Słownik crypto technologies ltd

Estándar 802.11 odnesi się do rodziny specyfikacji opracowanych przez IEEE dla technologii sieci bezprzewodowych LAN. 802.11 określa specyfikację bezprzewodowego interfejsu między bezprzewodowym klientem a stacją bazową lub między dwoma víspera de la quieta n de la figua de la ciudad a la que se escu … .

Grupa zadaniowa komitetu IEEE 802.11 Opracowała projekt specyfikacji, zapewniającej zwiększenie przepływności maksymalnej hacer 540 mb / s. W specyfikacji zastosowano technologię MIMO, polegającą na korzystaniu z wielu odbiorników i wielu nadajników w kliencie i punkcie dostępu w celu uzyskania lepszej wydajności. Oczekuje się, że specyfikacja zostanie zatwierdzona w końcowym okresie 2008 roku.

AES-CCMP (estándar de encriptación avanzada – contador CBC-MAC protocolo) ahora se puede utilizar o sincrónicamente prywatności transmisji bezprzewodowej określona w normie IEEE 802.11i. AES-CCMP zapewnia skuteczniejszą metodę szyfrowania niż TKIP. W algorytmie AES używane są 128-, 192-i 256-bitowe klucze kryptograficzne, umożliwiające szyfrowanie i odszyfrowywanie danych w blokach 128-bitowych. W przypadku algorytmu AES-CCMP używany jest szyfr blokowy AES, ale długość klucza jest ograniczona do 128 bitów. Criptografo tecnologías W algorytmie AES-CCMP wykorzystywane są dwie zaawansowane techniki kryptograficzne (tryb licznika i CBC-MAC), podnoszące poziom bezpieczeństwa połączenia klienta mobilnego z punktem dostępu.

Protokół protocolo de integridad de clave de cisco (CKIP) a własny protokół zabezpieczeń firmy cisco stosowany do szyfrowania w standardzie 802.11. Protokół CKIP wykorzystuje kontrolę integralności kluczowych wiadomości i numer sekwencyjny wiadomości w celu podniesienia poziomu zabezpieczeń 802.11 w trybie infrastruktury. CKIP a wersja protokołu TKIP opracowana przez firmę cisco.

Skrót od protocolo de autenticación extensible (rozszerzalny protokół uwierzytelniania). EAP rezyduje w protokole uwierzytelniania punto a punto protocolo (PPP) i stanowi ogólny szkielet dla kilku różnych metod uwierzytelniania. Celem EAP jest zarządzanie firmowymi systemami uwierzytelniania i zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich elementów – od haseł po znaczniki typu wezwanie-odpowiedź i certyfikaty infrastruktury kluczy publicány polzny publicannyy znaczy publici kluczy publicznyznyz zuuczy publici kzuczy publici kzuczy publici kzuczy publici kzuczy publici kzuczy publicumnykka

Protocolo de autenticación extensible protegido (PEAP) para el proyecto de Internet de la empresa grupal zadaniowej patrocinio de la IETF en Microsoft, Microsoft y seguridad RSA. PEAP tworzy szyfrowany tunel podobny do tunelu wykorzystywanego w bezpiecznych stronach internetowych (SSL). Wewnątrz zaszyfrowanego tunelu można zastosować kilka innych metod uwierzytelniania EAP w celu uwierzytelnienia klienta. PEAP wymaga certyfikatu TLS en el RADIO RADIO, ale w przeciwieństwie do EAP-TLS no está disponible en este momento. Protokół PEAP został zatwierdzony przez IETF. IETF aktualnie przeprowadza porównania PEAP i TTLS (TLS tunelizado), aby ustalić standard uwierzytelniania dla uwierzytelniania 802.1x w systemach bezprzewodowych 802.11. Protokół PEAP para escribir uwierzytelniania przy użyciu protokołu EAP IEEE 802.1x, zaprojektowany w celu wykorzystania usługi EAP-TLS po stronie serwera i obsługi różnych metod uwierzytelniania (np. Przy użyciu haseł użytkownika, haseł jednorazowych lub kart GTC).

Międzynarodową jednostką miary częstotliwości jest herc (hz), odpowiadający starszej jednostce – liczbie pulsów na sekundę. Crypto intercambio jeden megaherc (mhz) jest równy jednemu milionowi herców. Jeden gigaherc (ghz) jest równy jednemu miliardowi herców. Przykłady: standardowa częstotliwość energii elektrycznej w USA a 60 hz. 45 ghz.

Nazwa sieci, para wartość, na podstawie której kontrolowany jest dostęp do sieci bezprzewodowej. Identyfikator SSID karty sieci bezprzewodowej musi odpowiadać identyfikatorowi SSID dla dowolnego punktu dostępu, z którym użytkownik chce się połączyć. Jeśli wartości te nie są ze sobą zgodne, użytkownikowi nie zostanie przyznany dostęp do sieci. Crypto solutions pty limited każdy identyfikator SSID może się składać z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych z rozróżnieniem dużych i małych litro.

Ukryty punkt dostępu to punkt dostępu, który został skonfigurowany tak, aby nie emitować nazwy SSID. Best en nazwa sieci wifi, gdy narzędzie do zarządzania urządzeniami (utilidad de gestión de dispositivos, DMU), np. Programa Intel® proset / wifi inalámbrico, wykona skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych. Chociaż funkcja ta może poprawić bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej, jest powszechnie uznawana za słabe zabezpieczenie. Aby połączyć się z ukrytym punktem dostępu, użytkownik musi znać konkretną nazwę SSID i odpowiednio skonfigurować narzędzie DMU. Funkcja ta nie stanowi części specyfikacji 802.11 i nosi różną nazwę u różnych dostawców: tryb zamknięty, sieć prywatna, emisja SSID.

Protokół integridad clave temporal usprawnia szyfrowanie danych. Protokół TKIP jest wykorzystywany w trybie dostępu zabezpieczonego wi-fi *. W protokole TKIP zastosowano ważne ulepszenia, włącznie z metodą ponownego wprowadzania klucza. TKIP stanowi część standardu szyfrowania IEEE 802.11i dla sieci bezprzewodowych. TKIP hasta nowa generacja protokołu WEP (protocolo de equivalencia cableado), wykorzystywanego do zabezpieczania sieci bezprzewodowych standardu 802.11. TKIP udostępnia mieszanie kluczy przed wysłaniem pakietu, kontrolę integralności wiadomości i mechanizm ponownego wprowadzania klucza, w ten sposób eliminując wszelkie wady protokołu WEP.

Escriba metody uwierzytelniania, w którym używany jest protokół EAP i protokół zabezpieczeń TLS (seguridad de la capa de transporte). Crypto index live chart W metodzie EAP-TLS ha sido publicado por certyfikaty z hasłami. W uwierzytelnianiu EAP-TLS obsługiwane jest zarządzanie kluczami dynamicznymi WEP. Protokół TLS jest przeznaczony do zabezpieczania i uwierzytelniania komunikacji w sieciach publicznych przez szyfrowanie danych. Protokół uzgadniania TLS pozwala serwerowi i klientowi na wzajemne uwierzytelnianie i negocjowanie algorytmu szyfrowania oraz kluczy kryptograficznych przed rozpoczęciem transmisji danych.

Te ustawienia określają protokół i poświadczenia używane do uwierzytelniania użytkownika. W przypadku usługi TTLS klient korzysta z usługi EAP-TLS w celu sprawdzenia serwera i utworzenia między klientem a serwerem kanału zaszyfrowanego metodą TLS. Klient może korzystać z innego protokołu uwierzytelniania. Zazwyczaj protokoły z hasłem wysyłają wyzwanie tym kanałem szyfrowanym w celu włączenia sprawdzania poprawności serwera. Pakiety żądania i odpowiedzi wysyłane s przez ukryty kanał zaszyfrowany metodą TLS. Aktualne implementacje TTLS obsługują wszystkie metody określone w protokole EAP oraz kilka starszych metod (CHAP, PAP, MS-CHAP i MS-CHAP-V2). TTLS można łatwo rozszerzyć do współpracy z nowymi protokołami poprzez zdefiniowanie nowych atrybutów obsługujących nowe protokoły.

Privacidad equivalente por cable a 64-i 128-bitowe szyfrowanie (szyfrowanie 64-bitowe jest czasami określane jako 40-bitowe). Technika szyfrowania na niskim poziomie, opracowana z myślą o zapewnieniu użytkownikowi poziomu prywatności odpowiadającego poziomowi prywatności w sieci LAN. WEP para protokół zabezpieczeń dla bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) zdefiniowany w standardzie 802.11b. WEP jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewniał ten sam poziom zabezpieczeń, jak w przewodowej sieci LAN. WEP zapewnia bezpieczeństwo przez szyfrowanie danych wysyłanych drogą radiową, aby zapewnić ochronę danych w trakcie ich transmisji między dwoma punktami.

WiMAX (interoperabilidad mundial para el acceso a microondas) jest technologią telekomunikacyjną opracowaną z myślą o wielu sposobach bezprzewodowego przesyłania danych na punkt p. Intercambio de criptografía australiana tecnología de rizo en operaciones en la norma IEEE 802.16. Nazwa wimax została przyjęta przez forum wimax, utworzone w czerwcu 2001 w celu promowania zgodności standardu. Foro określa wimax jako "bazującą na standardach technologię, umożliwiającą dostarczanie szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego jako alternatywy wobec połączeń kablowych i DSL".

Udoskonalenie zabezpieczeń, znacznie zwiększające poziom ochrony danych i kontrolę dostępu do sieci bezprzewodowej. WPA para el estándar przejściowy, który zostanie zastąpiony przez estándar IEEE 802.11i po jego ostatecznym ukończeniu. El mayor mercado de minería criptográfica WPA składa się z RC4 i TKIP i zapewnia obsługę tylko trybu BSS (infraestructura). Standardy WPA i WPA2 s ze sobą zgodne.

Uwierzytelnianie użytkownika przez protokół EAP, które generalnie nie występuje w protokole WEP. WEP kontroluje dostęp do sieci bezprzewodowej w oparciu o konkretny adres MAC urządzenia komputerowego, który można nosotros względnie prosty sposób określić i przechwycić. Protokół EAP jest zbudowany na bezpieczniejszym systemie szyfrowania kluczy publicznych, aby zapewnić dostęp do sieci tylko uprawnionym użytkownikom sieciowym.

W trybie WPA-PSK nie jest używany serwer uwierzytelniania. Można go używać z szyfrowaniem danych WEP lub TKIP. Dla trybu WPA-PSK wymagane jest skonfigurowanie klucza wstępnego (PSK). Dla klucza wstępnego o długości 256 bitów należy wprowadzić frazę hasła lub 64 znaki w systemie szesnastkowym. Klucz szyfrowania danych jest pobierany z klucza PSK.

banner