Szkoła szwajcarska (estilo suizo) – I jej wykorzystanie w projektowaniu stron ethereum predicción de precios clásica 2020

W lutym pisałam o stylu material i możliwościach jego zastosowania na stronach internetowych oraz wszelkiego rodzaju projektach. Dzisiaj nadszedł czas na inną inspirację – szkołę szwajcarską, która często stanowi natchnienie dla twórców stron internetowych, szczególnie wtedy, gdy tworzą własne portfolio lub strowkasu

O szkole szwajcarskiej (Estilo suizo), nazywanej inaczej także Estilo tipográfico internacional mówi się w projektowaniu stosunkowo niewiele. O całym ruchu, jego historii i zasadach dowiedziałam się przypadkiem i od tego momentu zaczęłam obserwować wykorzystywanie jego założeń w różnych projektach oraz na stronach internetowych. Zdarzało mi się także inspirować nim bez świadomości o jego istnieniu, domyślam się więc, że chociaż część z Was miała lub będzie miała podobne odczucia.

Szkoła szwajcarska to styl w projektowaniu, który wywodzi się z designu Rosyjskiego, Holenderskiego i Niemieckiego z lat dwudziestych, dwudziestego wieku. Jego walory zostały docenione w Szwajcarii po zakończeniu wojny, około roku 1950, stąd pochodzi jego nazwa. Głównym punktem skupienia projektantów tworzących w tym stylu była typografia – źródło drugiej nazwy. Estilo tipográfico internacional, podobnie jak każdy inny ruch w sztuce, charakteryzuje się kilkoma, specyficznymi dla niego cechami. Najważniejsze, a wspomniane już skupienie się na typografii, prostota i nie blokowanie przekazu ozdobnikami, zdecydowanie się na recíproco v.

Specyfika projektowania współczesnych stron internetowych różni się od specyfiki tworzenia XX wiecznych plakatów, jednak pomimo tego, zasady które związane są ze stylem szwajcarskim wydają się na Tyle proste i uniwersalne, że sprawnie zaprojektowane Moga DODAC stronie nie tylko Atrakcyjny aspekt wizualny, ale i poprawić użyteczność jej , czytelność czy układ. Tworcy projektujący w stylu szwajcarskim zdecydowali, że najistotniejszym elementem projektu jest jego treść i na na bazować powinna cała koncepcja, piękno plakatu nie powinno przyiczka de mi Do podobnych wniosków dochodzimy po latach projektowania przeładowanych graficznie stron internetowych, dlatego wykorzystanie rozwiązań znanych z Swiss Style wydaje się porć rozsądnym rozwiązaniem. Cuadrícula

Cuadrícula, czyli siatka pozwalająca na odpowiednie rozłożenie elementów projektu, był jedną z podstaw stylu szwajcarskiego. Jego wykorzystanie dotyczyło wtedy nie tylko linii pionowych (de jak a często ma miejsce współczesnym projektowaniu), ale i poziomych, które nadawały grafice uporządkowcasia iiaziakasi comasyi Gridy są niezwykle popularne także dzisiaj, jednak w bardzo dużym stopniu jesteśmy przyzwyczajeni do jednego ich rodzaju – linii pionowych, zapominamy o poziomych, tracąc rytm. Trzy przykłady różnego wykorzystania grida w układaniu tekstu (1, 2, 3), Galería Internacional de Carteles

W latach dwudziestych grid nie był tak ograniczony jak dzisiaj – mógł być dowolnie obrócony czy ciekawie przekształcony, ważne jednak aby skrupulatnie go stosować. Obrazy stworzone z wykorzystaniem nawet najprostszych gridów, zazwyczaj nie były nudne, a uporządkowanie nie odbierało im uroku. Rozłożenie elementów bardzo często było asymetryczne, co nadawało całości poczucie niepokoju (a więc angażowało odbiorcę), przy równoczesnym zachowaniu ładu.

Innym, bardzo znaczącym wyznacznikiem stylu suizo jest wykorzystanie jedynie typografii bezszeryfowej. To z tamtego okresu pochodzą takie klasyki jak Akzidenz Grotesk, Universe Neue Haas Grotesk, znany dzisiaj pod nazwą Helvetica. Motywacją do odrzucenia szeryfów było wtedy przekonanie, że niosą one za sobą zbyt dużą wagę i mogą (w przeciwieństwie do neutralnych krojów bezszeryfowych), zaburzać odbiór prz. Plakaty wykorzystujące kroje bezszeryfowe (1, 2, 3), Galería Internacional de Carteles

Skupienie się na jednym kroju (a często także jednej jego grubości), nie oznaczało jednak braku odpowiedniej hierarchizacji informacji. Twórcy tamtego okresu do tego celu wykorzystywali głównie zmianę wielkości fuente, czasem wykorzystywali także zmiany kolorystyczne. Jak widać na ilustracjach powyżej – wykorzystanie jedynie odmian bezszeryfowych jest zdecydowanie wystarczające do stworzenia ciekawego obrazu. Dla kontrastu – ostatni plakat posiada znaki szeryfowe.

Podczas tworzenia własnych projektów w stylu swiss nie ma oczywiście konieczności wykorzystywania jedynie trzech wymienionych przeze mnie wcześniej krojów. W tym wypadku autorzy zastosowali font fugue. Widoczne w tym projekcie jest także umiejętne wykorzystanie białych przestrzeni, także znane z projektów z XX wieku. Trzy plakaty wykonane w stylu Swiss (1, 2, 3), International Poster Gallery

Inną ciekawą nowością było skupienie się na wykorzystywaniu zdjęć w swoich projektach. Decyzja ta również wywodzi się z podstawowego założenia i idei, że fotografia lepiej oddaje sens (dociera do sedna problemu, bo odwzorowuje rzeczywistość), niż nawet najlepsza ilustracja. Zdjęcia jakie znaleźć można w znakomitej większości tych projektów, fotografia czarno białe, albo monochromatyczne (na przykład czerwono-białe). Przykłady plakatów wykorzystujących fotografie, International Poster Gallery (1, 2, 3)

Twórcy nie zrezygnowali jednak całkowicie z ilustracji, oprócz wyszukanej typografii i zdjęć, artyści tamtego okresu recuerdan a la gente en el trabajo en el interior de la ciudad de los animales de compañía. Plakaty wykorzystujące geometryczne kształty (1, 2, 3), International Poster Gallery

Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane podczas tworzenia stron internetowych dzisiaj (HTML5 i CSS3), dają nam wiele możliwośch v. Dodatkowo, dzięki prostym zabiegom możemy zaanimować tworzone obrazy, nadając im jeszcze większej atrakcyjności.

Silnie widoczne s takeee nietypowe i nieoczekiwane połączenia kolorów, często tych znajdujących się po przeciwnych stronach koła kolorów. Innym, bardzo ciekawym rozwiązaniem, było także wykorzystywanie efektu mieszania się kolorów – czy a ze zdjęciami, czy z samymi kolorami. Plakaty wykorzystujące intensywne kolory (1, 2, 3), International Poster Gallery

banner