Samoloty myśliwskie PZL P.1, P.6, P.7, P.8 – Andzrej Glass Sklep PLAR recompensa del bloque ethereum

Polskie Konstrukcje LotniczeNa początku XX wieku polscy konstruktorzy odnieśli wiele sukcesów, znajdowali się w światowej czołówce. Wykazali się nie tylko dużymi zdolnościami konstruktorskimi, lecz także doskonałą umiejętnością maksymalnego wykorzystania skromnych możliwości, którymi dysponowali. Autor serii Andrzej Glass w bardzo dokładny sposób ukazał ich osiągnięcia i projekty. Podał wiele dokładnych danych technicznych, opisy historii poszczególnych projektów oraz opis wykorzystania samolotów w różnych dziedzinach życia. Zamieścił liczne fotografie i schematy.Pierwszy zeszyt z serii PKL przed quawiał dwie konstrukcje PZL P.11 i PZL P.24Nuchasparcas de animales de compañía Vazca de animales de compañía durante los días de fiesta. Miały one służyć lotnictwu wojskowemu produkując samoloty o konstrukcji duralowej. Wśród pierwszych zadań zakładów było opracowanie własnego typu samolotu myśliwskiego. Powierzono je młodemu, 27-letniemu konstruktorowi, inż. Zygmuntowi Puławskiemu.Na wiosnę 1928 r. PZL nabyły nosotros Francji licenciado en un blog metalowego samolotu myśliwskiego Wibault 70 oraz prawa stosowania nitowania systemem Wibault. Ten udany samolot stał się dla Puławskiego szkołą nowoczesnej konstrukcji. W szczególności zainteresowało konstruktora krycie skrzydeł i usterzeń cienką blacha usztywnioną przez żłobki według systemu Wibault oraz nitowania sistema Wibault, polegający na TYM, Zé do brzegu płaskich blaszanych Zeber (Plata czy usterzenia) były nitowane desde zewnątrz – odgięte Do góry – krawędzie Pokrycia Plata. Po znitowaniu brzegi żeber wraz z brzegami pokrycia tworzyły grzebienie w poprzek skrzydła. Konstrukcja taka była lekka, łatwa hacer nitowania, un grzebienie niewysokie, biegnące w przybliżeniu zgodnie z kierunkiem opływających je powietrza Strug, prawie nie psuły aerodynamiki płata.Puławski dość szybko opracował projekt samolotu myśliwskiego P.1 PZL, stosując w nim DWA swoje bardzo interesujące pomysły , później opatentowane. Jeden z pomysłów dotyczył konstrukcji płata. Haga tego czasu górnopłaty miały płat zamocowany nad kadłubem do piramidki z rur. Puławski nadał skrzydłom kształt mewi, tzn. Przy kadłubie były one załamane do dou i zamocowane bezpośrednio do kadłuba. Rozwiązanie Puławskiego zapewniało bardzo dobrą widoczność do przodu i na boki, zwłaszcza że płat przy kadłubie był zwężony i ścieniony. Połączenie obrysu zwężonego przy kadłubie z załamaniem płata bynajmniej nie komplikowało konstrukcji, lecz opierało się na logicznym wniosku z przestudiowania wytrzymałości skrzłłłaasasasasas de los últimos días. Skrzydło takie Musi mieć Konstrukcje o największej wytrzymałości w zastrzałami miejscu podparcia, natomiast w pobliżu kadłuba Może być znacznie słabsze, un więc węższe i cieńsze.W koncepcji mewiego Plata Puławski nawiązał hacer skrzydeł niemieckiego samolotu dwupłatowego Aviatik C.V z 1917 r. Pomysł zaś zwężenia płata przy kadłubie wzorował na skrzydłach samolotu amerykańskiego Kinner „El espíritu del éter” z 1928 r, a pogrubienie – na skrzydłach polskiego samolotu Prauss PS-1 z 1928 r. projekt Pierwszy Plata Puławskiego miał maksymalną grubość na załamaniu w pobliżu kadłuba, dopiero później Puławski przeniósł największe zgrubienie w zastrzałami miejsce podparcia, co było znacznie korzystniejsze z punktu widzenia wytrzymałości i lekkości konstrukcji.Płat Puławskiego, zwany później za granica “płatem polskim”, łączył w sobie odpowiednią widoczność z kabiny, dobrą aerodynamikę, dużą wytrzymałość i niezbyt skomplikowaną konstrukcję. W świecie został spopularyzowany dopiero przez następny samolot Puławskiego, p. 6. Płat ten uznany w świecie za duże osi ż Jednym z wyrazów zainteresowania płatem Puławskiego było zbudowanie za granicą wielu samolotów o tym układzie płata. Nos Francji na przykład powstały samoloty Loire 43 (1932 r.), Loire 45 (1933 r.) I Loire 46 (1934 r. – 70 sztuk), Mureaux 170 (1933 r.) I Mureaux 180 (1934 r.), Dewoitine D 560 (1934 r.) I Arsenal-Delanne 10 (1940 r.); w Niemczech – Dornier Do-C1 (1933 r.) i Henschel Hs-121 (1934 r.); w Czechosłowacji – Aero A-102 (1933 r.), w Jugosławii – Ikarus IK-1 (1935 r.) i IK-2 (1936 r.); w ZSRR – Polikarpow D J-4, y z projektów niezrealizowanych: na Węgrzech Weiss MW-18 i w Anglii Armstrong Whitworth AW-32 (1934 r.). Amerykański obserwacyjny Douglas O-31 (1930 r.) Miał płat Puławskiego usztywniony linkami, zgodnie z drugim patentem Puławskiego na płat mewi.Oprawa zeszytowa, 185x230mm, 71 stron

banner