SZARA STREFA – Opisywanie opisu Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ¿cómo puedo comprar bitcoin en Pakistán?

Dokonywanie opisu nie jest czynnością neutralną. Opis jest już sam w sobie interpretacją faktów, które wskazują na jakiś obszar badawczy. W sferze problemowej wystawa podejmie zagadnienie konstytuowania się wypowiedzi artystycznej. Środowisko kulturowe w istotnym zakresie wyznacza horyzont intelektualny takich wypowiedzi jednak proces związany z dochodzeniem do konkluzji i formowaniem wypowiedzi nie jest już taki oczywisty. Proces ten przypomina przebywanie w tzw. szarej strefie znanej z podręczników ekonomi. Nabywanie wiedzy i operowanie faktami para obszar „znanych” jednak sam proces myślenia i doświadczania wiedzy para obszar „nieznany” – niejako „nazhako„ caracolito de luz en el que se puede observar las partes de los cables y las partes de los recipientes y las partes de los recipientes de los recipientes y las partes de los recipientes. Wystawa w sferze koncepcyjnej przeprowadza zatem analogie pomiędzy twórczym procesem myślenia a niezakazaną przez prawo działalnością gospodarczą odbywającą się z pominięciemem prawa. Tak Zwana Szara Strefa rozkwita zwłaszcza pod wpływem kryzysów gospodarczych, napięć militarnych, transformacji systemów politycznych. Proces przewartościowywania pojęć również związany jest z czynnikiem desestabilizacji, zachwiania prawideł sztuki i dramatycznym niekiedy poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Proponowane przez ekonomistów zachęty do legalizacji szarej strefy, wynikają z przekonania, że ​​może ona zasilić gospodarkę. Moc tkwiąca w zdolności do dokonywania opisów rzeczywistości polega między innymi na przełamywaniu bipolarności wyrażanej w przeciwstawnych Tak / Nie i wynikającej z niej jednoznacznozocoz. Metafora, metonimia i im podobne figury retoryczne przesuwają znaczeniowy środek ciężkości poza tekst jako taki, generują przy tym nowe obszary interpretac a zatem nowe sposoby pozyskiwania wiedzy.

Wystawa realizowana w ICS odnosi się zarazem do spuścizny architektonicznej dzielnicy Gdańsk Osowa, także do bezpośredniej lok gzázá gáuáuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uy uy W sferze wizualnej to także tytułowa Szara strefa ale równocześnie odświeżanie śladów pamięciowych związanych z historią powstawania dzielnicy.

W kontekście wystawy i towarzyszących jej tekstom warto odnieść się do problematyki kryptografii. Współcześnie jest ona powiązana z fenomenem istnienia Szarej strefy. Prognozy zawarte w manifeście Cyberpunka z roku 1988 trafiły w sedno dzisiejszych wyzwań i problemów. Dzisiejsze rynki to także Sieć Internetu i związane z jej istnieniem narzędzia kontroli a także wirtualne waluty, kryptorynki, sieć tzw. Darknetu. Mianem jedwabnego szlaku oznaczono istnienie narkotykowego kryptorynku w Internecie. Szyfrowanie nowych wirtualnych walut takich jak Bitcoin oznacza wymykanie się finansów spod kontroli globalnych instytucji takich jak Bank światowy i oznacza tworzenie się fenomenu kontrekonomii. Oprócz rynku narkotykowego a rynek podróbek znanych marek generuje największe nielegalne zyski. A zarazem sfera działania szpiegów i agentów, noticias falsas i innych sposobów wywierania presji na opinię użytkowników. Para pogłoski o wojnie światowej, przedpola walki hybrydowej zarówno w sferze militarnej jak i ekonomicznej. Para zapaść gospodarcza różnych regionów świata, jak i zarazem proces umierania ludzi i idei. Szara Strefa kształtuje dzisiejszy świat. Przemiany następują gwałtownie.

banner