SP Siedlec – Historia szkoły litecoin blockchain descargar

Historia szkoły w Siedlcu sięga aż XVII w. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się w 1641 r. Najpierw była a szkoła parafialna, niestety w nienajlepszym stanie. Prawdopodobnie upadła w drugiej połowie XVII w. Na pewno nie było jej w 1725 r. Nauczanie w Siedlcu wznowiono już pod zaborem pruskim. Nie wiadomo, kiedy to nastąpiło, ale na pewno przed 1895 rokiem, bo istnieją dokumenty potwierdzające wzniesienie budynku szkolnego przy ulicy Zbąszyńskiej w 1890 r. Drugi budynek, ten siczy ulicy Szkolnej powstał w 1910 r. Nie było wówczas określonego czasu nauki w szkole, decydował o nim nauczyciel po zapoznaniu się z wiadomościami danego ucznia. Na początku XX w. szkoła w Siedlcu miała tylko jednego nauczyciela, na którego przypadało ponad 100 uczniów, dlatego wyniki nauczania por el momento es wistępowała duża liczba analfabetów.

Szkoła odgrywała ważną rolę w środowisku, bo poza działalnością programową corocznie nauczyciele urządzali „Gwiazdkę” – dz razz do roku – w pa? Dzierniku i w czerwcu – chiqqzzcz haziz Organizowali, angażując miejscową społeczność, imprezy o charakterze narodowym i państwowym. Nauczyciele szkoły w Siedlcu uczestniczyli aktywnie w życiu wsi. Działali w organizacjach młodzieżowych, straży pożarnej i kółku rolniczym. Przewodzili ruchowi śpiewaczemu i scenicznemu. W okresie międzywojennym najbardziej związani ze szkołą i środowiskiem nauczyciele para: Maria Dulat, Kaleta, Jan Tomiński, Stefan Zieliński, Maria Wojtusiak, Paweł Maćkowiak.

Po zakończeniu wojny szkolnictwo zaczęło na nowo się odradzać. Trzeba było zacząć wszystko od nowa, gdyż pomoce naukowe i meble zostały zniszczone, a budynki też znajdowały się w opłakanym stanie. Podwórze szkolne było zaśmiecone i przekopane rowami strzeleckimi. Pracę szkoły w tych nienormalnych warunkach starała się zorganizować Maria Dulat, która wróciła do Siedlca po zakończeniu działań wojennych na tym terenie.

Aby zlikwidować braki wiedzy powstałe w czasie trwania wojny, zorganizowano dodatkowe zajęcia dla dorosłych i starszej młodzieży. Początkowo nauka odbywała się w zakresie sześciu klas. Hacer klas starszych uczęszczały dzieci z Kiełkowa, Żodynia, Karny, Reklina, i Kiełpin. Zbyt trudne warunki pracy spowodowały, że w roku 1946/47 niektóre klasy uczęszczały na lekcje co drugi dzień. Prawdopodobnie de 1948 roku szkoła w Siedlcu nosiła nazwę Szkoły Podstawowej, nauczającej w zakresie siedmiu klas.

W 1973 r. miała miejsce reorganizacja szkolnictwa. W jej wyniku powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Siedlcu. Zlikwidowano ośmioklasową szkołę w Karnie. Została ona włączona do szkoły w Siedlcu. Klasy I – IV dojeżdżały z Siedlca do Karny wraz z nauczycielami i razem z dziećmi z Reklina i Karny tam pobierały naukę. Siedlecka szkoła miała punkty filialne w Nieborzy, Kiełkowie i otwarty w 1974 roku w Żodyniu. Przewożenie dzieci do Karny zmniejszyło trochę ciasnotę w szkole, ale i tak zajęcia praktyczno – techniczne chłopców odbywałły się w dawnym budynku szkoły w Reklinie, a dziewzzzzz wc.

Ponieważ trudności lokalowe i ciasnota w szkole trwały nadal, w połowie lat siedemdziesiątych zainicjowano pomysł budowy dwupiętrowego budynku. Niestety pomysł ten nie doszedł do skutku, w związku ze zmianą podziału administracyjnego. W pa? Dzierniku 1979 r. została podjęta decyzja o budowie stołówki – świetlicy przy szkole. Obiekt miał powstać w czynie społecznym. 6 grudnia 1979 przystąpiono do kopania fundamentów. Prace przerwano w styczniu z powodu panujących mrozów, ale pod koniec lutego wznowiono je ponownie. Rolnicy dowozili potrzebne materiały. Mieszkańcy dobrowolnie opodatkowali się na rzecz budowy. Wykonywali też większość prac. Pomagali również uczniowie starszych klas. 29 kwietnia 1980 roku skończono wznoszenie murów, un pó? Niej prowadzono prace wykończeniowe.

21 de septiembre de 1986 roku Szkoła Podstawowa w Siedlcu otrzymała imię Powstańców Wielkopolskich. Takie imię szkoły ma upamiętniać bohaterski zryw mieszkańców Wielkopolski, który przyniósł naszej ziemi kres panowania niemieckiego zaborcy. Uroczystość nadania imienia zbiegła się z zakończeniem budowy zachodniego skrzydła szkoły, otwarciem Izby Pamięci i otrzymaniem sztandaru.

W 1992 roku zaczęto wykonywać prace związane z budową boiska szkolnego. Trzy lata pó? Niej zaczęto budowę sali sportowej, która od kilku lat służy naszej młodzieży. W 1999 roku w wyniku reformy edukacji zostało założone Gimnazjum w Siedlcu z oddziałami zamiejscowymi w Chobienicach. Od początku współistniejemy w jednym budynku ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu. W pierwszym roku mieliśmy 4 oddziały, w drugim 8, a w roku 2001/2002 do naszej szkoły uczęszczało 297 uczniów uczący się w 13 oddziałach. Obecnie, po zmniejszeniu obwodu, już bez uczniów z Chobienic, mamy 185 uczniów w 7 oddziałach. Jesteśmy jedynym samodzielnym gimnazjum na terenie gmin Siedlec i Przemęt.

Wspólnie – uczniowie, rodzice i nauczyciele obu szkół organizują imprezy okolicznościowe i festyny. Odbywają się co jakiś czas zabawy taneczne, aby pozyskać środki finansowe na doposażenie gimnazjum. Dzięki temu wyposażyliśmy pracownię informatyczną w meble, salę gimnastyczną w kosze do koszykówki, odmalowaliśmy wszotkie tonky tonkykoneykkason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakason peakasoney Mamy nie tylko pracownię komputerową, ale też salę wyposażoną w komputer z rzutnikiem multimedialnym i mikroskopem dostosowanym do pracy z komputerem.

banner