Spiramycyna (opis profesjonalny) – Medycyna Praktyczna opis, ceny, refundacja cryptocurrencies predicción de capital de mercado

Makrolidowy antybiotyk naturalny o 16-członowym aglikonie wytwarzany przez grzyby z gatunku streptomyces ambofaciens. Mechanizm działania przeciwbakteryjnego spiramycyny polega na hamowaniu biosyntezy białka. Cryptocurrency market cap 2020 wykazuje efekt poantybiotykowy, wpływa na układ odpornościowy gospodarza. Miejscem docelowego działania jest podjednostka 50S rybosomu. W następstwie tego połączenia dochodzi do blokady transpeptydacji przez zmianę konfiguracji podjednostek (niemożność odczytu informacji informacji mrna); udowodniono również rozpad polirybosomów. Połączenie z rybosomami charakteryzuje się dużą trwałością, czemu należy przypisać prawdopodobnie efekt poantybiotykowy (PAE). Siła czas trwania PAE s podobne do PAE aminoglikozydów. Jest antybiotykiem o działaniu bakteriostatycznym w stężeniach osiąganych w surowicy, natomiast bakteriobójczym w stężeniach osiąganych w tkankach. Oprócz właściwego antybiotyku (spiramycyna I) preparat może zawierać domieszkę propionianu i octanu spiramycyny (espiramicina II i III). Spektrum przeciwbakteryjne: legionella, Streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, moraxella catarrhalis, neisseria meningitidis, neisseria gonorrhoeae, staphylococcus, bordetella pertussis, corynebacterium, listeria, beztlenowe ziarenkowce, clostridium, campylobacter; micoplasma, ureaplasma; przeciwpierwotniakowe: toxoplasma gondii (w dużych stężeniach – przenikanie do komórek zajmowanych przez pasożyty). Niewielka aktywność wobec haemophilus, brak aktywności w stosunku do pałeczek z rodziny enterobacteriaceae, pseudomonas i innych bakterii niefermentujących. Szczepy oporne występują wśród gronkowców, gonokoków, meningokoków, enterokoków oraz dwoinek zapalenia płuc. Dobrze i szybko, jednak niecałkowicie, wchłania się z przewodu pokarmowego. Criptomoneda mercado aplicación spożycie pokarmu nie wpływa na dostępność biologiczną leku. T max – 1,5–3 h. W ok 10% wiąże się z białkami osocza. Makrolidy przenikają i gromadzą się w fagocytach (neutrofilach, monocitach, makrofagach otrzewnej i pęcherzyków płucnych). Spiramycyna bardzo dobrze przenika do makrofagów, stężenieie wewnątrzkomórkowe jest 20 razy większe od zewnątrzkomórkowego, dlatego jest aktywna w stosunku do pasożytów wewnktrkkkkkokkkk. Wzmaga właściwości fagocytarne komórek, zwiększa zdolność do wytwarzania czynników obronnych (m.In. IL-6). Spiramycyna bardzo dobrze przenika do wielu tkanek (ślinianek, płuc, migdałków, zatok przynosowych, kości); nie przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przenika do łożyska, osiągając w nim stężenenie 5-krotnie większe niż w osoczu. Wydzielana jest z pokarmem kobiecym. Po 10 dniach od zakończenia przyjmowania preparatu 5–7 μg substancji czynnej na 1 g tkanki pozostaje w śledzionie, wątrobie i nerkach. Jest metabolizowana w wtrobie. Powstają czynne metabolity o niezidentyfikowanej strukturze chemicznej. T 1/2 w osoczu wynosi ok. 8 h, w komórce – 69–72 h. Wydalana w niewielkiej części z moczem (10% dawki przyjętej p.O.), w znacznej – z żółcią. Cryptocurrency market precios en vivo stężenia spiramycyny w żółci są 15–40 razy większe od stężeń w surowicy krwi. Wskazania

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych: zapalenie gardła i migdałków wywołane przez paciorkowce grupy A (streptococcus pyogenes); zapalenie zatok przynosowych wywołane przez: steotococos neumonia, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, estafilococo áureo; zapalenie ucha środkowego wywołane przez: streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, moraxella catarrhalis, mycoplasma pneumoniae, chlamydia trachomatis; zapalenie płuc i oskrzeli wywołane przez: streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, estafilococo áureo; atypowe zapalenie płuc wywołane przez: legionella pneumophila, chlamydia psittaci, mycoplasma pneumoniae. Zapobiegawczo w toksoplazmozie wrodzonej. Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu op mózgowych w przypadkach wykrycia nosicielstwa neisseria meningitidis w nosogardzieli. Chemioprofilaktyka nawrotów gorączki reumatycznej tylko u pacjentów uczulonych na penicylinę. W stomatologii, w stanach ostrych: ropnie, zapalenie jamy ustnej z przekrwieniem, ostre zapalenie dziąseł, wrzodziejące martwicze zapalenie dziąseł. Zapalenie cewki moczowej wywołane przez chlamydia trachomatis różnych serotypów. Zakażenia skórne wywołane przez staphylococcus aureus i streptococcus pyogenes. Kryptosporydioza wywołana przez cryptosporidium parvum lub C. Muris. Toksoplazmoza ciężarnych. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na spiramycynę, inne makrolidy lub którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosowania u chorych z niedoborem aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością wątroby. Criptomonedas para invertir en agosto de 2017 W przypadku wystąpienia ostrej biegunki występującej podczas leczenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu rzekózotez Interakcje

Podczas jednoczesnego stosowania spiramycyny z lekami zawierającymi lewodopę i karbidopę może nastąpić hamowanie wchłaniania karbidopy i zmniejszenie stowżenia lewodopy w wowowicy. Wskazane jest dostosowanie dawki lewodopy. Jedynie w niewielkim stopniu wchodzi w interakcję z dihydroergotaminą. Nie należy mieszać spiramycyny do wstrzyknięć z innymi płynami infuzyjnymi. Działania niepożądane

Przewód pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, bardzo rzadkie przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego; reakcje nadwrażliwości: osutka, pokrzywka, świąd, bardzo rzadko obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny; obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy: sporadycznie parestezje; wątroba: bardzo rzadko nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby; krew i układ krwiotwórczy: w bardzo rzadkich przypadkach ostra hemoliza. Miejscowe: rzadko podrażnienie i stan zapalny żyły w miejscu wstrzyknięcia. Nie ma antidotum w przypadku przedawkowania spiramycyny. Leczenie objawowe. Ciąża i laktacja

CORREOS. Dorośli: dawka podstawowa 6 mln j.M./d w 2 daw. Podz. Można zwiększyć do 9 mln j.M./d w 3 daw. Podz. Mercado de osos criptográficos reddit dzieci: dawka podstawowa 150 000 j.M./kg mc./d w 2–3 daw. Podz. Można zwiększyć hacer 300 000 j.M./kg mc./d w 2–3 daw. Podz. Zapobieganie meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych. Dorośli: 3 mln j.M. Co 12 h. Dzieci: 75 000 j.M./kg mc. Co 12 h przez 5 dni. Uwagi

banner