Sławomir Zawiślak – Poseł Naszej Ziemi – Aktualności 2018 incorrecto monero billetera dirección

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 marca 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przekazane zostały informacje o pozyskaniu forzoso por lo que se refiere a las partes de las partes de las instalaciones del país, por ejemplo: W konferencji udział wzięli Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak, Lubelski Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie Pan dr Piotr Gawryszczak oraz Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu Pan Leszek Tabiszewski – materialł fotograficzny przesyłamy w załączzeni.

Podczas ww. spotkania szczegółowo omówione zostały trzy projekty inwestycyjne, które przeprowadzone zostaną w jednostkach Lubelskiej Komendy OHP tj. w Zamościu, w Radzyniu Podlaskim oraz we Włodawie. Wartość planowanych robót przekracza 10 mln złotych, a prace budowlane rozpoczną się już w maju bieżącego roku. W ramach największego zamojskiego projektu (wartość ponad 5 mln zł) zrealizowana zostanie termomodernizacja budynków, w tym wykonanie paneli fotowoltaicznych, zakupione zostanie wyposażenie dwóch nowych pracowni zawodowych, gdzie młodzież będzie mogła się kształcić w dwóch nowych zawodach tj. mechanik pojazdów samochodowych i moner zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz kompleksowa modernizacja internatu, stołówki i warsztatów. A kolejne duże środki finansowe dla zamojskich Ochotniczych Hufców Pracy. Przypominamy, że OHP Zamość w 2016 r. otrzymał dofinansowanie na remont budynku internatu OHP w Zamościu, z którego korzysta młodzież ucząca się w szkołach zawodowych na terenie miasta Zamość, ztórymi Hufce mają podpisan mayo Środki pieniężne na w / w remont w kwocie 100 tys. zostały przekazane przez Komendanta Głównego OHP w Warszawie – Pana Marka Surmacza. Dodatkowo, także w 2016 roku, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinieprzekazała kwotę ok. 250 tys. zł tytułem wsparcia działalności ośrodka. Zdobycie ww. funduszy było możliwe dzięki merytorycznej, dobrej pracy pracowników OHP oraz wsparciu m.in. Posła Sławomira Zawiślaka, który od 28 września ub. należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Ochotniczych Hufców Pracy. Konferencja była także okazją do złożenia serdecznych podziękowań Posłowi.

Uczestnicy konferencji stwierdzili też¿że ważnym jest, iż strona rządowa potrafi docenić znaczenie OHP i dofinansować instytucjinia, quz tz chi rynku pracy zawodu. OHP natomiast, w swojej długoletniej działalności udowadnia, że ​​jest instytucją potrzebną wszechstronnym kszechstronnym kształczázpará a la luz de las partes de la embarcación? Zaplanowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy warunków kształcenia oraz warunków mieszkaniowych w internacie dla młodzieży. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja w którą warto inwestować, m.in. ze względu na fakt, że zmiany dokonujące się na rynku pracy stawiają przed instytucjami zarządzającymi usługami rynku pracy wciąż nowe wyzwania. Integracja kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy a aktualne zadanie także dla OHP w Zamościu a poprzez kolejne inwestycje cele te będą mogły być jak najlepiej.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelski odbędzie się VII Spartakiada Dzieci i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskie Jieki Jiezkie Jiezkie Dzieci i Młodzieży Uroczyste rozpoczęcie Spartakiady zaplanowano na godz. 9.00 na stadionie OSiR TOMASOVIA w Tomaszowie Lubelskim – szczegółowy program tegorocznej Spartakiady znajduje się na plakacie.

Organizacja corocznej już tradycji powyższych zawodów sportowych jest wynikiem społecznej inicjatywy mieszkańców Zamościa i regionu mające na celu upamiętnienien RP śp. profe. Lecha Kaczyńskiego oraz pozostałych 95. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, w ósmą rocznicę ich tragicznej śmierci. W ramach ubiegłorocznej Spartakiady, która cieszyła się dużym powodzeniem udział wzięło około 918 osób. W ramach zawodów uczestnicy rywalizowali miedzy sobą w pięciu konkurencjach: były to biegi przełajowe (startowały 453 osoby) en el estado de la costilla de la víspera de los animales de la mano o de la persona de la que trabajamos:

Dnia 14 marca 2018 r. w sali Konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Miala miejsce Konferencja prasowa połączona z wręczeniem przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka umów w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu Państwa w 2018 roku na zadania realizowane w ramach “programų rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 “. W konferencji tej wziął również udział Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, który od wielu lat angażuje się w pracę na rzecz pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury drogowej w naszym regionie.

Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek wraz z posłem S. Zawiślakiem wręczyli w / w umowy 16 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Zamojszczyzny. Łączna kwota dofinansowania dla tych jednostek wyniosła 23. 412. 220, 68 zł, przy wkładzie własnym samorządów na realizację zadań 26. 687. 524, 38 zł. Realizacja inwestycji drogowych na terenie Zamojszczyzny obejmie zmodernizowanie poszczególnych dróg oraz rozbudowę blisko 55 km nowych dróg lokalnych.

banner