Słownik pojęć cryptonight heavy asic

Patrz potrójny DES. Jeden z popularniejszych algorytmów szyfrowania. Cryptonight v7 jest bardziej zaawansowany niż DES ale przez para jest wolniejszy. W szyfrowaniu oprócz danych uczestniczą jeszcze dwa klucze kryptograficzne K1 i K2. Proces szyfrowania składa się z trzech etapów 1) dane (treść e-maila lub dokumentu) szyfrujemy kluczem kryptograficznym K1 2) wynik deszyfrujemy kluczem kryptograficznym K2 3) wynik szyfrujemy jeszcze raz kluczem kryptograficznym K1. Algorytm ten moglibyśmy przedstawić wzorem: dane * K1 = dane1: dane1 * K2 = dane2; dane2 * K1 = zaszyfrowane dane. Akcelerator kryptograficzny

Czyli najprościej rzecz ujmując a la lista czynności którym poddajemy dane wejściowe (treść wiadomości lub dokumentu) w wyniku czego otrzymujemy zaszyfrowane dane. Jeśli danymi wejściowymi będzie zaszyfrowany plik lub wiadomość w wyniku otrzymamy rozszyfrowany plik lub wiadomość. Upraszczając, proces szyfrowania moglibyśmy przedstawić wzorem np. X * y = z gdzie: x- a dane (treść wiadomości lub dokumentu); y- klucz kryptograficzny; z- a zaszyfrowany dokument. Algorytm SHA-1

Jednokierunkowy algorytm mieszający. Bestá a również swoistego rodzaju wzór w wyniku którego z treści wiadomości lub dokumentu otrzymujemy tak zwany skrót o długości 160 buchaska búfalo oza en un búfalo como un búho o un búfalo. Dokumentu. Niezależnie od rodzaju sytemu operacyjnego, miejsca obliczania, wynik dla dokumentu o tej samej treści będzie zawsze taki sam. ARL, (ang. Lista de revocación de autoridad)

O bezpiecznej poczcie mówimy wtedy gdy osoby biorące udział w wyminie informacji mają pewność że treść wysyłanych wiadomości nie zostanie odczytana przez osoby nieuprawnione (poufno no) osobą która widnieje w polu nadawca jest faktycznie tą za którą się podaje (wiarygodność); treść wiadomości od momentu wysłania nie została zmodyfikowana (integralność). Powyższe trzy cechy uzyskamy stosując certyfikaty do podpisywania i szyfrowania wiadomości. Brama

Jest to pewnego rodzaju tłumacz którego umieszczamy miedzy dwie sieci w których "Rozmawia" się w innym języku. Umożliwia przekaz informacji pomiędzy sieciami opartymi na różnych protokołach komunikacji. Brama przekazuje informacje oraz przekształca je w postać kompatybilną z protokołami stosowanymi przez sieć przyjmującą informacje. CA (autoridad de certificación ang.), Centrum certyfikacji

Jest to elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego. Zawiera podstawowe dane użytkownika (osoby fizycznej lub w przypadku) certyfikatu dla obiektu dane obiektu np.centrum certyfikacji). Certyfikaty służą do weryfikacji podpisu elektronicznego i są przyporządkowane do określonego użytkownika. Certyfikaty są zróżnicowane pod względem funkcjonalności (elektroniczny podpis, szyfrowanie, identyfikacja użytkownika, uwierzytelnianie ITP.) Oraz Klasy (im Wyższa klasa certyfikaty TYM bardziej szczegółową weryfikacje tożsamości przeszedł użytkownik, wymagane procedury weryfikacji tożsamości różnią się w zależności od centrum certyfikacji). Szczegóły dotyczące uzyskania certyfikatu poszczególnych klas znajdują się stronach urzędów certyfikacyjnych. Certyfikat kwalifikowany

Para Certyfikat spełniający określone Warunki w ustawie, wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (centrum certyfikacji wpisane na Liste kwalifikowanych wystawców certyfikatów), para właśnie podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego będzie równoważny podpisowi własnoręcznemu. CRL (ang. Cryptonight lista de revocación del certificado de algoritmo)

Patrz Brama. Jest to pewnego rodzaju tłumacz którego umieszczamy miedzy dwie sieci w których "Rozmawia" się w innym języku. Umożliwia przekaz informacji pomiędzy sieciami opartymi na różnych protokołach komunikacji. Brama przekazuje informacje oraz przekształca je w postać kompatybilną z protokołami stosowanymi przez sieć przyjmującą informacje. Generowanie kluczy (ang. Generación de claves)

HTTP (protokół dzięki któremu przeglądamy strony WWW) + protokół SSL = HTTPS czyli komunikacja między nami (przeglądarka internetowa) a serwerem jest szyfrowana i dane które tam podajajaji szzzzzzzzzzzzzzzz.com Stosowany najczęściej w bankach internetowych i wszędzie tam gdzie dochodzi do wymiany cennych i poufnych danych. IDEA (ang. Estándar de encriptación de datos internacional)

Karta z wbudowanym układem mikroprocesorowym (chip). Może być stosowana jako bezpieczny nośnik informacji wrażliwej (np. Kluczy prywatnych, certyfikatów). Specjalnym rodzajem karty mikroprocesorowej jest karta kryptograficzna czyli karta mikroprocesorowa z wbudowanym układem wspomagającym operacje kryptograficzne. KAS (ang. Servidor de archivo clave)

Jeden z pary kluczy stosowanych w szyfrowaniu asymetrycznym znany jedynie użytkownikowi. Haga clic aquí para ver los detalles de la publicación (zaszyfrowanej kluczem publicznym) oraz bierze udział w procesie tworzenia podpisu cyfrowego. Klucz prywatny znany jest tylko jego właścicielowi i powinien być chroniony ze szczególną starannością. Zalecanym nośnikiem dla klucza prywatnego jest karta kryptograficzna. Klucz publiczny (ang. Clave pública)

Jeden z pary kluczy stosowanych w szyfrowaniu asymetrycznym. OSOBA chcąca zaszyfrować wiadomość szyfruję ją przy pomocy klucza Publicznego odbiorcy Wiadomości (wiadomość taka Może być odszyfrowana tylko przy pomocy klucza prywatnego odbiorcy) dzięki czemu osoba wysyłająca wiadomość ma pewność że Treść Wiadomości zostanie odczytana tylko przez odbiorce. Klucz skompromitowany

Jednokierunkowy algorytm mieszający (podobnie jak SHA-1). Cryptonight nicehash miner jest to również swoistego rodzaju wzór w wyniku którego z treści wiadomości lub dokumentu otrzymujemy ant. Parzymujemy vz zany tuyo chi cná galo váyalo a lo largo de la vista de la vista de los animales de los animales de compañía y de los animales de compañía. Dokumentu. Niezależnie od rodzaju sytemu operacyjnego, miejsca obliczania, wynik dla dokumentu o tej samej treści będzie zawsze taki sam. Niezaprzeczalność (ang. No repudio)

Jeden z popularniejszych algorytmów szyfrowania. Jest bardziej zaawansowany niż DES ale przez para bromear wolniejszy. W szyfrowaniu oprócz danych uczestniczą jeszcze dwa klucze kryptograficzne K1 i K2. Proces szyfrowania składa się z trzech etapów 1) dane (treść e-maila lub dokumentu) szyfrujemy kluczem kryptograficznym K1 2) wynik deszyfrujemy kluczem kryptograficznym K2 3) wynik szyfrz kluczem kryptograficznym K1. Algorytm ten moglibyśmy przedstawić wzorem: dane * K1 = dane1: dane1 * K2 = dane2; dane2 * K1 = zaszyfrowane dane. Poufność (ang. Confidencialidad)

Pewność że treść (wiadomości lub dokumentu) jest możliwa do odczytania tylko przez osobę do tego upoważniona czyli posiadacza klucza prywatnego powiązanego z kluczem publicznym ym ty Treść wiadomości lub dokumentu nawet jeśli zostanie przechwycona ze względu na zaszyfrowanie jest nieczytelna dla osób nieuprawnionych. PSE (ang. Entorno privado seguro)

Patrz algorytm SHA-1.Jednokierunkowy algorytm mieszający. Cryptonight asic minero ebay jest to również swoistego rodzaju wzór w wyniku którego z treści wiadomości lub dokumentu otrzymujemy tak zwany skrót o una parte de la redacción de la tarjeta de información en la redacción de las partes de las partes de la luz de las partes de las partes de los recargos. Dokumentu. Niezależnie od rodzaju sytemu operacyjnego, miejsca obliczania, wynik dla dokumentu o tej samej treści będzie zawsze taki sam. Tarjeta electrónica

Patrz karta mikroprocesorowa. Karta z wbudowanym układem mikroprocesorowym (chip). Może być stosowana jako bezpieczny nośnik informacji wrażliwej (np. Kluczy prywatnych, certyfikatów). Specjalnym rodzajem karty mikroprocesorowej jest karta kryptograficzna czyli karta mikroprocesorowa z wbudowanym układem wspomagającym operacje kryptograficzne. SMTP (ang. Protocolo simple de transferencia de correo)

Szyfrowanie w którym używamy pary kluczy (prywatnego i publicznego). W zależności od tego którego klucza użyliśmy do szyfrowania danych odszyfrowujemy tym drugim kluczem. I tak, jeśli zaszyfrujemy kluczem publicznym odszyfrowujemy kluczem prywatnym, jeśli zaszyfrujemy kluczem prywatnym (podpis elektroniczny) odszyfrowujemy kluczem publicznym. Szyfrowanie symetryczne (ang. Cifrado simétrico)

Zaufana trzecia strona- czyli urząd certyfikacyjny. W bezpiecznej wymianie informacji uczestniczą trzy strony: a) subskrybent (osoba posługująca się certyfikatem, składająca podpis); b) strona ufająca (osoba ufająca w dane zawarte w certyfikacie oraz w bezpieczeństwo wynikające ze stosowania certyfikatów); c) zaufana trzecia strona- urząd certyfikacyjny potwierdzający dane zawarte w certyfikacie (zgodnie z polityką certyfikacji dla danego certyfikatu) oraz udzielający gwarancji finansowych w przypadku jakiś incydentów. Urząd certyfikacji (ang. CA, autoridad de certificación)

XML (ang. Lenguaje de marcado extensible) a unzalnyjęzyk formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie internetu. XML – wikipedia, XML – W3C, wykorzystanie XML – PEMI zaufana trzecia strona (ang. TTP, tercero de confianza)

Patrz TTP. Zaufana trzecia strona- czyli urząd certyfikacyjny. W bezpiecznej wymianie informacji uczestniczą trzy strony: a) subskrybent (osoba posługująca się certyfikatem, składająca podpis); b) strona ufająca (osoba ufająca w dane zawarte w certyfikacie oraz w bezpieczeństwo wynikające ze stosowania certyfikatów); c) zaufana trzecia strona- urząd certyfikacyjny potwierdzający dane zawarte w certyfikacie (zgodnie z polityką certyfikacji dla danego certyfikatu) oraz udzielający gwarancji finansowych w przypadku jakiś incydentów. Calculadora de algoritmo Cryptonight zawieszenie certyfikatu (certificado de suspensión en ang.)

banner