SP 312 – Historia litecoin precio en inr

Budowę naszej szkoły rozpoczęto 4 marca 1981 r. Już w październiku roku następnego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wzięło w niej udział dziesięć nauczycielek klas 1-3, bo tylko młodsze dzieci uczyły się wtedy w naszej szkole. Placówką SP Nr 312 kierowały: Pani dyrektor Janina Pankiewicz i jej zastępczyni, pani Róża Adamska. W 20 oddziałach uczyło się 554 dzieci. Pierwotnie szkoła mieściła się w niedużym budynku przy ul. Umińskiego 11, zajmowała dwa poziomy – parter i I piętro. Organizatorem i pierwszym dyrektorem była p. Janina Pankiewicz. 1 września 1982 roku dzieci rozpoczęły naukę.

We wrześniu 1985 Samorząd Uczniowski poprosił, de dzieci zastanowiły się nad tym, kogo chciałyby uczynić patronem szkoły. Wśród zaproponowanych przez uczniów kandydatów znaleźli się: Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński, Wiera Badalska, Czesław Janczarski, Maria Kownacka, Wanda Chotomska i Ewa Szelburg – Zarembina. Na posiedzenu Rady Pedagogicznej w dniu 18 maja 1986 roku zdecydowano, że patronem naszej szkoły będzie Ewa Szelburg – Zarembina. Prace związane z nadaniem imienia trwały AZ trzy lata: gromadzono informacje dotyczące przyszłej patronki, wydania jej Dzieł, organizowano konkursy: Wiedzy o życiu i twórczości Zarembiny, recytatorski, nawiązano Kontakt z innymi szkołami noszącymi a samo imię, opracowano szkoły himno, zaprojektowano wzór tarczy szkolnej , przygotowano wspaniałą uroczystość. Tego wielkiego święta nie doczekała Ewa Szelburg – Zarembina. 28 de septiembre de 1986 roku delegacja z naszej szkoły Uczestniczyła w pogrzebie Przyszłej Patronki.

W roku 1997 Przy ul. Umińskiego 12 wybudowano nowy gmach szkoły, przez który 312-stka znana jest w okolicy jako "kolorowa szkoła". Wtedy też SP Nr 312 stała się szkołą ośmioklasową. Obecnie w naszej szkole uczy się młodzież w klasach 1 – 6. Gmach szkoły ciągle się rozbudowuje. W roku szkolnym 2005/2006 będziemy dysponować dwiema pracowniami komputerowymi.

W dniu 18 listopada 2000 roku otrzymaliśmy sztandar. TE doniosłą uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu visitantes: Burmistrz Gminy W-wa Centrum – Ludwika Wujec, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Stołecznego W-wy PANI Dyrektor wydziału Kultury i Sztuki – Jadwiga Grędzińska-Gozdek, przyjaciółka Patronki szkoły Ewy Szelburg-Zarembiny – Pani Janina Brzozowska, dyrektorzy sąsiednich szkół i inni. Ufundowany przez rodziców Sztandar Szkoły poświęcił Dziekan Diakonatu Grochowskiego Ksiądz doktor Zygmunt Uczciwek. Pani dyrektor Ewa Bronowicka przekazała go uczniom. Uroczystość wzbogaciła część artystyczną, w której wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny recytował aktor Teatru "Baj". Uczniowie wystąpili w programie artystycznym opartym na utworach Patronki szkoły. Zagrali fleciści, zaśpiewał chór szkolny a także zatańczyli Mistrzowie Polski – formacja tańca latynoamerykańskiego "Kamionek". Po zakończeniu części artystycznej dokonano poświęcenia i otwarcia aneksu dydaktycznego (świetlicy i sal dla kostałasaska) bañado por el búho.

31 maja 2003 r. obchodziliśmy jubileusz naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw św. Patryka w intencji uczniów i pracowników placówki. Następnie w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Ewie Szelburg-Zarembinie. W akademii uczestniczyło wielu gości, m.in. przyjaciółka naszej patronki, pani Janina Brzozowska, dawni pracownicy szkoły, m.in. pani Małgorzata Korczak (dyrektor szkoły w latach 1995-1998), biskup diecezji warszawsko-praskiej oraz przedstawiciele władz gminy.

Nos wrześniu powstał zespół odpowiedzialny za procedury nadania imienia obiektom sportowym. Byl a czas, kiedy uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach plastycznych o tematyce sportowej (takich JAK “Portret Kamili Skolimowskiej”, “sportowe dyscypliny Ulubione, które uprawiała w swoim życiu Kamila Skolimowska), przeprowadzono również lekcje na temat życia i dokonań Kamili Skolimowskiej i konkurs wiedzy o przyszłej patronce obiektów sportowych. Wydano specjalny numer gazetki, takze zaprojektowano i wykonano obraz dla upamiętnienia Kamili, który wisi w bloku sportowym.

1 czerwca 2010r. odbyła uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej nowo wybudowanym obiektom sportowym. W tym dniu gościliśmy rodziców Kamili Skolimowskiej – Panią Teresę i Roberta Skolimowskich. Wśród zaproszonych gości byli min Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Kajetan Broniewski, oraz wielu znanych sportowców, przyjaciół Kamili.

Kansas. Proboszcz Wojciech Zdziebłowski poświęcił płaskorzeźbę wykonaną ku pamięci Kamili Skolimowskiej, która została poświęcona na ścianie frontowej szkoły. Zaprezentowana podczas ceremonii rzeźba została wykonana przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego i brązownika Jerzego Miecznika. Widnieje na niej dewiza życiowa mistrzyni olimpijskiej: "Uwierz, że to co trudne, kiedyś prostsze będzie", która przyświecała tej wspaniałej uroczystości.

Sekretarz PKOL Andrzej Krzesiński zwracając się do uczniów, powiedział: "Dobry nauczyciel wychowania fizycznego i trener oraz odpowiednie obiekty – a droga na Olimp. Macie wspaniałych wychowawców, dobrą bazę, reszta zależy od Was, un Kamila Skolimowska niech będzie dla fue impulsem do pracy nad sobą, nad rozwojem umysłowym i fizycznym". Pod ogromnym wrażeniem i bardzo wzruszeni byli również rodzice Kamili – Pan Robert i Teresa Skolimowscy, którzy wyrazili nadzieję, że nowo wybudowane obiekty przyczynią się do powięzinizziaziaziaziazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ha alimentadoz Ol

20 kwietnia 2012r. obchodziliśmy 30. rocznicę istnienia naszej szkoły. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już we wrześniu 2011 r. Uczniowie na lekcjach zapoznali się z życiem i twórczością naszej patronki Ewy Szelburg – Zarembiny. Uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, oglądali wiele pamiątek związanych z dorobkiem zgromadzonym na przestrzeni 30 lat funkcjonowania naszej placówki. Stare albumy, kroniki umożliwiły poznanie historii szkoły. Odbyły się dwa konkursy: plastyczny i recytatorski związane z patronką.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Jarosław Karcz – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Pozpunnyzas de animales y animales en la naturaleza de los animales y animales de mariposas, animales, animales, animales, animales, mujeres jóvenes, hombres y mujeres. Prałat Wojciech Zdziebłowski, Małgorzata Rozmysłowska – dyrektor Studia MG, Janusz Sienkiewicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław – Lotnisko”, Andrzej Militowski, Zbigniew Wlazło.

Podczas przedstawienia wykorzystano do pokazów slajdów prezent od Burmistrza Pragi Południe p. Tomasza Kucharskiego w postaci ekranu projekcyjnego. Zaproszeni goście mogli podziwiać piêkne dekoracje i różnorodne prace dzieci podczas udziału w akademii. Zapisy w księdze gości świadczą, ¿e spotkanie uznano za ciekawe i kształcące. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Diez rok obfitował w liczne remonty. Po tym, jak mury naszej szkoły opuściło Liceum im. Zbigniewa Herberta, uczniowie naszej szkoły mogli cieszyć się nowymi salami na I i II piętrze. La pracy Dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wymagało doprowadzenie sal do takiego stanu, jakim możemy cieszyć się teraz. Ale udało się, a diez czas nie był stracony, gdyż mogliśmy wspólnie się integrować.

W listopadzie 2013 roku w naszej szkole odbył się finał konkursu „Jak oni śpiewają w SP 312”. W tym dniu nie było przegranych, lecz sami zwycięzcy, gdyż mury naszej szkoły odwiedził gość specjalny – pani Elżbieta Zapendowska. Uczestnicy finałowego konkursu, zaprezentowali się w repertuarze Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty.

W 2014 roku rozpoczęła się wielka impreza sportowa zorganizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 20. Jej honorowym patronem jest burmistrz dzielnicy Praga Połpzzzzzz Comzz Lizzachi Zakzikz Zachenz Luchi Luchi Luchi Luchi Luchi Luchi Wielkie emocje towarzyszyły naszym zawodnikom w walce o medale, dyplomy i nagrody. Na starcie stanęli uczniowie z klas VI.

banner