SK Moduł 3 – Studia Informatyczne ethiopian film 2017

Ordenador portátil, siqui Aloha mógł w dowolnym momencie rozpocząć nadawanie. Jeżeli po określonym czasie nie było odpowiedzi por adresata, nadawca przyjmował, że nastąpiła kolizja w wyniku jednoczesnego nadawania we współdzieliel medio. W takiej sytuacji obaj nadawcy odczekiwali losowy przedział czasu zanim ponawiali nadawanie, co gwarantowało poprawną transmisję. Jednak przy zwiększającej się liczbie komputerów wykorzystanie kanału spadało do 18%, un po wprowadzeniu synchronizacji transmisji do 37%.

W wyniku dalszych prac nad siecią Ethernet przeprowadzonych w firmie Xerox PARC powstała pierwsza doświadczalna sieć komputerowa Red Alto Aloha. Prace zostały uwieńczone publikacją w 1976 roku artykułu w Comunicación de la Asociación para Maquinaria de Computación (CACM): Bob Matcalfe, David Boggs – „Intercambio de paquetes distribuido por Ethernet para redes informáticas locales. : „Sistema de comunicación de datos multipunto con detección de colisión”.

Wersje technologii Ethernet es compatible con szybkością 10 Mb / s i wolniejsze są asynchroniczne. Asynchroniczność oznacza, że ​​każda stacja odbierająca wykorzystuje osiem oktetów informacji taktowania do zsynchronizowania obwodu odbiorczego dla nadchodzących danych, po czym odrzuca je. Implementar tecnología tecnológica Ethernet szybkością 100 Mb / s i szybsze są synchroniczne. Synchroniczność oznacza, że ​​informacja taktowania nie jest wymagana, lecz dla utrzymania zgodności pole preambuły i znacznik początku ramki (SFD) s obecne.

Nosotros wszystkich odmianach technologii Ethernet o szybkości transmisji nieprzekraczającej 1000 Mb / s estándar wyznacza minimalny czas pojedynczej transmisji nie krótszy niż szczelina czasowa. Szczelina czasowa dla technologii Ethernet 10 i 100 Mb / s jest równa czasowi transmisji 512 bitów (czyli 64 oktetów). Szczelina czasowa dla technologii Ethernet 1000 Mb / s jest równa czasowi transmisji 4096 bitów (czyli 512 oktetów). Szczelina czasowa jest obliczana przy założeniu maksymalnych długości kabli w największej dopuszczalnej architekturze sieciowej. Wszystkie czasy opóźnień propagacji sprzętowej sou na poziomie dopuszczalnego maksimum, a gdy zostanie wykryta kolizja, używana jest 32-bitowa sekwencja zakłócająąca.

Rzeczywista Obliczona szczelina czasowa jest nieco dłu Aby system działał, pierwsza stacja musi dowiedzieć się o kolizji zanim zakończy wysyłanie ramki o najmniejszym dopuszczalnym rozmiarze. Aby umożliwić działanie sieci Ethernet 1000 Mb / s w trybie półdupleksu, przy wysyłaniu krótkich ramek dodano pole rozszerzenia służązce la foto de la embarcación a la que se recurre a otros. Pole to jest obecne tylko przy szybkości 1000 Mb / s w przypadku łączy pracujących w trybie półdupleksu, po to, aby ramki o minimalnym rozmiarze były wystarczająco długie, por mócz sprostać wymagani Bity rozszerzenia s odrzucane przez stację odbierającą.

W technologii Ethernet 10 Mb / s transmisja jednego bitu w warstwie MAC trwa 100 nanosekund (ns). Przy szybkości 100 Mb / s transmisja tego samego bitu trwa 10 ns, un szybkości przy 1000 Mb / s trwa ona tylko 1 ns. W przybliżonych szacunkach często wykorzystywana jest wartość 20,3 cm (8 cali) na nanosekundę do obliczania opóźnienia propagacji w kablu UTP. Oznacza to, że w 100 metrach kabla UTP przesłanie sygnału 10BASE-T na całej długości przewodu trwa krócej niż czas transmisji pięciu bitów.

Dla funkcjonowania metody CSMA / CD stosowanej w sieciach Ethernet konieczne jest, aby stacja wysyłająca wiedziała o wystąpieniu kolizji zanim zostanie zakończona transmisja ramki o minimalnym rozmiarze. Przy szybkości 100 Mb / s taktowanie systemu jest ledwie w stanie obslużyć sieci o długości kabla równej 100 metrów. Przy szybkości 1000 Mb / s wymagane są specjalne korekty, gdyż prawie cała ramka o minimalnym rozmiarze zostałaby wysłana, zanim pierwszy bit pokonałby pierwsze 100 metrów kabla UTP. Z tego powodu tryb półdupleksu nie jest dozwolony w technologii 10 Gigabit Ethernet.

banner