Sposób na padaczkę el precio de bitcoin bajará

Juliusz Cezar, Ludwik van Beethoven, Fiodor Dostojewski i wielu innych sławnych ludzi. Oprócz tego, że tak wyraźnie zapisali się na kartach historii, łączy ich coś jeszcze – wszyscy cierpieli na padaczkę zwaną też epilepsją, chorobą św. Walentego Czy "chorobą bogów". Padaczka towarzyszyła ludzkości od zawsze – najstarsze wzmianki o niej pochodzą z Kodeksu Hammurabiego. Dziś, jak się szacuje, na padaczkę cierpi co setny mieszkaniec Ziemi, w tym ok. 400 tys. Polaków. W większości przypadków choroba ujawnia się w bardzo młodym wieku, jeszcze przed dwudziestką. Ale jej rozwój może przebiegać też w bardziej podstępny sposób. Jakiś uraz głowy u dziecka, gorączka, zapalenie opon – wydaje się, że wszystko jest już w porządku. Potem 20 lat spokoju i nagle, z reguły po trzydziestce, zaczynają się pojawiać pierwsze objawy epilepsji. Taki przebieg ma tzw. Padaczka skroniowa dorosłych. Nie dość, że najczęstsza, jeszcze przebiegająca najciężej i najtrudniejsza do leczenia. Aż u trzech czwartych takich pacjentów środki farmakologiczne zawodzą; pewnym wyjściem jest operacja mózgu i wycięcie jego fragmentu, ale wiąże się to z ryzykiem i ze skutkami ubocznymi. Dlatego tak ważne może stać się odkrycie naukowców z Polski, o którym donosi wczorajsze wydanie "Revista de biología celular". Badacze z Pracowni Neuromorfologii oraz Pracowni Neurobiologii Molekularnej warszawskiego Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN opisali w nim mechanizm, który może leżeć u samych podstaw rozwoju epilepsji.

Atak epilepsji może w którymś momencie życia dotknąć każdego z nas. Dochodzi do niego, kiedy grupa Komórek Nerwowych w mózgu ulega nagłym i gwałtownym wyładowaniom bioelektrycznym. O padaczce mówimy wtedy, gdy napady takie zaczynają się powtarzać. W wielu przypadkach lekarzom nie udaje się ustalić, dlaczego właśnie ten konkretny człowiek zachorował na padaczkę. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o jej przyczyny naukowcy starają się prześledzić, co dzieje się w mózgu na poziomie molekularnym.

Dotychczas swoją uwagę kierowali na tzw. kanały jonowe i znajdujące się w nich białka odpowiedzialne za generowanie impulsów elektrycznych krążących po centralnym systemie nerwowym. Inną drogą poszedł zespół kierowany przez dr. Grzegorza Wilczyńskiego. Badacze z Instytutu im. Nenckiego zaczęli szukać przyczyny padaczki nie we wnętrzu komórek nerwowych, ale na zewnątrz, wich bliskim otoczeniu. Właśnie tam udało się znaleźć tzw. białko MMP-9. Zdaniem Polaków a właśnie ono odgrywa kluczową rolę w rozwoju epilepsji.

MMP-9 broma tzw proteazą, czyli enzymem zdolnym do trawienia innych białek. Zespół dr. Wilczyńskiego wykrył, że MMP-9 w dużych ilościach znajduje się na synapsach, czyli w miejscach, gdzie bezpośrednio kontaktują się ze sobą poszczególne komórki nerwowe. – Najprawdopodobniej MMP-9 sprawia, że ​​synapsy te zaczynają działać w nieprawidłowy sposób – mówi "Gazecie" Dr. Wilczyński

W pierwszej fazie badań naukowcy obserwowali mózgi myszy cierpiących na Padaczkę skroniową. Okazało się, żde acuerdo con su MMP-9 jest wyjątkowo aktywne. W kolejnym eksperymencie wykorzystano również myszy, u których dzięki inżynierii genetycznej białko MMP- 9 miało wyraźny defekt uniemożliwiający mu normalne działanie. Pomimo stosowania bodźców, które z reguły bez problemu prowokowały u myszy ataki epilepsji, akurat te gryzonie były bardziej odporne na chorobę.

– Naszym zdaniem to bezsprzeczne dowody na to, że białko MMP-9 jest bardzo ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój padaczki płata skroniowego. Oczywiście na razie potwierdziliśmy to tylko u zwierząt. Ale biorąc pod uwagę, że MMP-9 jest obecne w mózgu wszystkich ssaków, można z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewać, loe również u ludzi odgrywa podobną roluga – Mówá Dr Dr Sey Właśnie udowodnieniem tego zajmie się w następnej kolejności warszawski zespół.

– Kluczowe będzie opracowanie środków zdolnych blokować a białko. Nie pomoże a niestety osobom już chorym na padaczkę, ale może stać się wspaniałą metodą profilaktyki. W przyszłości, gdy np. jakieś dziecko ulegnie urazowi czy jakiejś chorobie centralnego systemu nerwowego, podanie takiego środka skutecznie zabezpieczy ir przed zachorowaniem na padaczkę w późniejszym czasie – podsumowuje wcczzykzykzykzyzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzykzyzzy

banner