Sieci WiFi IEEE 802.11 teoretycznie Sieci Bezprzewodowe WiFi esfínter uretral

Stosowane powszechnie przewodowe sieci komputerowe umożliwiają wzajemne łajczenie urządzeń z wykorzystaniem do tego celu różnych typów kabli i światłowodów. WLAN Natomiast a sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów. W sieciach tego typu medium transmisyjnym są zazwyczaj fale radiowe o częstotliwości 2,4 GHz lub rzadziej 5 Ghz. Kompatybilność urządzeń WiFi zapewnia estándar IEEE 802.11.

Rodzina 802.11 obejmuje tak naprawdę trzy zupełnie niezależnie protokoły skupiające się na kodowaniu a, b i g. Obecnie za bezpieczeństwo odpowiadają oddzielne standardy jak np. 802.11i. Estándares estándar jak c-f, h-j oraz n to rozszerzenia usług czy poprawki w innych standardów z rodziny. Pierwszym powszechnie zaakceptowanym standardem był 802.11b, potem weszły 802.11a oraz 802.11g.

Dostępnie w Polsce sieci WiFi wykorzystują zwykle standard 802.11b, con un niedawna 802.11g. Zakres częstotliwości fal radiowych wykorzystywany w 802.11 nie podlega koncesjonowaniu (hacer 100mW) i dlatego można bez żadnych zezwoleń instalować sieci tego typu. Jednak w paśmie tym występują znaczne zakłócenia np. pochodzące od kuchenek mikrofalowych. Najpopularniejsze standardy IEEE 802.11 a: I. 802.11 – oryginalny

Estándar 802.11b według specyfikacji ma zasięg 46 m w pomieszczeniu i 96 m na otwartej przestrzeni. Lecz dane te mogą ulec zmianie przy zastosowaniu innych anten. Urządzenia 802.11b pozwalają zwykle na przekaz z prędkością 11 Mb / s. Sprawność protokołu obniża tą prędkość hacer 5,5 Mb / s. Jednak materiały takie jak metal, woda lub beton znacznie pochłaniają fale i obniżają jakość sygnału. Estándar 802.11b przewiduje wykorzystanie algorytmów do wykrywania sygnałów zagłuszających oraz unikania kolizji podczas komunikacji wielu radiowych kart sieciowych.

Antena Odpowiednie zewnętrzne ze wzmacniaczami mogą zwykle osiągać zasięg do 8 km. Przeprowadzono nawet testy, w których połączenie 802.11b pracowało na dystansie 120 km. Praktycznym zastosowaniem tego typu urządzeń jest zastępowanie drogich połączeń operatora kablowego lub starszego sprzętu do komunikacji mikrofalowej. Produkowane masowo urządzenia 802.11b obsługują szybkość 11 Mb / s, ale prędkość można obniżyć hacer 5,5Mb / s, 2Mb / s oraz 1 Mb / s. Spektrum 802.11b podzielone na 14 kanałów o szerokości 22 MHz, przyczym tylko trzy kanały nie pokrywają się w swoich zakresach. W Polsce można wykorzystywać tylko pasma desde 2400,0 hasta 2483,5 MHz czyli desde 1 hasta 13.

Dopiero w roku 1999 ostatecznie ustalono specyfikację 802.11a. Haga clic aquí para obtener más información. Esté en funcionamiento con el estándar 2001. 802.11a wykorzystuje częstotliwość 5 GHz. Jego podstawowa prędkość a 54 Mb / s, ale w praktyce działa najlepiej w granicach 20 Mb / s. Mniejsze dopuszczalne prędkości a 48, 36, 34, 18, 12, 9 oraz 6 Mb / s. 802.11a obejmuje 12 niezachodzących kanałów, 8 przeznaczonych do pracy w budynkach oraz 4 przeznaczone do pracy między dwoma punktami (ang. Punto a punto). Istniały pewne próby uregulowania tego zakresu częstotliwości przez niektóre kraje, ale dziś większość państw pozwala na niekoncesjonowane wykorzystanie pasma dla 802.11a.

W czerwcu 2003 roku ostatecznie uznano estándar 802.11g. Pracuje on podobnie jak 802.11b częstotliwości 2,4 GHz, ale pozwala na transfer z prędkością 54 Mb / s. Estándar 802.11g jest całkowicie zgodny w dół ze standardem 802.11b. Jednak wykorzystanie starszych urządzeń powoduje w praktyce redukcję prędkości hacer 11 Mb / s. Antes de comenzar, haga clic aquí para ver los datos de la empresa. W lecie 2003 roku pojawiła się całą gama kart i Access Pointw wu kanałowych oraz zgodnych z wszystkimi 3 standardami WiFi czyli 802.11b, a i g.

Wielu producentów wprowadziło w swoich urządzeniach opcję Super G pozwalającą na łączenie pasma kilku kanałów w jedno. Dzięki wykorzystaniu Super G udało się osiągnąć prędkość 108 Mb / s. Dodatkowo poprawiono algorytmy zarządzania ruchem pakietów radiowych, co poprawiło sprawność protokołu. Niestety nie wszystkie urządzenia sieciowe pozwalają na pełne wykorzystanie tych możliwości. V. 802.11n

W styczniu 2004 IEEE ogłosiło rozpoczęcie prac nad nowym standardem 802.11n. Ma en obejmować rozległe sieci bezprzewodowe. Prędkości rzędu 100 Mb / s albo nawet 250 Mb / s maj stać się w pełni dostępne. Do tego celu zostanie prawdopodobnie wykorzystana technologia MIMO (Entrada múltiple, Salida múltiple) wykorzystująca wiele fizycznych kanałów transmisyjnych do stworzenia jednego połączenia. Zapowiedziano też zwiększenie zasięgu. Prace standaryzacyjne powinny się zakończyć w przed końcem roku 2008. Topologie

Sieci zbudowane w tej topologii mają ogromne możliwości i są wydajne. Zastosowanie punktu dostępowego zwiększa maksymalne odległości między stacjami i umożliwia podłączenie przewodowej sieci LAN. Sieć zbudowaną w oparciu o tą topologię można praktycznie do woli powiększać poprzez dołączanie kolejnych punktów dostępowych. B. Topologia bezpośrednia (ad-hoc)

Służy on najczęściej służy do komunikacji między bezprzewodowymi urządzeniami (najczęściej są to bezprzewodowe karty sieciowe) w topologii gwiazdy. Zarządza en ruchem w obrębie takiej sieci. Haga clic aquí para ver los detalles de la ruta, la ruta de la rutina de Nowoczesne, bezprzewodowe, mojego autorstwa; zapraszam! 2. Bezprzewodowa karta sieciowa

Urządzenie służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Urządzenia te pracują w standardzie IEEE 802.11. Takie karty pracować mogą w obydwu topologiach. Niektóre z nich s w stanie pracować jako punkt centralny w sieci WiFi. Zwykle podłączane są one do komputerów przez złącza PCI (komputery stacjonarne), PCMCIA lub miniPCI (notebooki) oraz USB (większość komputerów). 3. Antena zewnętrzna

Ma za zadanie zwiększenie pokrycia sieci. W sieciach domowych używa się zwykle atenek omni, ze względu na małe odległości i estetyczny wygląd, natomiast w link znacku por ejemplo: fíjate en el resto de las partes de la embarcación, fíjate en el resto de la embarcación de las partes de la embarcación de las partes de la embarcación de las partes de la embarcación. Ze względu na budowę i cechy charakterystyczne wyróżniamy anteny:

banner