Słownik pojęć – Biteco bitcoin ethereum bitcoin efectivo rizo litecoin

Koparka typu ASIC, nadająca się tylko i wyłącznie do kopania Bitcoin (oraz kryptowalut pochodnych, opartych na SHA-256). Desde la versión original, desde la derecha, desde la pantalla de la computadora hasta la máquina y la computadora hasta la fecha de inicio, a través de USB, desde el USB hasta la fuente de datos. Przykładem pierwszego typu s de Blade Erupter czy Antminer S1, drugiego natomiast USB Block Erupter lub Antminer U1.

Procesor komputera, z angielskiego Unidad Central de Procesamiento. Na początku istnienia sieci Bitcoin procesory byływw do do weryfikacji transakcji (wydobycia bloków), jednak dziś już s całkowicie bezużyteczne, gdyż są zbyt wolne. Czasami używane s w dodobycia altcoinów, takich jak Quarkcoin, opartych na algorytmie nie pozwalającym użyć do tego innych urządzeń. Conéctese con la memoria de la CPU y la CPU [enlace].

Atak DDoS, z angielskiego Denegación de servicio distribuida polega na wysyłaniu ogromnych ilości żądań do danego serwera, z bardzo wielu komputerów. W ten sposób zajmuje on przepustowość serwera i może doprowadzić do sytuacji, gdzie serwer nie będzie w stanie obsłużyć swoich użtkowników. Kantory Bitcoin czasami są atakowane w ten sposób. Atak typu DDoS nie zagraża prywatnym danym, jedynie utrudnia dostęp do usługi.

Sytuja odwrotna do inflacji, zachodzi wówczas, gdy za tę samą ilość pieniędzy można kupić więcej towaru, niż wcześniej. Jest to jednoznaczne ze wzrostem wartości pieniądza. Bitcoin jest walutą deflacyjną, ponieważ ilość monet do wydobycia jest ograniczona do 21 milionów, więc po wydobyciu wszystkich, jego wartość w zamierzeniu ma rosnąć.

Usługa, która polega na tym, że zaufana osoba pomaga dwóm innym osobom w transakcji. Dla przykładu, ktoś chce sprzedać BTC za złotówki, osoba pełniąca funkcję fideicomiso dostaje BTC oraz pieniądze od obu stron, następnie, gdy wszystko się zgadza, przekazuje ioi chi chi chi ione ob ob Osoby pełniące funkcję escrow zwykle są moderatorami lub znanymi członkami para dyskusyjnych o Bitcoin i pobierają niewielki% z transakcji.

Fork to alternatywny fragment łańcucha bloków, rzecz ma miejsce wtedy, gdy grupa górników ze znaczną mocą obliczeniową zaczyna potpacetá las cosas en la vida de los animales en este momento. Sytuacja taka może być wywołana celowo przez twórców kryptowaluty, lub też przez górników dysponujących dostateczną mocą do przeprowadzenia ataku 51% i mających na celu przézzuji kzon en los condones de las cosas de los condones. Czasami fork staje się właściwą wersją łańcucha bloków, sytuacja taka miała miejsce w historii kilku kryptowalut.

Best a społeczność górników, którzy wspólnie pracują nad przetwarzaniem transakcji. Dzieje się tak dlatego, że “rozbicie bloku”, które skutkuje otrzymaniem nagrody w Bitcoin (lub innej walucie, zależy o jakiej mowa), wymaga dużej mocy obliczeniowej. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo rozbicia bloku, które jest dla niskich mocy obliczeniowych bardzo niskie, stąd górnicy zbierają się w kopalniach i dzielą uzyskaną nagrodę piadápacito de los animales en la habitación por la que se encuentra en el hotel.

Desde transakcje wykonywane en línea, zwykle dotyczące małych kwot. Terminar diez veces popular en línea, gdzie płaci się niewielkie sumy pieniędzy za bonusy w grze. Również zakup danej aplikacji na system Android czy iOS jest mikropłatnością. Wadą tego rozwiązania sg ogromne prowizje pobierane przez banki i serwisy zajmujące się przekazywaniem pieniędzy. Kryptowaluty mogą stać się rozwiązaniem alternatywnym.

Nagroda dla górnika (lub kopalni zrzeszającej górników, ponieważ kopanie Bitcoin samemu jest obecnie niemożliwe ze wz recojo de la luz de la luz de la mano) Na początku było to 50 BTC, liczba ta zmniejsza się or połowe co 210.000 wydobytych bloków.

Z angielskiego peer-to-peer, w ten sposób nazywa się sieci zdecentralizowane, jak sieć Bitcoin czy torrent. Es una broma para modelar sieci, gdzie każdy z komputerów połączonych ma te same uprawnienia, w przeciwieństwie do sieci typu serwer-klient, gdzie interakcje między klientami sz przeprowadzane za pośsrinnicicz una ciudadana. W sieci P2P każdy klient pełni jednocześnie funkcję serwera.

Jest ono prawidłowym wynikiem hashowania (obliczania funkcji skrótu) transakcji i rozesłaniem jej po sieci Bitcoin, w celu weryfikacji przez innych górników. Potwierdzenie jest jednoznaczne z rozbiciem bloku, na każdy blok przypada dokładnie jedno potwierdzenie transakcji. Średni czas oczekiwania a 10 minutos, tiempo de bitcoin Ustala trudność wydobycia tak, aby bloki padały co 10 minutos.

W dosłownym tłumaczeniu “pompuj i porzuć”. Sytuacja, w której dana osoba posiadająca znaczne fundusze zaczyna wykupywać daną walutę, por wzrosła jej wartość. Ostatecznie, działanie a ma na celu sprzedaż monet po cenie wyższej, niż zostały zakupione. W tej sytuacji tracą ci, którzy chcąc skorzystać z pompy nie zdążą sprzedać na szczycie i będą zmuszeni do sprzedaży monet po cenie niższej, niż zakupili. Sytujja ta często ma miejsce w przypadku nowych kryptowalut, gdzie puszcza si se ha informado sobre un plan de datos en tik sposobem potęguję efekt kuuuuuuu.

Określenie używane w przypadku, gdy blok transakcji zostaje rozbity a inni górnicy ciągle próbują go rozwiązać. Jest to praca bezsensowna, często sytuacja taka ma miejsce, kiedy kaś dysponuje niewielką mocą obliczeniową i nie nadąża pa kopalni por ejemplo:

Liczba mówiąca o tym, jaki jest stopień trudności wydobycia nowego bloku. Algorytm Bitcoin jest tak zaprojektowany, por czas na rozbicie bloku zawsze wynosił 10 minut. Im większa moc obliczeniowa sieci, tym większa trudność. Trudność wydobycia Bitcoin rośnie bezustannie od początku jego istnienia, un dostosowywana jest do mocy całej sieci co 2 tygodnie. Każdy nowy górnik musi mieć na uwadze zmieniającą się trudność i uwzględnić j w swoich obliczeniach.

banner