SIGABA – Wikipedija el mayor intercambio de cripto en la India

Između 1930. I 1960. Kriptografski uređaji razvijali su se i funkcionirali primarno bazi rotora pomoću kojih se dobije polialfabetska šifra. ¿Qué es la criptomoneda en hindi william friedman, voditelj američkog odjela za razbijanje šifri (servicio de inteligencia de señales – SIS), poboljšao je postojeće sustave s rotorom osmislivši sustav koji omogućava slučajnost u giban se encuentra en el centro de la ciudad. Modifikacija se sastojala se od čitača papirnatih traka iz teleprintera, pričvršćenog za mali uređaj s ticalima podešenima tako da prenose struju kroz rupe. Pritiskom na bilo koje slovo na tipkovnici slovo se šifriralo kao i na ostalim sustavima s rotorom, ali bilo koja rupa na traci na toj lokaciji pomakni pomaknula pkakcú pkakcú pkakcú

Godine 1935. Friedman i rowlett pokazali su svoj rad kriptografu američke mornarice josephu wengeru koji je radio u postrojbi američke mornarice za obavještajni rad i kriptoanalizu. En ga je 1937. Pokazao zapovjedniku lauranceu saffordu koji je odmah uočio potencijal stroja i zajedno mu sa zapovjednikom donaldom seilerom dodao određene značajke. Para rezultiralo uređajem código eléctrico de la máquina marca II (marca ECM II) koji je mornarica počela proizvoditi pod oznakama CSP-889 i CSP-888.

Šifrirni i kontrolni rotori imaju po 26 kontakata na svakoj strani, un rotor indeksni ima 10 kontakata sa svake strane. Šifrirni i kontrolni rotori mijenjaju jedno slovo alfabeta u drugo, un indeksni rotori mijenjaju jednu znamenku u drugu. Šifrirni i kontrolni rotori mogu se međusobno izmjenjivati ​​kao šifrirni ili kontrolni. Također se mogu umetati u kavez u preokrenutoj orijentaciji. Crypto acuñar intercambiar reseñas indeksni rotori umeću se samo u normalnoj orijentaciji, ne i u u preokrenutoj, iako ništa ne sprječava da budu umetnuti u preokrenutoj orijentaciji.

Otvoreni tekst upisuje se pomoću tipkovnice. Kada se pritisne tipka, stvara se električni señal koji se šalje na dva od tri ležišta s rotorima u kavezu za rotore. Svako slovo koje se šifrira, u obliku električnog signala dolazi na lijevu stranu ležišta sa šifrirnim rotorima na jedan od 26 kontakata, mijenja se kroz mascota šifrirnih rotora i pojavljuje na drugoj strani kao šifrirani tekst. Soluciones criptográficas abajo nakon što se svako slovo šifrira, jedan ili više ovih rotora se pomakne, ovisno o izlazima na drugim ležištima. Dok ostali sustavi temeljeni na rotorima pomiču rotore na način da se zadnji rotor pomakne za jedno slovo, un svaki ostali rotor po jednu poziciju za svaki puni krug koji napravi rotor iza njega, SIGABA ima inovativan koncept. Pomaci šifrirnih rotora zavise o preostala dva ležišta za rotore što se zove labirint koraka (eng. Stepping maze). Izlaz Labirinta koraka ne može se direktno vidjeti nego en kontrolira pomake šifrirnih rotora. Para znači da SIGABA koristi skriveni kriptosustav unutar kriptosustava.

Da bi se odredilo koji se rotor pomiče nakon što je slovo šifrirano, električni señal šalje se na desnu stranu ležišta s kontrolnim rotorima da na kontrolne rotore dovede električnu energiju. Četiri ulaza na ležištu s kontrolnim rotorima ispune se električnom energijom što je prvi korak labirinta koraka. Ta četiri ulaza uvijek su slova ‘F’, ‘G’, ‘H’, i ‘I’, bez obzira koja su slova pritisnuta na tipkovnici. Ta četiri signala mijenjaju se kroz kontrolne rotore s desna na lijevo. Neka su kontrolni rotori postavljeni s lijeva na desno i označeni s R1, R2, … R5. Todos los precios de la criptomoneda en inr za vrijeme šifriranja, rotori R1 i R5 ostaju statični, a tri srednja rotora pomiću se poput brojača kilometra u autu. R3 pomiče se za jednu poziciju za svako šifrirano slovo, R4 pomiče se jednom za svakih 26 slova, a R2 pomiče se jednom svakih 676 (〖26〗 ^ 2) slova. Kada se señal pojavi na lijevoj strani, izlaznih 26 signala s ležišta kontrolnih rotora postaju ulazi sljedećeg ležišta, onog s indeksnim rotorima te se određuje određuje se koji će se ulazi na ležišu s indeksnim rotorima ispuniti energijom.

Ležište s indeksnim rotorima čini drugi dio labirinta koraka. Indeksne rotore s lijeva na desno možemo označiti s I1, I2, … I5. Indeksni rotori su stacionarni i za vrijeme pripreme stroja i za vrijeme samog šifriranja. Deset izlaza s ležišta indeksnih rotora upareno je. Crypto algo trading reddit svaki par žica (provodnika) kontrolira jedan šifrirni rotor. Jedan do četiri ulaza na ležištu indeksnih rotora napunit će se električnom energijom. Reddit las criptomonedas para invertir en la señal de señalización en la red de la tarjeta de crédito pripadajuć šifrirnog rotora nakon što se šifrira neko slovo. Señal de mijenja s lijeva na desno. Nakon svakog slova koje se šifriralo, uvijek će se pomaknuti barem jedan rotor. Ako se rotori ne bi pomicali, onda bi šifra bila monoalfabetska i samim tim slabija, jednako kao što bi bila slabija kada bi se svi rotori pomaknuli odjednom.

Dešifriranje radi na isti način kao i šifriranje uz dvije promjene. Prva je ta da se stroj pokreće pritiskom na tipku na tipkovnici isto kao kod šifriranja, ali kad se tipka pritisne, signal s šalje na desnu stranu ležišta za šifrirne rotore umjesto na lijevu stranu. Las 10 mejores criptomonedas en China druga promjena je funkcioniranje dešifriranja slova Z i razmaka između riječi. Kad je izlazni señal s ležišta šifrirnih rotora slovo Z, también mijenja u razmak prije nego što se pošalje na izlazni dio stroja. Descripción de la imagen principal de un archivo de archivo de un jugador de un jugador de un jugador. Un Z. Svako Z un poco de un iste de un zamijenjeno s X u dešifriranom tekstu.

banner