Szczecin. Matka Ziemia powróciła po latach – Otwarty Przewodnik Krajoznawczy litecoin hoy

Znana, już wówczas uważana za cenne, ponadczasowe dzieło sztuki rzeźbiarskiej, uwieczniana była na wielu przedwojennych pocztówkach. W przewodniku turystycznym o cmentarzu z 1928 r. zapisano m.in. Obok okrągłego rosarium, wokół którego znajdują się pięknie ukształtowane drzewostany, przechodzimy do miejsca, które ERNST BARLACH BARCACNPAC_A_Consu_z.jpg Rzeźba w 1967 r. opuściła Cmentarz Centralny i Polskę, unikając w ten sposób losu wielu pomników i nagrobków niemieckich. Oryginał Matki Ziemi stanął w parku kaplicy św. Gertrudy w Güstrow – Muzeum Ernsta Barlacha. Przeciwieństwo narodzin i śmierci

Kopię Matki Ziemi w skali 1: 1 wykonała w technice odlewu w sztucznym kamieniu młoda szczecińska rzeźbiarka Monika Szpener. Zastosowała dodatki doskonale imitujące fakturę wapienia muszlowego, w którym hamburski kamieniarz Friedrich Bursch wykuł rzeźbę według projektu Ernsta Barlacha w 1920 r. Materiał podkreśla fałdy i łagodzi ciężar zwartej, masywnej, a przez monumentalnej rzeźby, nadając jej wrażenie lekkości i ruchu. Matka Ziemia – postać kobiety z przymkniętymi ciężkimi powiekami tchnie spokojem. Okryta jest w całości chustą, pod którą ukryte są wyciągnięte, przyjmujące ręce. Obleczona na nich szata opada łagodnie na łono.

Odsłonięcie pomnika połączone zostało z otwarciem wystawy w szczecińskim Muzeum Narodowym pod nazwą Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty. Kompozycja nagrobna Matka Ziemia stała się punktem wyjścia do opracowania wystawy tematycznej związanej z rzeźbą sepulkralną i kommemoratywną w twórczości artysty. Na wystawie zgromadzono ponad sto eksponatów: zapiski w dziennikach i szkicownikach, rysunki projektów, prace graficzne, j pará por la luz de la mano, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. The drugie, uwiecznione w pomnikach dla Güstrow, Magdeburga, Kilonii i Hamburga z lat 1927-1931, sy wyrazem pacyfizmu Barlacha. W jego pomnikach ku czci poległych nie ma heroizmu, wojennej glorii i buty. Wymowna w kompozycji i wzruszająca jest Pieta z 1932 r., Z matką trzymającą na kolanach sztywne ciało syna-żołnierza, z ręką położoną po matczynemu na jego głowie. Piedad miała być pomnikiem dla Stralsundu. Nie została zrealizowana. Nie odpowiadała już w tym czasie potrzebie na pomniki zwycięzców, pomniki gloryfikujące oręż wojenny. Nie ofiar.

Poeta, dramaturg, rzeźbiarz – ekspresjonista, od 1910 r. żył i tworzył w Güstrow (Meklemburgia – Pomorze Przednie). W latach 30. XX w. sztuka jego potępiona została przez reżim nazistowski. Odebrano mu prawo wykonywania zawodu. Wykluczony został z Pruskiej Akademii Sztuki. Jego dzieła jako wytwory „sztuki zdegenerowanej” usunięto z przestrzeni publicznej (zdemontowano m.in. pomniki ku czci poległych) i ze zbiorów muzealnych. Wiele z nich zniszczono bezpowrotnie. Warto Wiedzieć

* Wystawa Ernst Barlach. Obrazy śmierci w twórczości niemieckiego ekspresjonisty mieści się w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego. Otwarta 10 listopada br. czynna będzie do 12 lutego 2012 r. Eksponaty pochodzą z kolekcji Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Ernst Barlach Haus Stiftung Hermann F. Reemtsma Hamburg i Akademie der Künste Berlin.

banner