Tecnología WLAN Słownik WLAN – Tecnología Criptografía WLAN tipos de cifrados

Zaprojektowana w 1976 r. Przez firmę xerox (na podstawie sieci ALOHA uniwersytetu hawajskiego) sieć komputerowa o topologii magistrali, definiująca jednoznacznie standard sprzętu, okablowania i sposobu komunikowania sięcla iqiqeqei. Pierwsza sieć ethernetowa pracowała z prędkością 2,94 mb / s i łączyła około 100 stacji roboczych rozlokowanych w odległości około jednego km. Duze zalety tej infrastruktury doprowadziły jednak szybko do rozszerzenia jej możliwości w zakresie transmisji danych do 10 mb / s. W 1985 r. Organizacja IEEE nadała tej specyfikacji oficjalny IEEE estándar 802.3. Specyfikacja ethernetu początkowo określała dwa rodzaje okablowania koncentrycznego: tzw. ‘Cienkiego’ i ‘grubego’ (thin i thick ethernet), później dołączono jeszcze kabel telefoniczny i tzw. Skrętkę. Criptografía y seguridad de la red forouzan pdf descargar W 1995 r. Adoptowano rozszerzoną wersję specyfikacji IEEE 802.3u jako estándar ahora dziesięciokrotnie szybszej technologii fast ethernet. W czerwcu 1998 r. Zatwierdzono kolejny estándar IEEE 802.3z, dotyczący instalacji do kabli światłowodowych i ekranowanych kabli miedzianych a rok później (czerwiec 1999), wprowadzono IEEE estándar 802.Ab oparty na skrętce 1000base-T (tecnologia gigabitowa).

Określenie numeru, pod którym dostępna jest dana usługa sieciowa. W komunikacji komputera z internetem poprzez odpowiednio przydzielony do danej usługi port, przesyłane są do niego rozmaite pakiety IP danych, które po zdekodowaniu kierowane są następnie pod właściwy adorables W komputerze dostępnych jest łącznie 65536 numerów portów, z których właściwie tylko niewielka liczba jest regularnie wykorzystywana. Software de criptografía każda internetowa usługa z której korzysta użytkownik ma przypisany jakiś konkretny numer portu poprzez który komunikuje się z komputerem. Dla przykładu dane poczty elektronicznej działające pod protokołem SMTP działają zawsze pod numerem portu 25, WWW – 80, usenet – 119, telnet – 23, FTP – 21, IRC – 6667 itd, itp. Ogólnie porty o numerach 0 – 1023 s tzw. Portami systemu, a porty o numerach 1024 – 65536 s portami aplikacji wykorzystywanymi przez konkretne programy zainstalowane w systemie. S również usługi którym można przypisać różne numery portów dzięki czemu na jednym komputerze można np. Uruchomić kilka serwerów WWW. Nadawanie numerów portom nadzorowane jest przez organizację IANA.

Sieciowe urządzenie trasujące (przekaźnik), odpowiedzialne za przesyłanie pakietów informacji między dwoma odległymi od siebie komputerami. Router (lub recubierto) – gdyż im większe odległości między komunikującymi się komputerami tym więcej tego typu urządzeń pośrednic74 Z uwagi na to że w dużych sieciach droga z jednego komputera do drugiego (iz powrotem) może przebiegać przez wiele różnych 0 docelowego lub następnego węzła komunikacyjnego – routera. Tablice routing’u monitorujące na bieżąco wszystkie połączenia zawierają nieustannie aktualizowane dane o stanie połączonych sieci na podstawie których enrutador dokonuje wyboru dalszej drogi dla zi zuqueqczzz Routerem może być zarówno komputer z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem jak i opracowane specjalnie do tego celu urządzenie elektroniczne.

Określenie sieci komputerowej zbudowanej w oparciu o technologię kodowania komunikatów Celem Zabezpieczenia przesyłanych informacji przed przechwyceniem i czytaniem przez nieautoryzowanych użytkowników. Struktura sieci VPN está disponible en la red LAN y en la red, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. siec publiczną taką jak internet. W VPN dzięki technice kodowania komunikatów (tzw. Tunelowania). Zastosowanie technologii VPN sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy pracownicy firmy s w często w caneży wykonują swoje z 0 Samo działanie sieci VPN polega na odpowiednim przetworzeniu danych, które mogą następnie zaszyfrowane podróżować w internecie przez wirtualny kanał komunikacyjny. Seguridad de la red de criptografía com. Forouzan pdf stąd też połączenie VNP przyjęło się obrazowo określać jako biegnący przez internet (lub)

banner