SYLWAN Artykuł 2013117 macbeth act 1 escena 6 resumen

Resumen: El estudio determina la densidad óptima de la red de caminos forestales para minimizar los costos del transporte de madera, teniendo en cuenta el rango de cosecha actual y futuro y la exportación de madera. El estudio se realizó en un grupo de 44 distritos forestales, que representan el estado técnico actual y la densidad de la red de caminos forestales en los Bosques Estatales en Polonia. El análisis del estado de la red vial se llevó a cabo considerando el tipo de superficie de la carretera y desde el punto de vista de la densidad de la red vial. En los distritos forestales estudiados, las carreteras sin pavimentar constituyen el 75,3% de la longitud total de las carreteras. Estas carreteras se caracterizan por una calidad técnica inadecuada y son prácticamente inadecuadas para los vehículos de alto tonelaje. La densidad óptima de los caminos forestales (qo) se determina en función del conocimiento del volumen de cosecha previsto (V), el costo de deslizamiento de 1 m³ para distancias de 1 km (d), la vida útil esperada de los caminos (n), costo de construcción de la carretera (I) y costo de mantenimiento de la carretera (R) (fórmula [2]). Los cálculos se realizaron para la variante I (datos reales), la variante II (aumento en un parámetro, por ejemplo, el costo de cosecha en un 50%), la variante III (aumento en dos parámetros simultáneamente, por ejemplo, el costo de cosecha en un 50% y el costo de construcción de la carretera). en un 10%) y la variante IV (aumento en dos parámetros en una escala mayor, por ejemplo, costos de cosecha en un 80% y costos de construcción en un 10%). En la variante I, la densidad óptima de la red de carreteras varía de 4.4 a 9.3 m / ha, con un valor promedio de 6.5 m / ha. Los análisis en otras variantes indicaron un aumento en la densidad óptima de la red de carreteras con mayores costos de cosecha. El aumento en el costo de la construcción de carreteras reduce la densidad óptima de la red de carreteras, pero esto puede compensarse por el mayor aumento en el costo de la cosecha. La densidad actual de la red de carreteras con superficie forestal en los distritos probados es de 3.8 m / ha, mientras que la densidad óptima en la variante básica (sin cambiar los costos de cosecha y construcción de carreteras) es de 6.5 m / ha. Llevar la red de carreteras a un estado óptimo requerirá un aumento en la densidad de la red de carreteras de 2.7 m / ha, lo que significa que la construcción de 2 119 km adicionales de carreteras en distritos de bosques probados y aproximadamente 10 veces más en bosques estatales enteros En Polonia.

Drogi leśne. Poradnik techniczny. 2006. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych. 2008. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa. Klocek A. 1970. Zagadnienie wskaźnika efektywności inwestycji drogowych w gospodarstwie leśnym. Folia Forestalia Polonica 16. Klocek A. 1972. Metoda oceny ekonomicznej efektywności leśnych inwestycji drogowych. Sylwan 116 (10): 37-44. Loboda S. 2010. Sachsen. Foro Walderschließung. AFZ Wald, Jg. 65 (6): 8-9. Miller H., Płotkowski L. 1994. Polityka leśna i gospodarowanie kapitałem leśnym. Oficyna Wydawnicza „OIKOS” Sp. z o.o., Warszawa. Naghdi R., Mohammadi L. 2009. Densidad óptima de bosques basada en el deslizamiento y los costos de construcción de carreteras en los bosques iraníes. Revista Caspian de Ciencias Ambientales 7 (2): 79-86. Olsson L. 2007. Mejora óptima de las redes de caminos forestales: análisis de escenarios frente a modelos estocásticos. Política forestal y economía 9: 1071-1078. Olsson L., Lohmander P. 2005. Transporte forestal óptimo con respecto a las inversiones viales. Política forestal y economía 7: 369-379. Operat drogowy dla Nadleśnictwa Bolesławiec. 2010. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Picman D., Pentek T. 1997. La influencia de los gastos de construcción y mantenimiento de los caminos forestales en su densidad óptima en los bosques bajos de Croacia. Mehanizacija šumarstva 2: 95-101. Pisarenko A. I., Strachov W. W. 2009. Gosudarstvo i lesnyje dorogi: evropejskij opyt. Lesnoje Chozjajstvo 4: 5-7. Prognozowanie możliwości pozyskania sortymentów drewna okrągłego i kształtowanie zasad jego sprzedaży, uwarunkowane zmianami na rynku drzewnym. 2008. Temat badawczy wykonany w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Sprawozdanie z inwentaryzacji stanu rzeczowego dróg leśnych i obiektów mostowych w jednostkach lasów państwowych oraz określenia potrzeb w tym zakresie. 2007. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, Bedoń. Stückelberger J. A. 2008. Un enfoque de optimización de gráfico ponderado para la ubicación automática de redes de carreteras forestales. Vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich.

banner