Serwis Doradztwa Podatkowego – n 000313 – 17 sierpnia 2015 – Kancelaria Podatkowa ISP Modzelewski litecoin vs bitcoin mining

Coraz więcej podatników decyduj się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu kryptowalutami m. pulg Bitcoin, Litecoin itp. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością podatnicy ewidencjonują najczęściej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zakup i sprzedaż kryptowalut odbywa się za pośrednictwem giełdy internetowej. Giełda oferuje usługi polegające na kojarzeniu osób zainteresowanych kupnem i sprzedażą kryptowalut. Usługi te realizowane są Poprzez umożliwienie przechowywania na koncie użytkownika założonym przez Gielde (TZW. Portfel), środków finansowych oraz kryptowalut, oraz składania ofert kupna i sprzedaży kryptowalut po wskazanym przez użytkownika kursie, oraz realizację ofert kupna i sprzedaży o zbieżnym kursie. Dla każdego z użytkowników giełdy inni jej użytkownicy pozostają anonimowi. Kryptowaluty mogą być dowolnie przesyłane z „portfela” lub do niego. Giełda ewidencjonuje każdą transakcję i każdy transferencia pieniędzy i kryptowalut. Podatnicy mają uzasadnianą wątpliwość, dotyczącą przychodów i kosztów uzyskania przychodów pozarolniczejpúltimo de los animales en las costillas de los animales en las costillas de los animales en la zona de los animales de los animales de los animales en las costas de los animales de los animales en las costas. Organy podatkowe podkreślają, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, podatnicy powinni uznawać kwoty, które s im należne z tytułu sprzedaży kryptowalut, a n bank Analogicznie, zdaniem organów kosztem uzyskania przychodów są zatem kwoty poniesione na zakup kryptowalut (spełniające wskazane powyżej warunki), an nie wpłaty na konto załłżona przic głie ę ę Tak przychody określone, uzyskane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pomniejszone o Koszty uzyskania przychodów zdaniem Organum BEDA składać się na dochód podatkowy uzyskany z tej działalności, opodatkowany na zasadach przewidzianych dla tego źródła przychodów. Jednocześnie jednak wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży kryptowalut podatnik powinien udokumentować dowodami księgowymi spełniającymi wymogi przepisów Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 sa. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Organ wskazał, że dowód, który potwierdza tylko wpłatę pieniędzy z własnego konta bankowego na tzw. portfel (konto na giełdzie) i wypłatę z portfela na konto bankowe, nie odpowiada wymaganiom określonym w powyższym rozporacito ego ą Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 lipca 2015 r., Nr IBPB-1-1 / 4511-107 / 15 / AB.

Reasumując, na podstawie wskazanego powyżej dowodu, podatnicy nie BEDA mogli dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów transakcji zakupu i sprzedaży kryptowalut na giełdzie internetowej, bowiem Taki dokument nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych ELEMENTÓW określonych w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów niezbędnych hacer uznania go za dowód księgowy.

banner