SZKOLENIE Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy john hancock ltc

Akademia CIT – po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy Kategoria PODATKI Typ szkolenia otwarte Profil uczestników Zajęcia mają na celu szczegózowzowózowziczopicicicicicacsuctsicopsicicicicacsuctsicopicicáceasvivientocontenaconicacientaseacasaseacasaseacascip.com Prowadzący w trakcie kursu będą omawiać zarówno podstawowe regulacje dotyczące podatku CIT, jak również szczegółowe zagadnienia i problemy praktyczne. Znaczna część kursu zostanie poświęcona przełomowym zmianą w ustawie o CIT w 2015 i 2016 r., Jak również najnowszym interpretacją organów podatkowych i sądów administracyjnych. Podczas kursu prowadzący szczegółowo przedstawią uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy będące przedmiotem esporów z organami podatkowymi. Zajęcia teoretyczna zilustrowane zostaną przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy. Programa

8. Omówienie najnowszego orzecznictwa i najczęstszych świadczeń Pracowniczych: Integracyjne Imprezy, jubileuszowe i okolicznościowe – narady, Konferencje, abonamenty Medyczne, posiłki i Napoje dla pracowników, prezenty, Towarowe ósea, świąteczne paczki, dofinansowanie Wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, STROJ , ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dodatkowe Ubezpieczenia, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, socjalne świadczenia i wynikające ZFŚS z, Sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon ITP.), świadczenia sportowe (karty beneficio multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp., świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód pracownika (medale okolicznościowe, diplomy, puchary, kwiaty).

n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego. Prowadzący Sebastian Twardoch – Doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy i prawa handlowego z prawem podatkowym. Specjalizuje się również w zakresie opodatkowania ZFŚS i posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej oraz unikania podwójnego opodatkowania.

Samir Kayyali – Doradca podatkowy, obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące buad váuuu. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Estudios de Máster en Finanzas en Finanzas Corporativas en Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Marcin Zarzycki – Doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Lunes 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen chowowow podcukpáuaz Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl.

Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególnośś łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowow. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu internetowego TaxFin.pl.

Mateusz Cedro – Gerente con Kancelarii Doradztwa Podatkowego Radosław uk, doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik czołowych polskich kancelarii podatkowych i wspólnik kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając Przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dl klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowbow. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego de osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. hacer miesięcznika TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki, Rzeczpospolita.

Ewa Kilian – licenciatura doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemowowacowyowyowyowyyyowyyyyyyyzaniacanackyyyotivayyotiewayzarewarezyarezipotzowareProtectyczaniacanaccesyyuuuuuuuuu. Forma KURS Czas trwania 4 dni Termin / Lokalizacja

banner