Rozszerzona Rzeczywistość headtrip litecoin merchants

Rozszerzona rzeczywistość, czyli Realidad Aumentada (w skrócie: AR) to technologia, która łączy świat cyfrowy z rzeczywistym. W odróżnieniu od technologii VR, która symulując całość doświadczenia odcina użytkownika od świata rzeczywistego, aplikacje AR rozszerzają rzeczywistość o cyfrowe hologramy. Innymi słowy, doświadczając AR nadal utrzymuje się kontakt z otaczającym światem.

O ile rozwiązania VR nie potrzebują w najmniejszym stopniu informacji z rzeczywistego otoczenia użytkownika, o tyle rozwiązania AR opierają się głównie na nich. Urządzenia wspierające technologię AR skanują otoczenie tworząc geometryczną, trójwymiarową siatkę – mapę środowiska. Mapa ta wykorzystywana jest później jako podstawa dla hologramów. Hologramía para modelar 3D oraz grafiki 2D.

Rozszerzona rzeczywistość to hologramy mebli, którymi błyskawicznie wyposażyć można puste, rzeczywiście istniejące mieszkanie – a następnie skonfigurować ich kolor w stosunku do ścian. Para holograma samochodu, który przed kupnem zobaczyć można na własnym podjeździe bez konieczności udawania się do dealera. Para interktywne materialły edukacyjne zamieniające płaskie rysunki znane ze szkolnych podręczników w trójwymiarowe mikroświaty – i wiele innych.

VR to technologia, którą z powodzeniem wykorzystuje się w trakcie przeprowadzania badań laboratoryjnych. Urządzenia VR mogą zostać rozszerzone o dodatkowe komponenty – np. podzespoły śledzące ruch gałek ocznych lub badające bioelektryczną czynność mózgu. W wirtualnym środowisku, kompletnie odciętym od rzeczywistego, symulowane mogą być scenariusze, które wywoływać będą określone reakcje wśród badanych osób. Korzyścią jest więc większa dokładność badań, możliwość symulacji dowolnego scenariusza wewnątrz VR, a także mo li ż ż ż

VR pozwala odbierać, tworzyć oraz udostępniać treści video w zupełnie nowy sposób. Filmy sferyczne nagrane przy wykorzystaniu kamer 360 stawiają widza w centrum wydarzeń – odbiorca treści staję się kamerą. A / ona decyduje na który fragment filmu zwróci uwagę. Fakt ten sprawia, że ​​poziom emocajonalnego zaangażowania w prezentowany materiał video wzrasta. Dobrym przykładem umiejętnego wykorzystania potencjału VR w kinematografii jest seria filmów Google Spotlight czy seria mini-dokumentów New York Times.

Armia a najprawdopodobniej największy beneficjent rozwiązań VR & ARKANSAS. Czy istnieje sektor, który zyskać mógłby więcej w kontekście symulacji niebezpiecznych scenariuszy w bezpiecznym środowisku? Za pomocą VR szkolić można żołnierzy piechoty, którzy poruszając się po specjalnej bieżni przemierzać będą wirtualne pola bitwy. Każdy ich ruch możliwy będzie do prześledzenia na osi czasu – jeśli popełnią błąd, instruktor będzie mógł przenieść ich z powrotem do nieszczęsnice wydarzenia – tak, aby prz. Ołnierze otrzymają możliwość zdalnego poznania warunków panujących na terenie konkretnego kraju. Oglądając nagrania 360 z operacji w terenie poznają perspektywę innych żołnierzy. Naszym zdaniem rozwiązania VR pozwolą drastycznie obniżyć nieuniknione koszta prowadzenia operacji wojskowych – zarówno od strony ludzkiego życia i zdrowia jak i finansowego.

Ogrom korzyści z rozwiązań VR & AR Odniesie również branża medyczna. Symulacje i wspomaganie operacji, zastosowania terapeutyczne czy rehabilitacyjne to tematy, które porusza się rozmawiając o wykorzystaniu technologii w sektorze ochrony zdrowia. Nietrudno wyobrazić sobie wirtualne, cyklicznie aktualizowane repozytorium organów pacjena, dające lekarzowi prowadzącemu pogląd na rozwój (lub zahamowanie) choroby na przestrzeni czasu. Zastosowanie znajdą również wirtualne przestrzenie, które wspomagać będą pacjentów pracujących nad powrotem do formy po przebyciu wypadku orgraniczającego możliwości ruchowe. Poprzez połączenie technologi VR & AR z Technologia captura de movimiento, możliwym będzie skanowanie ruchów pacjenta w czasie rzeczywistym i zestawianie ich z modelem prawidłowego funkcjonowania danej konczyny – przykładowo, pacjent, po który złamaniu nogi będzie starał się przywrócić jej przedwypadkową funkcjonalność za Pomoca VR / AR będzie MOGL mierzyć POSTEP swoich działań .

Wirtualna rzeczywistość wzbogaca również proces projektowania. Wykorzystując dedykowane urządzenia oraz specjalistyczne oprogramowanie, inżynierowie zajmujący się tworzeniem modeli 3D otrzymują możliwość podglądu swoich projektów w skali 1: 1. Poprzez dodanie modułu multijugador, możliwym jest otrzymanie feedback’u od osoby posiadającej gogle VR:

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość mają potencjał zrewolucjonizować sposób w jaki przyswajamy materialły edukacyjne. W czerwcu 2017 roku, współpracując z partnerem z Nowego Jorku oraz Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie współuczestniczyliśmy w e-wykładzie odbywającym się w pełni w wi e wykładzie odbywającym się w pełni w wirtualnej przestruzzzzzzz ez wzkadadzie odbywającym się w pełni w wirtualnej przestruzzzzzi Studenci biorących w nim udział określili jednogłośnie wspomniane wydarzenie jako angażujące i inspirujące. Prowadzący wykład prof. Brian Greene miał szansę zademonstrować złożoną teorię przy użyciu materiałów graficznych, które ułatwiły zrozumienie idei. Uczestnicy z kolei mieli okazję wejść w interakcję z pozostałymi uczestnikami oraz prowadzącym – wszyscy znajdowali się w rzeczywistości tysiące kilometrów od siebie.

VR oraz AR a nie tylko technologia – a również nowe medium, narzędzie do pracy oraz przestrzeń zachęcająca do artystycznej ekspresji. Za pomocą aplikacji użytkowych umożliwiających rysowanie i rzeźbienie w przestrzeni, czy też silników graficznych j p j p j p j p j o l v ía wi p í v í a v ia í Proyecto de energía con VR / AR można również przenieść do fizycznego świata za pomocą druku 3D.

banner