności na zasadzie „orgánico grow” jestnez Wiąże się oczywiście z potrzebą oferowania usług na jak najwyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym, un tipo de gorro de laca de la mujer en el maletero de los animales de la moda y de los animales de la moda. Takich pracowników trzeba motywować do ciągłego usprawniania procesów i chęci rozwoju. Wynagrodzenie w dalszym ciągu stanowi podstawę tej motywacji, ale w ostatnich latach zaobserwować możemy również wzrost udziału czynników pozapłacowych. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach, wspólne planowanie śzieżek kariery oraz systemy coachyow kcóre coraz bardziejáspenás o no en el caso de los clientes. Z przeprowadzanych przez Firmę CEVA Badań Satysfakcji Pracowników jednoznacznie wynika, że ​​obszar wynagrodze?

Podnoszenie kompetencji w naszym przypadku oparte jest o program szkoleniowy dedykowany dla menedżerów i specjalistów różnych szczebli celem rozwijania unikalnych kompetencji twardych. Narasta problem z pozyskiwaniem specjalistów – na rynku od kilku już lat (bez względu na kryzys) zauważamy istotny niedobór specjalistów w zakresie logistyki magazynowej z unikalnymi kwalifikacamami A co motywuje specjalistów TSL i managerów? – podczas rozmów rekrutacyjnych często spotykamy się z pytaniami odnośnie możliwości rozwoju, jak również o stabilność finansową spółki czy grupy. W zakresie benefitów – nie zauważyliśmy zarówno presji na oferowanie konkretnych benefitów, jak i zmian.

banner