Strajk legalny. Zarząd cwany – blog Grudeq bitcoin en nosotros

Jastrzębska Spółka Węglowa na swojej stronie umieściła komunikat w swej treści następujący: „Z informacji uzyskanych w sekretariacie Sądu Okręgowego w Gliwicach II Wydział Cywilny Wydziału Zamiejscowego w Rybniku wynika, że ​​Syd wydał postanowienie udzielające JSW SA zabezpieczenia. Polega ono na tym, że decyzją Sądu zakazane jest podejmowanie przez członków Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego JSW SA działań i zaniechań, które wyrządzajáz ą Mówiąc wprost, postanowienie Sądu zakazuje prowadzenia strajku, który broma nielegalny i wszelkich innych działań oraz zaniechań związanych z akcją strajkową, które narażają spółkę na szkody materialne. “Postanowienie to zostało wysłane pocztą na adres spółki i zostanie doręczone dzisiaj lub jutro”.

Zdecydowana większość braci dziennikarskiej z tego komunikatu wybija w rytm słowa, iż strajk broma nielegalny. Jak na razie nikt w całości nie przytoczył Postanowienia SO w Gliwicach. A to miałoby kluczowe znaczenie, bo tak naprawdę obecnie bardziej komentuje się komentarz do postanowienia Sądu wydany przez JSW a nie samo Postanowienie. Postanowienie zaś w rozumieniu jakie podaje nam JSW jest szalenie niebezpieczne bo okazuje się, że w III RP, zbudowanej na strajkach przeciwko komunie kombinuje się aby drogą sdowąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąą I to może być na przyszłe czasy precedens szalenie niebezpieczny.

A jak strajk powinien wyglądać, czy jest legalidad czy nielegalny, opisane jest w ustawie z dn. 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. ust z 1991r. nr 55, poz. 236 z póun. zm.). Nie mogę znaleźć w tej ustawie jednak żadnej podstawy prawnej do żądania przez pracodawcy przed Sądem uznania strajku za nielegalny. Podejrzewam, że związki zawodowe nie zrobiły „byka” i przeprowadziły wszystkie wymagane w / w ustawą etapy przed ogłoszeniem strajku (wejście w spór z pracodawcą, mediacja). Gdyby tych etapów nie przeprowadziły, to podejrzewam że JSW powoływałaby się na przepisy tej ustawy i wskazywałby komunikat jasno, jaki przepis został złamany, czego związki nzía nz zopi zzi zzi zzi zzi zzi zzi zzi zzi zzi zzkai zzi zzi zzi zzkai zzkai zzi zzi zzi zzkai zzi zzkai zzi zzkai zzi zzkai zzi zzkai zzi zzkai zzkai zzi zzkai Nie zaś tworzył komunikat w stylu – jedna baba, drugiej babie … czyli ktoś w sekretariacie Sądu powiedział że S wd wydał postanowienie .. a my to postanowienie uważamy za mówiące iż broma strajk nielegalny.

Najistotniejsza jest jednak informacja o tym, że jest to Postanowienie o zabezpieczeniu. Zabezpieczenie jest to w skrócie taka sytuacja w której chcemy się procesować z X o zwrot 100.000 zł i bardzo boimy się, że zanim do wyegzekwowania, wtedy wnosząc powództwo prosimy Sąd o udzielenie zabezpieczenia poprzez zajęcie przez komornika tych 100.000 zł koncie, do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Ważne jest, że zabezpieczenie jest udzielane po uprawdopodobnieniu swojego żądania. Zatem jeżeli w procesie żądanie trzeba udowodnić, w postępowaniu zabezpieczającym jest znacznie łagodniej, bo trzeba tylko uprawdopodobnić. O zabezpieczenie można żądać nzc przed złożeniem pozwu, Sąd ma obowiązek w ciągu tygodnia taki wniosek o zabezpieczenie rozpoznać. Czyli może być taka sytuacja, że ​​składamy wniosek o zabezpieczenie .. Sąd zabezpieczenie wydaje, po czym nie wnosimy pozwu, i wtedy zabezpieczenie upada. Dodać jeszcze nationży, że postępowanie o zabezpieczeniu jest postępowaniem względem pozwanego zaocznym, a znaczy dowiadujidad de los animales de la embarcación de los animales de compañía en el que se encuentra su correo electrónico en el correo electrónico en el que se encuentra su correo electrónico en el correo electrónico.

Najprawdopodobniej, wszak Informacji broma bardzo Skapo, JSW wymyśliła sobie, że Międzyzakładowy Komitet Protestacyjny JSW i osoby zasiadające w nim postraszy kosztownym procesem cywilnym, CO jakkolwiek dla kraju czczącego kolejne rocznice strajków sierpniowych broma nadzwyczaj dziwne, ale JAK najbardziej broma dopuszczalne prawnie. W końcu procesować przed Sądem można się o wszystko, a nie oznacza że Sąd każde roszczenie uzna. JSW wyliczyła sobie straty, jakie ma przez strajk – a jestyzi kolejny, bowiem jeszcze nie dawno w tvd głowy p. Ej. Por: por ejemplo: por ejemplo: por ejemplo. bez pracy kopalni to kolejne straty, do których musimy dopłacać. Gdy te straty sobie wyliczyła, ciach powództwo przeciwko związkowcom plus złożyła wniosek o zabezpieczenie. S id pozew i wniosek przeczytał, no i wydał Postanowienie … o którym właściwie nic a nic nie wiemy.

Nie wierzę w skuteczność tak wymyślonego przeze mnie powództwa. Bo to byłoby de facto zakończenie wolności związkowej w Polsce i pracodawcę wyforsowałoby o dalsze długości względem pracownika. Spokój Pana Kolorza, jaki widziałem gdy pytano ir a postanowienie, też raczej sugeruje że jest to tylko propagandowe działanie JSW, chcącej urobić sobie po swojej stronie opinie publiczną.

Związkowcy powinni zastanowić się nad art. 26 ustawy strajkowej: „Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego; 2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. ”. Proszę bardzo: Pani rzeczniczka JSW, która zamieściła diez Komunikat najprawdopodobniej wprowadza Opinie w Błąd, sugerując iż Sąd Rzeczypospolitej uznał strajk za nielegalny (przy czym Pani Rzecznik jednak broma dość sprytna, bo gdy zobaczymy Treść Postanowienia SADU, w ktorým nie będzie nic o nielegalności strajku , a Pani rzecznik powie, achie Panie w sekretariacie Sądu, tak mnie źle poinformowały), tym samym pani Rzecznik przeszkadza w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego. Ot, tylko spokój może nas uratować.

banner