Script Batch – Zamiana polskich liter i usuwanie ogonków (para usuarios polacos) – Programación de TI – Spiceworks litecoin preis

Según tengo entendido, este portal está dirigido a usuarios de 200 países del mundo. Por lo tanto, deje que el resto de esta publicación ya no esté completamente en polaco, ya que se refiere al problema y los aspectos específicos del uso de Windows para el idioma polaco y convierta la codificación de letras entre los archivos de texto TXT del entorno y la línea de comandos CMD. Si me equivoco o si la publicación se coloca en un área de idioma diferente, el administrador se encargará de mi atención. Saludos

Funkcja zamienia lub usuwa polskie litery w zawartości zmiennej podanej w parametrze. Działa w zależności od parametru pomocniczego / TXT lub / CMD pomiędzy oboma środowiskami, czyli tekstowym, a wierszem polecenia. zatem raz może zamienić polskie litery z trybu tekstowego TXT na tryb poleceń CMD, un jeśli potrzebujemy, para odwrotnie, czyli z trybu poleceń CMD na tryb plików tekstowych TXT. Diez pomocniczy parametr / TXT lub / CMD ma tylko wskazywać z jakiego ódródła pochodzi tekst, czyli jaki tryb będzie źródłem. Wtedy zamienia na odpowiednio przeciwny.

Jeśli użyjemy parametru / CMD do zamiany z trybu komend wiersza poleceń CMD na tryb tekstowy plików tekstowych, np. do eksportu wyników jakiegoś polecenia do plików tekstowych, które potem mają zawierać prawidłowe polskie litery, to najpierw trzeba z takien polcascasciccccccccnucccccncccnccccnccccnczcccnczqccnccnczqccnkawenskczqccncccgggwynkow kawaska kawaski kawaska kawaska. Czyli najpierw przypisujemy wynik z CMD do jakiejś zmiennej, potem wywołujemy funkcję do zamiany polskich litro dla tej zmiennej i po tej zamianie możemy moyemy wyeksportować wynik zamiany z w zikianj z wcikc jpz pl raportu, czy pliku typu LOG. Przykładowo chcemy uzyskać w pliku tekstowym Wykaz_CMD.txt prawidłowy wykaz plików i katalogów z dobrymi polskimi literami; Utworzymy ręcznie przykładowy plik lub podfolder z polskimi literami w jakimś folderze. Weimiemy pierwsze trzy linie wykazu z tego folderu i wczytamy je do numerowanych zmiennych typu wykaz1. Zamienimy znaki i wyeksportujemy prawidłowy wynik do pliku tekstowego Wykaz_TXT.txt

Archivo de lote @ echo off: Zamien_polskie_litery – Parametr pierwszy określa typ zamiany: / TXT lub / CMD lub / ANGT REM w tym lote (BAT) >>> na tryb poleceń CMD REM / CMD – zamienia z trybu poleceń CMD >>> en formato plików tekstowych TXT, w tym Lote (BAT) REM Uwaga: trzeba najpierw wczytać wynik polecenia CMD do zmiennej i dopal wted quzaky zu checa de la carga de la carga de la embarcación de la embarcación a la luz de la embarcación a la luz de la embarcación REM / ANGC – usuwanie polskich znaków z trybu poleceń CMD, czyli zamiana na odpowiedniki angielskie (ANG) REM Podawać tylko nazwy zmiennych puchas, p. Ej., P. P….. /www.widzenia.com/info (Login: info Hasło: computer) SET / A LICZ_PL =% RANDOM% * 1000/32768 + 1 setlocal set "Rozwijanie =!" setlocal EnableDelayedExpansion

SET CMD = 165, 198, 202, 163, 209, 211, 140, 143, 175, 185, 230, 234, 179, 241, 243, 156, 159, 191 SET TXT = 164, 143, 168, 157, 227 , 224, 151, 141, 189, 165, 134, 169, 136, 228, 162, 152, 171, 190 SET ANG = 65, 67, 69, 76, 78, 79, 83, 90, 90, 97, 99 , 101, 108, 110, 111, 115, 122, 122 SET "Zestaw_1 =" si yo "% ~ 1" == "/TXT" SET Zestaw_1 =% TXT%& SET Zestaw_2 =% CMD%& cambio si / yo "% ~ 1" == "/ CMD" SET Zestaw_1 =% CMD%& SET Zestaw_2 =% TXT%& cambio si / yo "% ~ 1" == "/ ANGT" SET Zestaw_1 =% ANG%& SET Zestaw_2 =% CMD%& cambio si / yo "% ~ 1" == "/ ANGC" SET Zestaw_1 =% ANG%& SET Zestaw_2 =% TXT%& cambiar si "% Zestaw_1%" == "" ( eco.& echo Funkcja: Zamien_polskie_litery& eco.& echo Bledny pierwszy parametr / CMD lub / TXT lub / ANGT lub / ANGC&TIMEOUT / T 15 > nula&salida / b) si "% ~ 1" == "" ( eco.& echo Funkcja: Zamien_polskie_litery& eco.& echo Brak nazwy pierwszej zmiennej zawierajacej tekst&TIMEOUT / T 15 > nula&exit / b) si no existe CHARLIB.BAT (FOR / F %% I IN ( "CHARLIB.BAT") Hacer si "%% ~ $ PATH: I" == "" eco.& echo Funkcja: Zamien_polskie_litery& eco.& echo Brak CHARLIB.BAT, znajdz w Google lub na:& echo https: //sites.google.com/site/dbenhamfiles&eco.&TIMEOUT / T 60 > nula&exit / b)) CALL CHARLIB initLib

SET Wynik =! Wynik !! Y!& SET / A L + = 1& si no "! str: ~% L%, 1!" == "" goto kolejny_znak: pomin_kolejny_znak CALL: znaczniki_transformuj_wynik Wynik "% ~ 1" cambio& si no "% ~ 1" == "" goto nastepna_zmienna: koniec_PL endlocal endlocal si existe "% TEMP% \% LICZ_PL% _Wyniki_PL.BAT" ( LLAMADA "% TEMP% \% LICZ_PL% _Wyniki_PL.BAT") else (echo.& echo Funkcja: Zamien_polskie_litery& eco.& echo Blad wykonania, nie mozna uzyskac wynikow&TIMEOUT / T 60 > nula&exit / b) si existe "% TEMP% \% LICZ_PL% _ *. BAT" DEL "% TEMP% \% LICZ_PL% _ *. BAT" CONJUNTO "LICZ_PL ="

eco SET "str = %%% ~ 1 %%"> "% TEMP% \% LICZ_PL% _Zamien_znaczniki.bat" LLAMADA "% TEMP% \% LICZ_PL% _Zamien_znaczniki.bat" CONJUNTO "str =% str: ^^^! =!%" CONJUNTO "str =% str: ^^! =!%" CONJUNTO "str =% str: ^! =!%" CONJUNTO "str =% str:! = ^^^^^!%" eco SET "str =% str%"> "% TEMP% \% LICZ_PL% _Zamien_znaczniki.bat" endlocal endlocal CALL "% TEMP% \% LICZ_PL% _Zamien_znaczniki.bat" goto: eof: znaczniki_transformuj_wynik setlocal setlocal DisableDelayedExpansion

banner